Alla läkemedel A - Ö

Här kan du finna alla läkemedel som du kan rekommendera eller dela med dig av erfarenheter av. Klicka på den bokstav som du vill lista läkemdel för. Du klickar dig vidare till läkemedelssidan genom att klicka på länkarna.A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

H


Humalog KwikPen, Injektionsvätska, lösning, förfylld injektionspenna 100 E/ml
Hypochylin, Tablett 300 mg
Herstat, Salva
Hydrokortison CCS, Kräm 1 %
Hydrokortison-svavel i Essex kräm APL, Kräm 1 % + 5%
Hydrokinon, Gel 4 %
Hytrinex, Tablett 10 mg
Heracillin, Pulver till oral suspension 25 mg/ml
Heracillin, Filmdragerad tablett 500 mg
Humira, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 40 mg
Helaflex, Filmdragerad tablett
Hermolepsin, Tablett 200 mg
Hermolepsin, Depottablett 200 mg
Halcion, Tablett 0,125 mg
Halcion, Tablett 0,25 mg
Hyoscinhydrobromid APL, INJEKTIONSVÄTSKA 0,3 mg/ml
Hypermin, Tablett
Hydroklortiazid Evolan, Tablett 25 mg
Hirudoid, Kräm
Husk Lindroos, Oralt pulver
Hydroklortiazid Evolan, Tablett 12,5 mg
Heracillin, Filmdragerad tablett 750 mg
Hibernal, Tablett 50 mg
Humalog Mix50 KwikPen, Injektionsvätska, suspension, förfylld injektionspenna 100 E/ml
Humalog Mix25 KwikPen, Injektionsvätska, suspension, förfylld injektionspenna 100 E/ml
Humalog, Injektionsvätska, suspension, förfylld injektionspenna 100 IE/ml
Humalog, Injektionsvätska, suspension, cylinderampull 100 IE/ml
Humalog, Injektionsvätska, suspension 100 IE/ml
Humulin, Injektionsvätska, suspension 100 IE/ml
Humalog Basal KwikPen, Injektionsvätska, suspension, förfylld injektionspenna 100 E/ml
Humulin, Injektionsvätska, suspension, förfylld injektionspenna 100 IE/ml
Humalog, Injektionsvätska, lösning, förfylld injektionspenna 100 IE/ml
Humalog, Injektionsvätska, lösning, cylinderampull
Humalog, Injektionsvätska, lösning 100 IE/ml
Humulin, Injektionsvätska, lösning 100 IE/ml
Hartskloro APL, Dentallösning 5 %
Hydrokortison-neomycin APL, Munhålegel 0,36 mg/ml + 2 mg/ml
Hexident, Munsköljvätska 2 mg/ml
Hexident, Munsköljvätska 1 mg/ml
Heparin LEO, Injektionsvätska, lösning 100 IE/ml
Heparin LEO, Injektionsvätska, lösning 5 000 IE/ml
Heparin LEO, Injektionsvätska, lösning 25 000 IE/ml
Heparinnatrium, INJEKTIONSVÄTSKA 250 IE/ml
Heparinnatrium APL, INJEKTIONSVÄTSKA 5 IE/ml
Heparinnatrium APL, INJEKTIONSVÄTSKA 10 IE/ml
Heparinnatrium APL, INJEKTIONSVÄTSKA 50 IE/ml
Heparinnatrium APL, INJEKTIONSVÄTSKA 1 000 IE/ml
Helixate, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 250 IE
Helixate, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 500 IE
Helixate, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 1 000 IE
Helixate, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 2 000 IE
Haemate, Pulver och vätska till injektions-/infusionsvätska, lösning
Haes-steril, Infusionsvätska, lösning 100 mg/ml
Hesra, Infusionsvätska, lösning
HyperHAES, Infusionsvätska, lösning
Hemolactol, Hemofiltrationsvätska/hemodialysvätska
Hemosol B0, Hemofiltrationsvätska/hemodialysvätska
Hydergin, Tablett 1 mg
Hypoloc, Tablett 5 mg
Hyderm, Kräm 1 %
Hydrokortison CCS, Salva 1 %
Hydrokortison Clean Chemical Sweden, Kräm 1 %
Hydrokortison Clean Chemical Sweden, Salva 1 %
Hydrokortison i Sorbitankräm APL, Kräm 1 %
Hydrokortison-salicylsyra i Unguentum Merck, Kräm 0,5 % + 3%
Hydrokortison-svavel i Sorbitankräm, Kräm 1 % + 3%
Hibiscrub, Kutan lösning 4 %
Hibitane, Vaginalkräm 1 %
Hunogidon, Filmdragerad tablett
Hytrinex, Tablett 2 mg
Hytrinex, Tablett 5 mg
Hytrinex, Tablett 1 mg + 2 mg
Humatrope, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 6 mg
Humatrope, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 12 mg
Humatrope, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 24 mg
Hydrokortison Nycomed, Tablett 20 mg
Hydrokortison APL, KAPSLAR 2,5 mg
Hydrokortison APL, KAPSLAR 1 mg
Heracillin, Pulver till oral suspension 50 mg/ml
Heracillin, Filmdragerad tablett 125 mg
Hiprex, Oralt pulver, dospåse 1 g
Hiprex, Tablett 1 g
Hepsera, Tablett 10 mg
HBVAXPRO, Injektionsvätska, suspension
HBVAXPRO, Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta 10 mikrog/ml
Havrix, Injektionsvätska, suspension
Holoxan, Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning
Herceptin, Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 150 mg
Hexalen, Kapsel, hård 50 mg
Hydrea, Kapsel, hård 500 mg
Hydroxyurea medac, Kapsel, hård 500 mg
Hycamtin, Kapsel, hård 0,25 mg
Hycamtin, Kapsel, hård 1 mg
Hycamtin, Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 4 mg
Humira, Injektionsvätska, lösning, förfylld injektionspenna 40 mg
Hyalgan, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml
Hermacur, Kräm 40 mg/g
Hydromorfonhydroklorid APL, Injektionsvätska, lösning 2 mg/ml
Hydromorfonhydroklorid APL, Infusionsvätska, lösning 10 mg/ml
Hydromorfonhydroklorid APL, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml
Hydromorfonhydroklorid APL, Injektionsvätska, lösning 20 mg/ml
Hydromorfonhydroklorid APL, Infusionsvätska, lösning 20 mg/ml
Hermolepsin, Oral suspension 20 mg/ml
Hermolepsin, Depottablett 100 mg
Hermolepsin, Depottablett 300 mg
Hibernal, Tablett 25 mg
Hibernal, Tablett 100 mg
Hibernal, Oral suspension 10 mg/ml
Haldol, Tablett 1 mg
Haldol, Oral lösning 2 mg/ml
Haldol, Tablett 4 mg
Haldol, Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml
Haldol, Injektionsvätska, lösning 50 mg/ml
Haldol, Injektionsvätska, lösning 100 mg/ml
Hypnogen, Filmdragerad tablett 10 mg
Heminevrin, Oral lösning 50 mg/ml
Heminevrin, Kapsel, mjuk 300 mg
Hyoscinhydrobromid, Ögondroppar, lösning 0,2 %
Hyoscinhydrobromid APL, Ögondroppar, lösning 0,2 %
Homatropin APL, Ögondroppar, lösning 1 %
Histamindihydroklorid, INJEKTIONSVÄTSKA 1 mg/ml
Helicobacter Test HP-Plus, Löslig tablett och pulver till oral lösning
Helicobacter Test INFAI, Pulver till oral lösning 75 mg
Helicobacter Test INFAI för barn mellan 3 - 11 år, Pulver till oral lösning 45 mg
Hexvix, Pulver och vätska till intravesikal användning, lösning 85 mg
Hexabrix, Injektionsvätska, lösning 320 mg I/ml
Hepatate, Beredningssats för radioaktivt Läkemedel 125 mikrogram
Healip, Kr 10 %
Habitrol, Depotplåster 14 mg/24 timmar
Habitrol, Depotplåster 21 mg/24 timmar
Habitrol, Depotplåster 7 mg/24 timmar
Haemovex 4, Hemofiltrationsvätska --
Haemovex 8, Hemofiltrationsvätska --
HALAVEN, Injektionsvätska, lösning 0,44 mg/ml
Haldol Depot, Injektionsvätska, lösning 100 mg/ml
Haldol Depot, Injektionsvätska, lösning 100 mg/ml
Haldol Depot, Injektionsvätska, lösning 100 mg/ml
Haldol Depot, Injektionsvätska, lösning 100 mg/ml
Haldol Depot, Injektionsvätska, lösning 50 mg/ml
Haldol Depot, Injektionsvätska, lösning 50 mg/ml
Halocur, Oral lösning 0,5 mg/ml
HB-vax, Injektionsvätska, suspension 10 mikrog/ml
Hedavic, Tablett 1 g
HeliCap, Kapsel, hård 37 kBq
Helicobacter Test INFAI f?r barn mellan 3 - 11, Pulver till oral lösning 45 mg
Helixate NexGen, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 1000 IE
Helixate NexGen, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 2000 IE
Helixate NexGen, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 250 IE
Helixate NexGen, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 3000 IE
Helixate NexGen, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 500 IE
Helixor A, Injektionsvätska, lösning 1 mg
Helixor A, Injektionsvätska, lösning 1 mg + 5 mg + 10 mg
Helixor A, Injektionsvätska, lösning 1 mg + 5 mg + 10 mg + 20 mg
Helixor A, Injektionsvätska, lösning 10 mg
Helixor A, Injektionsvätska, lösning 10 mg + 20 mg + 30 mg
Helixor A, Injektionsvätska, lösning 100 mg
Helixor A, Injektionsvätska, lösning 20 mg
Helixor A, Injektionsvätska, lösning 20 mg + 30 mg + 50 mg
Helixor A, Injektionsvätska, lösning 30 mg
Helixor A, Injektionsvätska, lösning 5 mg
Helixor A, Injektionsvätska, lösning 50 mg
Helixor M, Injektionsvätska, lösning 1 mg
Helixor M, Injektionsvätska, lösning 1 mg + 5 mg + 10 mg
Helixor M, Injektionsvätska, lösning 1 mg + 5 mg + 10 mg + 20 mg
Helixor M, Injektionsvätska, lösning 10 mg
Helixor M, Injektionsvätska, lösning 10 mg + 20 mg + 30 mg
Helixor M, Injektionsvätska, lösning 100 mg
Helixor M, Injektionsvätska, lösning 20 mg
Helixor M, Injektionsvätska, lösning 20 mg + 30 mg + 50 mg
Helixor M, Injektionsvätska, lösning 30 mg
Helixor M, Injektionsvätska, lösning 5 mg
Helixor M, Injektionsvätska, lösning 50 mg
Helixor P, Injektionsvätska, lösning 1 mg
Helixor P, Injektionsvätska, lösning 1 mg + 5 mg + 10 mg
Helixor P, Injektionsvätska, lösning 1 mg + 5 mg + 10 mg + 20 mg
Helixor P, Injektionsvätska, lösning 10 mg
Helixor P, Injektionsvätska, lösning 10 mg + 20 mg + 30 mg
Helixor P, Injektionsvätska, lösning 100 mg
Helixor P, Injektionsvätska, lösning 20 mg
Helixor P, Injektionsvätska, lösning 20 mg + 30 mg + 50 mg
Helixor P, Injektionsvätska, lösning 30 mg
Helixor P, Injektionsvätska, lösning 5 mg
Helixor P, Injektionsvätska, lösning 50 mg
Hemofil-M, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 1000 IE
Hemofil-M, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 250 IE
Hemofil-M, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 500 IE
Hemofiltrasol 21, Hemofiltrationsvätska --
Hemofiltrasol 22, Hemofiltrationsvätska --
Hemofiltrasol 23, Hemofiltrationsvätska --
Hemofiltrationsl?sning 401, Hemofiltrationsvätska --
Hemohes, Infusionsvätska, lösning 100 mg/ml
Hemohes, Infusionsvätska, lösning 60 mg/ml
Hermolepsin Retard, Depottablett 100 mg
Hermolepsin Retard, Depottablett 200 mg
Hermolepsin Retard, Depottablett 300 mg
Hexavac, Injektionsvätska, suspension --
Hiberix, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning --
Hibernal-embonat, Oral suspension 10 mg/ml
Hidrasec, Granulat till oral suspension 10 mg
Hidrasec, Granulat till oral suspension 30 mg
Hidrasec, Kapsel, hård 100 mg
Hippotrim vet., Injektionsvätska, lösning 200 mg/ml + 40 mg/ml
Hippotrim vet., Oral pasta 288,3 mg/g + 58,0,,,, mg/g
HIPRABOVIS IBR MARKER LIVE, Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension --
Hipracal-FM, Infusionsvätska, lösning --
Hipracin, Injektionsvätska, lösning 17 mikrog (10 IU)/ml
Hipracox, Oral suspension för användning i dricksvatten --
Hipracox spray, Suspension och lösning till spray --
Hiprasuis-P/E, Injektionsvätska, suspension --
Hirobriz Breezhaler, Inhalationspulver, hård kapsel 150 mikrogram
Hirobriz Breezhaler, Inhalationspulver, hård kapsel 300 mikrogram
Hizentra, Injektionsvätska, lösning 200 mg/ml
Hospasol, Infusionsvätska, lösning 145 mmol/l
Hospasol, Infusionsvätska, lösning 167 mmol/l
Humalog Basal, Injektionsvätska, suspension, cylinderampull 100 E/ml
Humalog Basal Pen, Injektionsvätska, suspension, förfylld injektionspenna 100 E/ml
Humalog Humaject, Injektionsvätska, lösning, förfylld injektionspenna 100 E/ml
Humalog Mix 25, Injektionsvätska, suspension 100 E/ml
Humalog Mix 25, Injektionsvätska, suspension, cylinderampull 100 E/ml
Humalog Mix 25 Pen, Injektionsvätska, suspension, förfylld injektionspenna 100 E/ml
Humalog Mix 50, Injektionsvätska, suspension 100 E/ml
Humalog Mix 50, Injektionsvätska, suspension, cylinderampull 100 E/ml
Humalog Mix 50 Pen, Injektionsvätska, suspension, förfylld injektionspenna 100 E/ml
Humalog Mix25 Humaject, Injektionsvätska, suspension, förfylld injektionspenna 100 E/ml
Humalog Mix50 Humaject, Injektionsvätska, suspension, förfylld injektionspenna 100 E/ml
Humalog NPL, Injektionsvätska, suspension 100 E/ml
Humalog NPL Humaject, Injektionsvätska, suspension, förfylld injektionspenna 100 E/ml
Humalog Pen, Injektionsvätska, lösning, förfylld injektionspenna 100 E/ml
Humant serumalbumin (I-125) Amersham Health, Injektionsvätska, lösning 8-22 MBq/ml
HumaSPECT, Beredningssats för radioaktivt Läkemedel 12 mg
HUMENZA, Suspension och emulsion till injektionsvätska,emulsion --
Humulin Mix 30/70, Injektionsvätska, suspension 100 IE/ml
Humulin NPH, Injektionsvätska, suspension 100 IE/ml
Humulin NPH KwikPen, Injektionsvätska, suspension i förfylld injektionspenna 100 IE/ml
Humulin Regular, Injektionsvätska, lösning 100 IE/ml
HY-50 Vet., Injektionsvätska, lösning 17 mg/ml
Hydac, Depottablett 10 mg
Hydac, Depottablett 5 mg
Hydroklortiazid Evolan, Tablett 50 mg
Hydromed, Tablett 12,5 mg
Hydromed, Tablett 25 mg
Hydromed, Tablett 50 mg
Hydroxyurea Orifarm, Kapsel, hård 500 mg
Hylartil vet., Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml
Hyonate vet., Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml
Hyoresp, Injektionsvätska, suspension --
Hypoloc Comp, Filmdragerad tablett 5 mg/12,5 mg
Hypoloc Comp, Filmdragerad tablett 5 mg/25 mg