Alla läkemedel A - Ö

Här kan du finna alla läkemedel som du kan rekommendera eller dela med dig av erfarenheter av. Klicka på den bokstav som du vill lista läkemdel för. Du klickar dig vidare till läkemedelssidan genom att klicka på länkarna.A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

E


Ergokalciferol APL, Orala droppar, lösning 7,35 mg/ml
Effortil, Tablett 5 mg
Enalapril Mylan, Tablett 2,5 mg
Emovat, Salva 0,05 %
Elocon, Kutan lösning 0,1 %
Epiduo, Gel 0,1%/2,5%
Efabene, Salva
Evra, Depotplåster
Estradot, Depotplåster 25 mikrog/24 timmar
Estradot, Depotplåster 50 mikrog/24 timmar
Evorel, Depotplåster 25 mikrog/24 timmar
Emgesan, Tablett 250 mg
Estradurin, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 80 mg
Eeze, Filmdragerad tablett 25 mg
Eezeneo, Filmdragerad tablett 25 mg
Ergenyl Retard, Depottablett 300 mg
Equasym Depot, Kapsel med modifierad frisättning, hård
Exelon, Depotplåster 4,6 mg/24 timmar
Echinaforce, Tablett
Echinagard, Sugtablett
Efedrinhydroklorid APL, Oral lösning 1 mg/ml
Efedrinhydroklorid APL, KAPSLAR 20 mg
Efedrinhydroklorid i Quilla simplex APL, Oral lösning 2 mg/ml
Echinacea Friggs, Brustablett
Entacapone Mylan, Filmdragerad tablett 200 mg
Erco-Fer, Dragerad tablett 60 mg Fe 2+
Esomeprazol Krka, Enterokapsel, hård 40 mg
Esomeprazol STADA, Enterokapsel, hård 40 mg
Esomeprazole Ranbaxy, Enterotablett 20 mg
Esucos, Tablett 10 mg
Enalapril Sandoz, Tablett 10 mg
Elocon, Salva 0,1 %
Efexor, Depotkapsel, hård 150 mg
Elocon, Kräm 0,1 %
Estradot, Depotplåster 37,5 mikrog/24 timmar
Etalpha, Kapsel, mjuk 0,25 mikrog
Ergokalciferol APL, Oral lösning 35 mikrog/ml
Esidrex, Tablett 25 mg
Estalis, Depotplåster
Edronax, Tablett 4 mg
Enalapril Krka, Tablett 5 mg
Enalapril Sandoz, Tablett 5 mg
Enalapril Actavis, Tablett 20 mg
Ergenyl, Enterotablett 500 mg
Enantyum, Filmdragerad tablett 25 mg
Egazil, Depottablett 0,2 mg
E-vimin, Kapsel, mjuk 100 mg
E-vidon, Tuggtablett 100 mg
Etalpha, Injektionsvätska, lösning 2 mikrog/ml
Etalpha, Orala droppar, lösning 2 mikrog/ml
Etalpha, Kapsel, mjuk 1 mikrog
Etalpha, Kapsel, mjuk 0,5 mikrog
Eucreas, Filmdragerad tablett 50 mg/1000 mg
Eucreas, Filmdragerad tablett 50 mg/850 mg
Exubera, Inhalationspulver, avdelad dos 3 mg
Exubera, Inhalationspulver, avdelad dos 1 mg
Esopral, Enterogranulat till oral suspension, dospåse 10 mg
Entocort, Depotkapsel, hård 3 mg
Entocort, Tablett och vätska till rektal suspension
Endofalk, Pulver till oral lösning
Emend, Kapsel, hård 80 mg + 125 mg
Emend, Kapsel, hård 125 mg
Emend, Kapsel, hård 80 mg
Eugenol APL, Dentallösning
Etanol APL, Dentallösning 99,5 % v/v
Elyzol, Dentalgel 25 %
Elaprase, Koncentrat till infusionsvätska, lösning
Efient, Filmdragerad tablett 5 mg
Efient, Filmdragerad tablett 10 mg
EVICEL, Lösningar till vävnadslim
Eprex, Injektionsvätska, lösning 2 000 IU/ml
Eprex, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 2 000 IU/ml
Eprex, Injektionsvätska, lösning 4 000 IU/ml
Eprex, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 4 000 IU/ml
Eprex, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 10 000 IU/ml
Eprex, Injektionsvätska, lösning 10 000 IU/ml
Eprex, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 40 000 IU/ml
Eprex, Injektionsvätska, lösning 40 000 IU/ml
Extraneal, Peritonealdialysvätska
Eskimo, KAPSLAR
Eskimo, Oral lösning
EpiPen, Injektionsvätska, lösning 0,3 mg
EpiPen jr, Injektionsvätska, lösning 0,15 mg
Efi Ginkgo Biloba, Kapsel, hård
Emconcor, Filmdragerad tablett 5 mg
Emconcor, Filmdragerad tablett 10 mg
Emconcor, Filmdragerad tablett 1,25 mg
Emconcor, Filmdragerad tablett 2,5 mg
Emconcor, Filmdragerad tablett 7,5 mg
Emconcor CHF, Filmdragerad tablett 3,75 mg
Esmocard, Koncentrat till infusionsvätska, lösning
Esmocard, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml
Ebivolam, Tablett 5 mg
Ednyt, Tablett 2,5 mg
Ednyt, Tablett 5 mg
Ednyt, Tablett 10 mg
Ednyt, Tablett 20 mg
Enalapril Actavis, Tablett 5 mg
Enalapril Actavis, Tablett 10 mg
Enalapril Astimex, Tablett 2,5 mg
Enalapril Astimex, Tablett 5 mg
Enalapril Astimex, Tablett 10 mg
Enalapril Astimex, Tablett 20 mg
Enalapril Copyfarm, Tablett 2,5 mg
Enalapril Copyfarm, Tablett 5 mg
Enalapril Copyfarm, Tablett 10 mg
Enalapril Copyfarm, Tablett 20 mg
Enalapril Krka, Tablett 2,5 mg
Enalapril Krka, Tablett 10 mg
Enalapril Krka, Tablett 20 mg
Enalapril Mylan, Tablett 5 mg
Enalapril Mylan, Tablett 10 mg
Enalapril Mylan, Tablett 20 mg
Enalapril ratiopharm, Tablett 20 mg
Enalapril Sandoz, Tablett 2,5 mg
Enalapril Sandoz, Tablett 20 mg
Enalapril STADA, Tablett 5 mg
Enalapril STADA, Tablett 10 mg
Enalapril STADA, Tablett 20 mg
Enalatin, Tablett 20 mg
Enalatin, Tablett 10 mg
Enalatin, Tablett 5 mg
Ekiprine, Filmdragerad tablett 5 mg
Ekiprine, Filmdragerad tablett 10 mg
Ekiprine, Filmdragerad tablett 20 mg
Ekiprine, Filmdragerad tablett 40 mg
Enacostad, Tablett 20/12,5 mg
Enalapril comp ratiopharm, Tablett 20 mg/12,5 mg
Enalapril Comp Sandoz, Tablett 20/12,5 mg
Enalapril Comp STADA, Tablett 20 mg/12,5 mg
Enalapril Comp STADA, Tablett 20 mg/6 mg
Enalapril/Hydrochlorothiazide Teva, Tablett 20 mg/12,5 mg
Ekiprine comp, Filmdragerad tablett 10/12,5 mg
Ekiprine comp, Filmdragerad tablett 20/12,5 mg
Ekiprine comp, Filmdragerad tablett 20/25 mg
Exforge, Filmdragerad tablett 5mg/80mg
Exforge, Filmdragerad tablett 5mg/160mg
Exforge, Filmdragerad tablett 10mg/160mg
Ezetrol, No info parsed
Emovat, Kräm 0,05 %
Elosalic, Salva
Euflavin-paraffin emulsion, Kutan emulsion
Euflavin-paraffin emulsion APL, Kutan emulsion
Estradiol i salicylsyresprit APL, Kutan lösning 0,005 %
Erastafin, Filmdragerad tablett 1 mg
Elidel, Kräm 10 mg/g
Ethinylestradiol/Drospirenone Bayer, Filmdragerad tablett 0,02 mg/3 mg
Exlutena, Tablett 0,5 mg
Etinylestradiol APL, KAPSLAR 50 mikrog
Estradot, Depotplåster 75 mikrog/24 timmar
Estradot, Depotplåster 100 mikrog/24 timmar
Evorel, Depotplåster 50 mikrog/24 timmar
Evorel, Depotplåster 75 mikrog/24 timmar
Evorel, Depotplåster 100 mikrog/24 timmar
Eviana, Filmdragerad tablett 0,5 mg/0,1 mg
Ellaone, Tablett 30 mg
Evista, Filmdragerad tablett 60 mg
Emselex, Depottablett 7,5 mg
Emselex, Depottablett 15 mg
Euthyrox, Tablett 25 mikrog
Euthyrox, Tablett 50 mikrog
Euthyrox, Tablett 75 mikrog
Euthyrox, Tablett 100 mikrog
Euthyrox, Tablett 125 mikrog
Euthyrox, Tablett 150 mikrog
Euthyrox, Tablett 112 mikrogram
Euthyrox, Tablett 137 mikrogram
Euthyrox, Tablett 88 mikrogram
Ekvacillin, Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning
Eusaprim, Koncentrat till infusionsvätska, lösning
Eusaprim, Tablett 80 mg/400 mg
Eusaprim, Oral suspension 8 mg/ml+40 mg/ml
Eusaprim, Tablett 160 mg/800 mg
Ery-Max, Granulat till oral suspension 100 mg/ml
Ery-Max, Granulat till oral suspension, dospåse
Ery-Max, Enterokapsel, hård 250 mg
Etakridinlaktat APL, Spolvätska 1 mg/ml
Ecalta, Pulver och vätska till koncentrat till infusionsvätska, lösning 100 mg
ECALTA, Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 100 mg
Epivir, Oral lösning 10 mg/ml
Epivir, Filmdragerad tablett 150 mg
Epivir, Filmdragerad tablett 300 mg
Emtriva, Kapsel, hård 200 mg
Encepur, Injektionsvätska, suspension
Engerix, Injektionsvätska, suspension 20 mikrog/ml
Engerix, Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta 20 mikrog/1 ml
Engerix, Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta 10 mikrog/0,5 ml
Epaxal, Injektionsvätska, emulsion, förfylld spruta
Ebetrex, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 10 mg/ml
Ebetrex, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 20 mg/ml
Evoltra, Koncentrat till infusionsvätska, lösning
Eldisine, Pulver till injektionsvätska, lösning 5 mg
Eposin, Koncentrat till infusionsvätska, lösning
Etopofos, Pulver till infusionsvätska, lösning
Etoposid Meda, Koncentrat till infusionsvätska, lösning
Epirubicin Actavis, Injektionsvätska, lösning 2 mg/ml
Epirubicin Hameln, Injektions-/infusionsvätska, lösning
Epirubicin Meda, Injektionsvätska, lösning 2 mg/ml
Eloxatin, Koncentrat till infusionsvätska, lösning
Erbitux, Infusionsvätska, lösning 5 mg/ml
Erwinase, Pulver till injektionsvätska, lösning
Estracyt, Kapsel, hård 140 mg
Eligard, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 7,5 mg
Eligard, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 22,5 mg
Eligard, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 45 mg
Enanton, Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension, förfylld spruta 3,75 mg
Enanton, Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension, förfylld spruta 11,25 mg
Enanton, Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension, förfylld spruta 30 mg
Enanton, Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension 3,75 mg
Enanton, Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension 11,25 mg
Enanton, Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension 30 mg
Eulexin, Tablett 250 mg
Extavia, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 250 mikrogram/ml
Enbrel, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 25 mg
Enbrel, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 25 mg
Enbrel, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 50 mg
Enbrel, Injektionsvätska, lösning, förfylld injektionspenna 50 mg
Enbrel, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 50 mg
Enaros, Tablett 7,5 mg
Enaros, Tablett 15 mg
Eox, Filmdragerad tablett 220 mg
Enantyum, Filmdragerad tablett 12,5 mg
Enantyum, Injektionvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning 50 mg/2 ml
Eeze, Kutan spray, gel 40 mg/g
Esmeron, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml
Etidro-Hexal, Tablett 200 mg
Etidro-Hexal, Tablett 400 mg
Etihex, Tablett 200 mg
Etihex, Tablett 400 mg
Etihexal, Tablett 200 mg
Etihexal, Tablett 400 mg
Etidro-Hexal Kit, Tablett och brustablett 400 mg + 500 mg
Etihex Kit, Tablett och brustablett 400 mg + 500 mg
Etihexal Kit, Tablett och brustablett 400 mg + 500 mg
Elamal, Kräm 40 mg/g
EMLA, Kräm 25 mg/g + 25 mg/g
EMLA, Medicinskt plåster 25 mg/25 mg
Effentora, Buckaltablett 600 mikrogram
Effentora, Buckaltablett 800 mikrogram
Effentora, Buckaltablett 400 mikrogram
Effentora, Buckaltablett 200 mikrogram
Effentora, Buckaltablett 100 mikrogram
Epanutin, Kapsel, hård 100 mg
Ergenyl, Oral lösning 60 mg/ml
Ergenyl, Enterotablett 100 mg
Ergenyl, Orala droppar, lösning 200 mg/ml
Ergenyl, Enterotablett 300 mg
Ergenyl, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 400 mg
Ergenyl Retard, Depotgranulat, dospåse 100 mg
Ergenyl Retard, Depotgranulat, dospåse 250 mg
Ergenyl Retard, Depotgranulat 330 mg/g
Ergenyl Retard, Depottablett 500 mg
Ergenyl Retard, Depotgranulat, dospåse 500 mg
Ergenyl Retard, Depotgranulat, dospåse 750 mg
Ergenyl Retard, Depotgranulat, dospåse 1 000 mg
Eldepryl, Tablett 5 mg
Eldepryl, Tablett 10 mg
Euvekan, Tablett
Eanox, Filmdragerad tablett 5 mg
Eanox, Filmdragerad tablett 10 mg
Efexor, Depotkapsel, hård 37,5 mg
Efexor, Depotkapsel, hård 75 mg
Efexor Depot, Depotkapsel, hård 150 mg
Equasym, Tablett 5 mg
Equasym, Tablett 10 mg
Equasym, Tablett 20 mg
Exelon, Kapsel, hård 1,5 mg
Exelon, Oral lösning 2 mg/ml
Exelon, Kapsel, hård 3 mg
Exelon, Kapsel, hård 4,5 mg
Exelon, Kapsel, hård 6 mg
Exelon, Depotplåster 9,5 mg/24 timmar
Ebixa, Orala droppar, lösning 10 mg/g
Ebixa, Filmdragerad tablett 10 mg
Ebixa, Filmdragerad tablett 20 mg
Ebixa, Filmdragerad tablett
Echinaforce, Orala droppar, lösning
Echinagard, Oral lösning
Echinagard, Orala droppar, lösning
Echinatex, Orala droppar, lösning
Esberitox, Tablett
Efedrin Mylan, Injektionsvätska, lösning 50 mg/ml
Exolyt, Oral lösning
Emadine, Ögondroppar, lösning, endosbehållare
Emadine, Ögondroppar, lösning 0,05 %
Etanol APL, Koncentrat till infusionsvätska, lösning
EXJADE, Dispergerbar tablett 125 mg
EXJADE, Dispergerbar tablett 250 mg
EXJADE, Dispergerbar tablett 500 mg
Ethyol, Pulver till infusionsvätska, lösning
Endorem, Koncentrat till infusionsvätska, suspension 11,2 mg Fe/ml
Echovist, Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension 200 mg/ml
Enacard vet., Tablett 1 mg
Enacard vet., Tablett 10 mg
Enacard vet., Tablett 20 mg
Enacard vet., Tablett 2,5 mg
Enacard vet., Tablett 5 mg
Esertia, Filmdragerad tablett 10 mg
Esertia, Filmdragerad tablett 15 mg
Esertia, Filmdragerad tablett 20 mg
Easotic, örondroppar, suspension --
Ebastin Lindopharm, Filmdragerad tablett 10 mg
Ebastin Lindopharm, Filmdragerad tablett 20 mg
Ebastine Teva, Muns?nderfallande tablett 10 mg
Ebastine Teva, Muns?nderfallande tablett 20 mg
Echitonil, Tuggtablett --
Echitonil, Tuggtablett --
Ecomectin, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml
Ecomectin, Oral pasta 18,7 mg/g
Econor, Oralt pulver 10 %
Econor, Premix till medicinfoder 0,5 %
Econor, Premix till medicinfoder 1 %
Econor, Premix till medicinfoder 10 %
Econor, Premix till medicinfoder 50 %
Ecovag, Vaginalkapsel, hård --
Ectolan, Spot-on, lösning 134 mg
Ectolan, Spot-on, lösning 268 mg
Ectolan, Spot-on, lösning 402 mg
Ectolan, Spot-on, lösning 50 mg
Ectolan, Spot-on, lösning 67 mg
Edarbi, Tablett 20 mg
Edarbi, Tablett 40 mg
Edarbi, Tablett 80 mg
Edecrina, Pulver till injektionsvätska, lösning 50 mg
Edoflo, Inhalationspulver 160 mikrogram/4,5 mikrogram/inhalation
Edoflo, Inhalationspulver 320 mikrogram/9 mikrogram/inhalation
Edoflo, Inhalationspulver 80 mikrogram/4,5 mikrogram/inhalation
EDURANT, Filmdragerad tablett 25 mg
Efavirenz Teva, Filmdragerad tablett 600 mg
Efedrin Stragen, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 3 mg/ml
Efficib, Filmdragerad tablett 50 mg/1000 mg
Efficib, Filmdragerad tablett 50 mg/850 mg
Efficort, Kr 0,127%
Efficort Fet, Kr 0,127 %
Effipro, Spot-on, lösning 134 mg
Effipro, Spot-on, lösning 268 mg
Effipro, Spot-on, lösning 402 mg
Effipro, Spot-on, lösning 50 mg
Effipro, Spot-on, lösning 67 mg
Efklocin, Kapsel, hård 500 mg
ELIQUIS, Filmdragerad tablett 2,5 mg
Ellavie, Transdermal spray, lösning 1,53 mg/sprayning
Eloine, Filmdragerad tablett 0,0,,,,2 mg/3 mg
Elonva, Injektionsvätska, lösning 100 mikrogram
Elonva, Injektionsvätska, lösning 150 mikrogram
Elovent Twisthaler, Inhalationspulver 200 mikrog
Elovent Twisthaler, Inhalationspulver 400 mikrog
Eltren, Inhalationspulver 160/4,5 mikrog/dos
Eltren forte, Inhalationspulver 320/9 mikrog/dos
Eltren mite, Inhalationspulver 80/4,5 mikrog/dos
Elumatic III, Radionuklidgenerator 2-20 GBq
Emdocam, Injektionsvätska, lösning 20 mg/ml
Enalapril Alpharma, Tablett 10 mg
Enalapril Alpharma, Tablett 20 mg
Enalapril Alpharma, Tablett 2,5 mg
Enalapril Alpharma, Tablett 5 mg
Enalapril Alternova, Tablett 10 mg
Enalapril Alternova, Tablett 20 mg
Enalapril Alternova, Tablett 2,5 mg
Enalapril Alternova, Tablett 5 mg
Enalapril Durascan, Tablett 10 mg
Enalapril Durascan, Tablett 20 mg
Enalapril Durascan, Tablett 5 mg
Enalapril Hexal, Tablett 10 mg
Enalapril Hexal, Tablett 20 mg
Enalapril Hexal, Tablett 5 mg
Enalapril Ranbaxy, Tablett 10 mg
Enalapril Ranbaxy, Tablett 20 mg
Enalapril Ranbaxy, Tablett 2,5 mg
Enalapril Ranbaxy, Tablett 5 mg
Enalapril Teva, Tablett 20 mg
Enalapril Vitabalans, Tablett 10 mg
Enalapril Vitabalans, Tablett 20 mg
Enalapril Vitabalans, Tablett 5 mg
Enanton Depot, Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension 11,25 mg
Enanton Depot, Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension 3,75 mg
Enanton Depot Dual, Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension i förfylld spruta 11,25 mg
Enanton Depot Dual, Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension i förfylld spruta 30 mg
Enanton Depot Dual, Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension i förfylld spruta 3,75 mg
Enanton Depot Set, Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension 11,25 mg
Enanton Depot Set, Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension 11,25 mg
Enanton Depot Set, Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension 11,25 mg
Enanton Depot Set, Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension 30 mg
Enanton Depot Set, Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension 30 mg
Enanton Depot Set, Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension 3,75 mg
Enanton Depot Set, Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension 3,75 mg
Encepur Barn, Injektionsvätska, suspension --
Endobulin S/D, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 50 mg/ml
ENERGAID, Pulver till oral lösning --
Engemycin vet., Injektionsvätska, lösning 100 mg/ml
Engerix-B, Injektionsvätska, suspension 20 mikrog/1 ml
Engerix-B, Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta 10 mikrog/0,5 ml
Engerix-B, Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta 10 mikrog/0,5 ml
Engerix-B, Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta 20 mikrog/1 ml
Enrofloxacin N-vet, Injektionsvätska, lösning 100 mg/ml
Enrotab vet., Tablett 15 mg
Enrotab vet., Tablett 150 mg
Enrotab vet., Tablett 50 mg
Enrotron vet., Tablett 150 mg
Enrotron vet., Tablett 50 mg
Entacapone Orion, Filmdragerad tablett 200 mg
Entacapone Teva, Filmdragerad tablett 200 mg
Entact, Filmdragerad tablett 10 mg
Entact, Filmdragerad tablett 10 mg
Entact, Filmdragerad tablett 15 mg
Entact, Filmdragerad tablett 20 mg
Entact, Filmdragerad tablett 20 mg
Entact, Filmdragerad tablett 20 mg
Entact, Filmdragerad tablett 5 mg
Entact, Muns?nderfallande tablett 10 mg
Entact, Muns?nderfallande tablett 20 mg
Entact, Muns?nderfallande tablett 5 mg
Entact, Orala droppar, lösning 10 mg/ml
Entact, Orala droppar, lösning 20 mg/ml
Entakapon STADA, Filmdragerad tablett 200 mg
Enterisol Ileitis vet., Frystorkat pulver och vätska till oral suspension --
Entocir, Depotkapsel, hård 3 mg
Entocir, Depotkapsel, hård 3 mg
Entocord, Depotkapsel, hård 3 mg
Entocord, Depotkapsel, hård 3 mg
Enviage, Filmdragerad tablett 150 mg
Enviage, Filmdragerad tablett 300 mg
Enyglid, Tablett 0,5 mg
Enyglid, Tablett 1 mg
Enyglid, Tablett 2 mg
Enzythym, Injektionsvätska, lösning --
Eoxat, Filmdragerad tablett 20 mg
Epirubicin Accord, Injektions-/infusionsvätska, lösning 2 mg/ml
Epirubicin Ebewe, Injektionsvätska, lösning 2 mg/ml
Epirubicin Fresenius Kabi, Injektions-/infusionsvätska, lösning 2 mg/ml
Epirubicin Hospira, Injektionsvätska/lösning för intravesikal användning 2 mg/ml
Epirubicin Mylan, Injektionsvätska, lösning 2 mg/ml
Epirubicin Strides, Injektions-/infusionsvätska, lösning 2 mg/ml
Epirubicin Teva, Injektions-/infusionsvätska, lösning 2 mg/ml
Epoetin alfa HEXAL, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 20 000 IE/0,5 ml
Epoetin alfa HEXAL, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 30 000 IE/0,75 ml
Epoetin alfa HEXAL, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 40 000 IE/1 ml
Epoetin alfa Hexal, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 10 000 IE/ 1 ml
Epoetin alfa Hexal, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 1000 IE/ 0,5 ml
Epoetin alfa Hexal, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 2000 IE/ 1 ml
Epoetin alfa Hexal, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 3000 IE/ 0,3 ml
Epoetin alfa Hexal, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 4000 IE/ 0,4 ml
Epoetin alfa Hexal, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 5000 IE/ 0,5 ml
Epoetin alfa Hexal, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 6000 IE/ 0,6 ml
Epoetin alfa Hexal, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 7000 IE/ 0,7 ml
Epoetin alfa Hexal, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 8000 IE/ 0,8 ml
Epoetin alfa Hexal, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 9000 IE/ 0,9 ml
Eporatio, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 10 000 IE/1 ml
Eporatio, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 1000 IE/0,5 ml
Eporatio, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 20 000 IE/1 ml
Eporatio, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 2000 IE/0,5 ml
Eporatio, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 30 000 IE/1 ml
Eporatio, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 3000 IE/0,5 ml
Eporatio, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 4000 IE/0,5 ml
Eporatio, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 5000 IE/0,5 ml
Epranial, Enterotablett 20 mg
Epranial, Enterotablett 40 mg
Eprinex pour-on vet., Pour-on, lösning 5 mg/ml
Equibactin vet., Oral pasta 333 mg/g + 67 mg/g
Equiffa vet., Injektionsvätska, suspension --
Equilis Equenza T vet., Injektionsvätska, lösning --
Equilis Equenza vet., Injektionsvätska, lösning --
Equilis Prequenza, Injektionsvätska, suspension --
Equilis Prequenza Te, Injektionsvätska, suspension --
Equilis Pro T vet., Injektionsvätska, suspension --
Equilis Pro vet., Injektionsvätska, suspension --
Equilis Resequin vet., Injektionsvätska, suspension --
Equilis StrepE, Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension --
Equilis Te, Injektionsvätska, suspension --
Equimax vet, Oral gel --
Equimaxtabs vet, Tuggtablett 150 mg/20 mg
EQUIOXX, Injektionsvätska, lösning 20 mg/ml
EQUIOXX, Oral pasta 8,2 mg/g
Equip F vet., Injektionsvätska, suspension --
Equip FT vet., Injektionsvätska, suspension --
Equip T vet., Injektionsvätska, suspension --
Equiparin vet, Gel 50 IE/g
Equiparin vet, Gel 500 IE/g
Equisedan vet, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml
Eraquell vet., Oral pasta 18,7 mg/g
Eraquell vet., Tuggtablett 20 mg
Erysorb Parvo vet., Injektionsvätska, suspension --
Erysorb vet., Injektionsvätska, suspension --
Esbetre vet., Pulver till oral lösning 30 %
Esbriet, Kapsel, hård 267 mg
Escitalopram Pharmachim, Filmdragerad tablett 10 mg
Esertia, Filmdragerad tablett 10 mg
Esertia, Filmdragerad tablett 15 mg
Esertia, Filmdragerad tablett 15 mg
Esertia, Filmdragerad tablett 20 mg
Eskimo-3, KAPSLAR --
Eskimo-3, Oral lösning --
Esomep, Enterotablett 20 mg
Esomep, Enterotablett 40 mg
Esomeprazol Arrow, Enterotablett 20 mg
Esomeprazol Arrow, Enterotablett 40 mg
Esomeprazol Krka, Enterokapsel, hård 20 mg
Esomeprazol Mylan, Enterokapsel, hård 20 mg
Esomeprazol Mylan, Enterokapsel, hård 40 mg
Esomeprazol Orion, Enterotablett 20 mg
Esomeprazol Orion, Enterotablett 40 mg
Esomeprazol ratiopharm, Enterokapsel, hård 20 mg
Esomeprazol ratiopharm, Enterokapsel, hård 40 mg
Esomeprazol ratiopharm, Enterotablett 20 mg
Esomeprazol ratiopharm, Enterotablett 40 mg
Esomeprazol Sandoz, Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 40 mg
Esomeprazol STADA, Enterokapsel, hård 20 mg
Esomeprazol SUN, Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 40 mg
Esomeprazole Ethypharm, Enterotablett 20 mg
Esomeprazole Ethypharm, Enterotablett 40 mg
Esomeprazole Ranbaxy, Enterotablett 40 mg
Esoprem, Enterotablett 20 mg
Esoprem, Enterotablett 40 mg
Esoz, Enterotablett 20 mg
Esoz, Enterotablett 40 mg
Estalis Sekvens, Depotplåster --
Estalis Sekvens, Depotplåster --
Esteprin, Enterotablett 100 mg
Esteprin, Enterotablett 75 mg
Estracomb, Depotplåster --
Estracomb, Depotplåster --
Estracomb, Depotplåster --
Estraderm, Depotplåster 25 mikrog/24 timmar
Estraderm, Depotplåster 25 mikrog/24 timmar
Estraderm, Depotplåster 50 mikrog/24 timmar
Estraderm Matrix, Depotplåster 25 mikrog/24 timmar
Estradiol Mimer, Transdermal spray, lösning 1,53 mg/sprayning
Estradiol Sandoz, Depotplåster 37,5 mikrogram/24 timmar
Estrofem, Filmdragerad tablett 1 mg
Estrumat vet., Injektionsvätska, lösning 0,25 mg/ml
Esucos, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml
Esucos, Tablett 25 mg
Etanorden, Filmdragerad tablett 150 mg
Etanorden, Filmdragerad tablett 50 mg
Etanorden, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 3 mg
Etanorden, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 2 mg
Etanorden, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 6 mg
Ethacilin Comp. vet., Injektionsvätska, suspension 200 mg/ml+200 mg/ml
Ethacilin vet., Injektionsvätska, suspension 300 mg/ml
Etidrel, Tablett 200 mg
Etidrel, Tablett 400 mg
Etidrel Kit, Tablett och brustablett 400 mg + 500 mg
Etidronat Merck NM, Tablett 200 mg
Etoposid Ebewe, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 20 mg/ml
Etoposid Mayne, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 20 mg/ml
Etoposid ratiopharm, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 20 mg/ml
Euglucon, Tablett 3,5 mg
Euplix, Filmdragerad tablett 20 mg
Eurartesim, Filmdragerad tablett 160 mg/20 mg
Eurartesim, Filmdragerad tablett 320 mg/40 mg
Eurican DHPPI2 vet., Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension --
Eurican Herpes 205, Pulver och vätska till injektionsvätska, emulsion --
Eurifel RCP FeLV, Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension --
Eusaprim forte, Tablett 160 mg/800 mg
Euthasol vet., Injektionsvätska, lösning 400 mg/ml
Evalsan comp, Filmdragerad tablett 160 mg/12,5 mg
Evalsan comp, Filmdragerad tablett 160 mg/25 mg
Evalsan comp, Filmdragerad tablett 80 mg/12,5 mg
Evarol, Filmdragerad tablett 1000 mg
Evarol, Filmdragerad tablett 500 mg
Evarol, Filmdragerad tablett 850 mg
Everolimus Novartis, Dispergerbar tablett 0,1 mg
Everolimus Novartis, Dispergerbar tablett 0,25 mg
Everolimus Novartis, Tablett 0,25 mg
Everolimus Novartis, Tablett 0,5 mg
Everolimus Novartis, Tablett 0,75 mg
Everolimus Novartis, Tablett 1 mg
Eviplera, Filmdragerad tablett 200 mg/25 mg/245 mg
Evopad, Depotplåster 25 mikrogram/24 timmar
Evorel Micronor, Tablett och depotpl?ster 1 mg + 50 mikrogram/24 timmar
Exalief, Tablett 400 mg
Exalief, Tablett 600 mg
Exalief, Tablett 800 mg
Exarta, Filmdragerad tablett 24 mg
Excenel vet., Pulver till injektionsvätska, lösning --
Exederm, Kr 5 %
Exemestan Actavis, Filmdragerad tablett 25 mg
Exemestan Pfizer, Dragerad tablett 25 mg
Exemestan ratiopharm, Filmdragerad tablett 25 mg
Exemestan Sandoz, Filmdragerad tablett 25 mg
Exemestan Stada, Filmdragerad tablett 25 mg
Exemestane Accord, Filmdragerad tablett 25 mg
Exemestane Arrow, Filmdragerad tablett 25 mg
Exemestane Generics, Filmdragerad tablett 25 mg
Exemestane medac, Filmdragerad tablett 25 mg
Exemestane Teva, Filmdragerad tablett 25 mg
Exforge HCT, Filmdragerad tablett 10 mg/160 mg/12,5 mg
Exforge HCT, Filmdragerad tablett 10 mg/160 mg/25 mg
Exforge HCT, Filmdragerad tablett 10 mg/320 mg/25 mg
Exforge HCT, Filmdragerad tablett 5 mg/160 mg/12,5 mg
Exforge HCT, Filmdragerad tablett 5 mg/160 mg/25 mg
Exitel vet., Tablett 50 mg/144 mg/150 mg
Exitop, Kapsel, mjuk 100 mg
Exitop, Kapsel, mjuk 25 mg
Exitop, Kapsel, mjuk 50 mg
Exitop, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 20 mg/ml
Exizol, Enterotablett 20 mg
Exizol, Enterotablett 40 mg
Exspot vet., Spot-on, lösning 744 mg/ml
Ezetimibe MSD-SP, Tablett 10 mg