Alla läkemedel A - Ö

Här kan du finna alla läkemedel som du kan rekommendera eller dela med dig av erfarenheter av. Klicka på den bokstav som du vill lista läkemdel för. Du klickar dig vidare till läkemedelssidan genom att klicka på länkarna.A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

I


Imodium, Munsönderfallande tablett 2 mg
Imodium, Oral lösning 0,2 mg/ml
Inolaxol, Oralt pulver
Inolaxol, Granulat, dospåse
Inside Brus, Brustablett 150 mg
Ideos, Tuggtablett 500 mg/400 IE
Imdur, Depottablett 30 mg
Isosorbidmononitrat Astimex, Depottablett 60 mg
Impugan, Tablett 20 mg
Inderal, Tablett 10 mg
Inderal, Tablett 40 mg
Inotyol, Salva
Ichtammol i Essex kräm APL, Kräm 1 %
Ichtammol i Zinkliniment APL, Kräm 1 %
Indivina, Tablett 2 mg/5 mg
Indomee, Suppositorium 50 mg
Ibuprofen Boots, Munsönderfallande tablett 200 mg
Ipren, Filmdragerad tablett 400 mg
Iktorivil, Tablett 2 mg
Imovane, Tablett 5 mg
Iliadin, Nässpray, lösning 0,5 mg/ml
Idilico, Filmdragerad tablett 50 mg
Ifenin, Filmdragerad tablett 400 mg
Inexium, Enterotablett 40 mg
Iodosorb, Salva 0,9 %
Isoptin Retard, Depottablett 180 mg
Isopto-Maxidex, ögondroppar, suspension 1 mg/ml
Isopto-Plain, ögondroppar, lösning i endosbeh?llare 5 mg/ml
Innovair, Inhalationsspray, lösning
Imovane, Tablett 7,5 mg
Indomee, Kapsel, hård 50 mg
Inositol APL, Pulver till oral lösning 6 g
Iktorivil, Tablett 0,5 mg
Indivina, Tablett 1 mg/2,5 mg
Ipren, Filmdragerad tablett 200 mg
Idotrim, Tablett 100 mg
Ibuzin, Filmdragerad tablett 400 mg
Impugan, Tablett 40 mg
Idotrim, Tablett 160 mg
Ibumetin, Tablett 600 mg
Ido, Tablett 100 mg
Imogaze, Kapsel, mjuk 240 mg
Ido-C, Tuggtablett 0,5 g
Ido-C, Tuggtablett 1 g
Ido-C, Brustablett 1 g
Ido-C, Tablett 0,5 g
Insuman, Injektionsvätska, suspension, förfylld injektionspenna 100 IE/ml
Insuman, Injektionsvätska, suspension 100 IE/ml
Insulin Human Winthrop Comb 50 OptiSet, Injektionsvätska, suspension, förfylld injektionspenna 100 IU/ml
Insulin Human Winthrop Comb 50, Injektionsvätska, suspension, cylinderampull 100 IU/ml
Insulin Human Winthrop Comb 50, Injektionsvätska, suspension 100 IU/ml
Insulin Human Winthrop Comb 50, Injektionsvätska, suspension 40 IU/ml
Insulin Human Winthrop Comb 25 OptiSet, Injektionsvätska, suspension, förfylld injektionspenna 100 IU/ml
Insulin Human Winthrop Comb 25, Injektionsvätska, suspension, cylinderampull 100 IU/ml
Insulin Human Winthrop Comb 25, Injektionsvätska, suspension 100 IU/ml
Insulin Human Winthrop Comb 25, Injektionsvätska, suspension 40 IU/ml
Insulin Human Winthrop Comb 15 OptiSet, Injektionsvätska, suspension, förfylld injektionspenna 100 IU/ml
Insulin Human Winthrop Comb 15, Injektionsvätska, suspension, cylinderampull 100 IU/ml
Insulin Human Winthrop Comb 15, Injektionsvätska, suspension 40 IU/ml
Insulin Human Winthrop Comb 15, Injektionsvätska, suspension 100 IU/ml
Insulin Human Winthrop Basal OptiSet, Injektionsvätska, suspension, förfylld injektionspenna 100 IU/ml
Insulin Human Winthrop Basal, Injektionsvätska, suspension, cylinderampull 100 IU/ml
Insulin Human Winthrop Basal, Injektionsvätska, suspension 100 IU/ml
Insulin Human Winthrop Basal, Injektionsvätska, suspension 40 IU/ml
Insulatard, Injektionsvätska, suspension, cylinderampull 100 IE/ml
Insulatard, Injektionsvätska, suspension, förfylld injektionspenna 100 IE/ml
Insuman, Injektionsvätska, lösning, förfylld injektionspenna 100 IE/ml
Insuman, Injektionsvätska, lösning 100 IE/ml
Insulin Human Winthrop Rapid OptiSet, Injektionsvätska, lösning, förfylld injektionspenna 100 IU/ml
Insulin Human Winthrop Rapid, Injektionsvätska, lösning, cylinderampull
Insulin Human Winthrop Rapid, Injektionsvätska, lösning 100 IU/ml
Insulin Human Winthrop Rapid, Injektionsvätska, lösning 40 IU/ml
Insulin Human Winthrop Infusat, Injektionsvätska, lösning, cylinderampull
Insulin Human Winthrop Infusat, Injektionsvätska, lösning 100 IU/ml
Imodium, Tuggtablett
Imodium Plus, Tablett 2 mg/125 mg
Imodium, Tablett 2 mg
Importal, Oral lösning 667 mg/ml
Importal, Oralt pulver, dospåse 10 g
Inolaxol, Oralt pulver, dospåse
Inolaxol, Granulat
Inside, Filmdragerad tablett 150 mg
Innohep, Injektionsvätska, lösning
Innohep, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 10 000 anti-Xa IE/ml
Innohep, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 20 000 anti-Xa IE/ml
Iscover, Filmdragerad tablett 300 mg
Iscover, Filmdragerad tablett 75 mg
Ilomedin, Koncentrat till infusionsvätska, lösning
INTEGRILIN, Infusionsvätska, lösning 0,75 mg/ml
INTEGRILIN, Injektionsvätska, lösning 2 mg/ml
Immunate, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 250 IE
Immunate, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 500 IE
Immunate, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 1 000 IE
Immunine, Pulver och vätska till injektions-/infusionsvätska, lösning 200 IE
Immunine, Pulver och vätska till injektions-/infusionsvätska, lösning 600 IE
Immunine, Pulver och vätska till injektions-/infusionsvätska, lösning 1 200 IE
InfuHesalin 130, Infusionsvätska, lösning
InfuHesalin 200, Infusionsvätska, lösning
Intralipid, Infusionsvätska, emulsion 200 mg/ml
Intralipid, Infusionsvätska, emulsion 300 mg/ml
Isoprenalinsulfat APL, Koncentrat till infusionsvätska, lösning
Imdur, Depottablett 60 mg
Imdur, Depottablett 120 mg
Ismo, Tablett 10 mg
Ismo, Depottablett 40 mg
Isodur, Depottablett 30 mg
Isodur, Depottablett 60 mg
Isodur, Depottablett 120 mg
Isosorbidmononitrat Mylan, Tablett 10 mg
Isosorbidmononitrat Mylan, Tablett 20 mg
Isosorbidmononitrat Mylan, Depottablett 60 mg
Impugan, Orala droppar, lösning 10 mg/ml
Impugan, Tablett 500 mg
Inspra, Filmdragerad tablett 25 mg
Inspra, Filmdragerad tablett 50 mg
Inderal, Depotkapsel, hård 80 mg
Inderal, Depotkapsel, hård 160 mg
Isoptin, Injektionsvätska, lösning 2,5 mg/ml
Isoptin, Filmdragerad tablett 40 mg
Isoptin, Filmdragerad tablett 80 mg
Isoptin, Filmdragerad tablett 120 mg
Isoptin, Depottablett 120 mg
Isoptin, Depottablett 180 mg
Isoptin, Depottablett 240 mg
Inhibace, Filmdragerad tablett 0,5 mg
Inhibace, Filmdragerad tablett 2,5 mg
Inhibace, Filmdragerad tablett 5 mg
Inhibace, Filmdragerad tablett 5 mg/12,5 mg
Irbesartan BMS, Filmdragerad tablett 150 mg
Irbesartan BMS, Tablett 150 mg
Irbesartan BMS, Tablett 300 mg
Irbesartan BMS, Filmdragerad tablett 75 mg
Irbesartan BMS, Tablett 75 mg
Irbesartan BMS, Filmdragerad tablett 300 mg
Irbesartan Miklich, Filmdragerad tablett 300 mg
Irbesartan Miklich, Filmdragerad tablett 75 mg
Irbesartan Miklich, Filmdragerad tablett 150 mg
Irbesartan Ranbaxy, Filmdragerad tablett 150 mg
Irbesartan Ranbaxy, Filmdragerad tablett 75 mg
Irbesartan Ranbaxy, Filmdragerad tablett 300 mg
Irbesartan Winthrop, Tablett 300 mg
Irbesartan Winthrop, Tablett 150 mg
Irbesartan Winthrop, Tablett 75 mg
Irbesartan Winthrop, Filmdragerad tablett 150 mg
Irbesartan Winthrop, Filmdragerad tablett 75 mg
Irbesartan Winthrop, Filmdragerad tablett 300 mg
Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS, Tablett 150 mg/12,5 mg
Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS, Filmdragerad tablett 300 mg/12,5 mg
Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS, Filmdragerad tablett 300 mg/25 mg
Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS, Filmdragerad tablett 150 mg/12,5 mg
Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS, Tablett 300 mg/12,5 mg
Irbesartan Hydrochlorothiazide Winthrop, Tablett 300 mg/12,5 mg
Irbesartan Hydrochlorothiazide Winthrop, Tablett 150 mg/12,5 mg
Irbesartan Hydrochlorothiazide Winthrop, Filmdragerad tablett 300 mg/12,5 mg
Irbesartan Hydrochlorothiazide Winthrop, Filmdragerad tablett 150 mg/12,5 mg
Irbesartan Hydrochlorothiazide Winthrop, Filmdragerad tablett 300 mg/25 mg
Inegy, Tablett 10 mg/10 mg
Inegy, Tablett 10 mg/80 mg
Inegy, Tablett 10 mg/40 mg
Inegy, Tablett 10 mg/20 mg
Iramafin, Filmdragerad tablett 1 mg
Igixon, Filmdragerad tablett
Implanon, Implantat 68 mg
Intrinsa, Depotplåster 300 mikrog/24 timmar
Indivina, Tablett 1 mg/5 mg
Ixense, Resoriblett, sublingual 2 mg
Ixense, Resoriblett, sublingual 3 mg
INCRELEX, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml
Imacillin, Tablett 1 g
Imacillin, Granulat till oral suspension 50 mg/ml
Imacillin, Granulat till oral suspension, dospåse
Imacillin, Tablett 250 mg
Imacillin, Tablett 375 mg
Imacillin, Tablett 500 mg
Imacillin, Tablett 750 mg
Invanz, Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 1 g
Imipenem/Cilastatin Fresenius Kabi, Pulver till infusionsvätska, lösning
Infusiflux, Infusionsvätska, lösning 2 mg/ml
Itraconazol Sandoz, Kapsel, hård 100 mg
Itrakonazol Actavis, Kapsel, hård 100 mg
Itrakonazol STADA, Kapsel, hård 100 mg
Invirase, Kapsel, hård 200 mg
Invirase, Filmdragerad tablett 500 mg
Intelence, Tablett 100 mg
Isentress, Filmdragerad tablett 400 mg
Infanrix, Injektionsvätska, suspension
IXIARO, Injektionsvätska, suspension 6 mikrog
IDflu, Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta 15 mikrogram/stam
IDflu, Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta 9 mikrogram/stam
Inflexal V, Injektionsvätska, suspension
Influvac 2009, Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta
INTANZA, Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta 9 mikrogram/stam
INTANZA, Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta 15 mikrogram/stam
Imovax, Injektionsvätska, suspension
Infanrix, Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta
Infanrix, Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension
IRESSA, Filmdragerad tablett 250 mg
Irinotecan Actavis, Koncentrat till infusionsvätska, lösning
Irinotecan Fresenius Kabi, Koncentrat till infusionsvätska, lösning
Irinotecan Hospira, Koncentrat till infusionsvätska, lösning
Irinotecan medac, Koncentrat till infusionsvätska, lösning
Irinotecan Sandoz, Koncentrat till infusionsvätska, lösning
Imukin, Injektionsvätska, lösning 0,2 mg/ml
IntronA (flerdospenna), Injektionsvätska, lösning 18 milj. IE
IntronA (flerdospenna), Injektionsvätska, lösning 30 milj. IE
IntronA (flerdospenna), Injektionsvätska, lösning 60 milj. IE
Imurel, Filmdragerad tablett 25 mg
Imurel, Filmdragerad tablett 50 mg
Indomee, Kapsel, hård 25 mg
Indomee, Suppositorium 100 mg
Instantin, Pulver till oral lösning, dospåse 50 mg
Ibumetin, Tablett 200 mg
Ibumetin, Tablett 400 mg
Ibuprofen Banner Pharmacaps, Kapsel, mjuk 200 mg
Ibuprofen Nordic, Dragerad tablett 200 mg
Ipren, Oral suspension 20 mg/ml
Ipren, Suppositorium 125 mg
Ibumetin, Gel 5 %
Ipren, Gel 5 %
InductOs, Beredningssats för implantat 1,5 mg/ml
Isofluran Baxter, Inhalationsånga, vätska
Instillagel, Gel 20,9 mg
Instanyl, Nässpray, lösning 50 mikrog/dos
Instanyl, Nässpray, lösning 100 mikrog/dos
Instanyl, Nässpray, lösning 200 mikrog/dos
Ionsys, Jontoforetiskt transdermalt system
Imigran, Nässpray, lösning 10 mg/dos
Imigran, Injektionsvätska, lösning 12 mg/ml
Imigran, Nässpray, lösning 20 mg/dos
Imigran, Suppositorium 25 mg
Imigran, Tablett 50 mg
Imigran, Tablett 100 mg
Imigran, Filmdragerad tablett 50 mg
Imigran, Filmdragerad tablett 100 mg
Iktorivil, Koncentrat och vätska till injektions-/infusionsvätska, lösning 1 mg/ml
Iktorivil, Orala droppar, lösning 2,5 mg/ml
Inovelon, Filmdragerad tablett 100 mg
Inovelon, Filmdragerad tablett 200 mg
Inovelon, Filmdragerad tablett 400 mg
INVEGA, Depottablett 3 mg
INVEGA, Depottablett 6 mg
INVEGA, Depottablett 9 mg
Isoxatine, Filmdragerad tablett 20 mg
Iliadin, Näsdroppar, lösning 0,1 mg/ml
Iliadin, Nässpray, lösning 0,25 mg/ml
Ipramol, Lösning för nebulisator
Ipratropiumbromid Arrow, Lösning för nebulisator, endosbehållare
Ipraxa, Lösning för nebulisator 500 mikrogram/2 ml
INOmax, Inhalationsgas 400 ppm
Isopto, Ögondroppar, suspension 1 mg/ml
Iopidine, Ögondroppar, lösning 5 mg/ml
Iopidine, Ögondroppar, lösning, endosbehållare
Isopto, Ögondroppar, lösning 1 %
Isopto, Ögondroppar, lösning 2 %
Isopto, Ögondroppar, lösning 3 %
Isopto, Ögondroppar, lösning 4 %
Isopto, Ögondroppar, lösning 0,5 %
Isopto, Ögondroppar, lösning
Isopto, Ögondroppar, lösning, endosbehållare
Isovorin, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml
Indocyaningrön Pulsion, Pulver till injektionsvätska, lösning
Iomeron, Injektionsvätska, lösning 150 mg I/ml
Iomeron, Injektionsvätska, lösning 200 mg I/ml
Iomeron, Injektionsvätska, lösning 250 mg I/ml
Iomeron, Injektionsvätska, lösning 300 mg I/ml
Iomeron, Injektionsvätska, lösning 350 mg I/ml
Iomeron, Injektionsvätska, lösning 400 mg I/ml
IntronA, Injektionsvätska, lösning 10 milj IE
IntronA, Injektionsvätska, lösning 18 milj IE
IntronA, Injektionsvätska, lösning 25 milj IE
IntronA, Injektionsvätska, lösning 3 milj IE
IntronA, Injektionsvätska, lösning 5 milj IE
IntronA, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 1 milj IE
IntronA, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 10 milj IE
IntronA, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 18 milj IE
IntronA, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 3 milj IE
IntronA, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 30 milj IE
IntronA, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 5 milj IE
Iasibon, Filmdragerad tablett 50 mg
Iasibon, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 1 mg
Iasibon, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 2 mg
Iasibon, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 6 mg
Ibaflin, Oral gel 3 %
Ibaflin, Oral gel 7,5 %
Ibaflin, Tablett 150 mg
Ibaflin, Tablett 30 mg
Ibaflin, Tablett 300 mg
Ibaflin, Tablett 900 mg
Ibandronat Sandoz, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 2 mg
Ibandronat Sandoz, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 6 mg
Ibandronat Synthon Hispania, Filmdragerad tablett 50 mg
Ibandronate Arrow, Tablett 150 mg
Ibandronate Bluefish, Filmdragerad tablett 150 mg
Ibandronate Bluefish, Filmdragerad tablett 50 mg
Ibandronate Orifarm, Filmdragerad tablett 50 mg
Ibandronate ratiopharm, Filmdragerad tablett 150 mg
Ibandronate ratiopharm, Filmdragerad tablett 50 mg
Ibandronatsyra Liconsa, Filmdragerad tablett 150 mg
Ibandronic acid Sandoz, Filmdragerad tablett 50 mg
Ibandronic Acid Teva, Filmdragerad tablett 150 mg
Ibandronic Acid Teva, Filmdragerad tablett 50 mg
Ibaril, Kr 0.25 %
Iberogast, Orala droppar, lösning --
Ibraxion, Injektionsvätska, emulsion --
Ibumax, Filmdragerad tablett 200 mg
Ibumax, Filmdragerad tablett 400 mg
Ibumax, Filmdragerad tablett 600 mg
Ibuprofen Actavis, Filmdragerad tablett 200 mg
Ibuprofen Actavis, Filmdragerad tablett 400 mg
Ibuprofen Actavis, Filmdragerad tablett 600 mg
Ibuprofen Actavis, Filmdragerad tablett 800 mg
Ibuprofen Apofri, Filmdragerad tablett 200 mg
Ibuprofen Apofri, Filmdragerad tablett 400 mg
Ibuprofen Apofri, Oral suspension 20 mg/ml
Ibuprofen Bayer, Filmdragerad tablett 200 mg
Ibuprofen Bayer, Filmdragerad tablett 400 mg
Ibuprofen Orifarm, Filmdragerad tablett 200 mg
Ibuprofen Orifarm, Filmdragerad tablett 400 mg
Ibuprofen Orifarm, Filmdragerad tablett 600 mg
Ibuprofen ratiopharm, Filmdragerad tablett 200 mg
Ibuprofen ratiopharm, Filmdragerad tablett 400 mg
Icandra, Filmdragerad tablett 50 mg/1000 mg
Icandra, Filmdragerad tablett 50 mg/850 mg
Icodial, Peritonealdialysvätska --
Idarubicin Ebewe, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 1 mg/ml
Idilico, Filmdragerad tablett 100 mg
Idilico, Filmdragerad tablett 25 mg
Ido-C Apelsin, Brustablett 1 g
Ido-E, Tablett 100 mg
Ifenin, Filmdragerad tablett 200 mg
Ifirmacombi, Filmdragerad tablett 150 mg/12,5 mg
Ifirmacombi, Filmdragerad tablett 300 mg/12,5 mg
Ifirmacombi, Filmdragerad tablett 300 mg/25 mg
Ifirmasta, Filmdragerad tablett 150 mg
Ifirmasta, Filmdragerad tablett 300 mg
Ifirmasta, Filmdragerad tablett 75 mg
Ilaris, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 150 mg
Ilaris, Pulver till injektionsvätska, lösning 150 mg
Imicilast, Pulver till infusionsvätska, lösning 500 mg/500 mg
Imigran Novum, Filmdragerad tablett 100 mg
Imigran Novum, Filmdragerad tablett 50 mg
Imigrane, Nässpray, lösning 20 mg
Imipenem/Cilastatin Actavis, Pulver till infusionsvätska, lösning 500 mg/500 mg
Imipenem/Cilastatin Hospira, Pulver till infusionsvätska, lösning 500 mg/500 mg
Imipenem/Cilastatin Medreg, Pulver till infusionsvätska, lösning 500 mg/500 mg
Imipenem/Cilastatin Teva, Pulver till infusionsvätska, lösning 500mg/500mg
ImmunoGam, Injektionsvätska, lösning 312 IE/ml
Immunoprin, Filmdragerad tablett 100 mg
Immunoprin, Filmdragerad tablett 75 mg
ImodiumPlus, Tablett 2 mg/125 mg
Imovax Polio, Injektionsvätska, suspension --
Importal Ex-Lax, Oral lösning 667 mg/ml
Importal Ex-Lax, Oralt pulver, dosp?se 10 g
Importal Ex-Lax, Oralt pulver i dosp?se 10 g
IMPRIDA, Filmdragerad tablett 10 mg/160 mg
IMPRIDA, Filmdragerad tablett 5 mg/160 mg
IMPRIDA, Filmdragerad tablett 5 mg/80 mg
Imprida HCT, Filmdragerad tablett 10 mg/160 mg/12,5 mg
Imprida HCT, Filmdragerad tablett 10 mg/160 mg/25 mg
Imprida HCT, Filmdragerad tablett 10 mg/320 mg/25 mg
Imprida HCT, Filmdragerad tablett 5 mg/160 mg/12,5 mg
Imprida HCT, Filmdragerad tablett 5 mg/160 mg/25 mg
Improvac, Injektionsvätska, lösning --
INCIVO, Filmdragerad tablett 375 mg
INCURIN, Tablett 1 mg
Inderal Retard, Depotkapsel, hård 160 mg
Inderal Retard, Depotkapsel, hård 160 mg
Inderal Retard, Depotkapsel, hård 160 mg
Inderal Retard, Depotkapsel, hård 80 mg
Inderal Retard, Depotkapsel, hård 80 mg
Inderal Retard, Depotkapsel, hård 80 mg
Inderal Retard, Depotkapsel, hård 80 mg
Indium (In-111) klorid Mallinckrodt Medical, Stamlösning till radioaktiva Läkemedel 370 MBq/ml
Indium (In-111) oxinat Mallinckrodt Medical, Stamlösning till radioaktiva Läkemedel 37 MBq/ml
Indium(In-111)klorid GE Healthcare, Stamlösning till radioaktiva Läkemedel 370 MBq/ml
Indium(In-111)oxin GE Healthcare, Stamlösning till radioaktiva Läkemedel 37 MBq/ml
Indocyaningr?n Pulsion, Pulver till injektionsvätska, lösning --
Inexium, Enterotablett 20 mg
Inexium, Enterotablett 20 mg
Inexium, Enterotablett 40 mg
Inexium, Enterotablett 40 mg
Inexium, Enterotablett 40 mg
Inexium, Enterotablett 40 mg
Inexium, Enterotablett 40 mg
Infanrix HepB, Injektionsvätska, suspension --
Infanrix hexa, Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension --
Infanrix penta, Injektionsvätska, suspension --
Infanrix Polio, Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta --
Infanrix-Polio+Hib, Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension --
Infergen, Injektionsvätska, lösning 9 mikrog
Inflacam, Injektionsvätska, lösning 20 mg/ml
Inflacam, Oral suspension 1,5 mg/ml
Inflacam, Oral suspension 15 mg/ml
Inflacam, Tuggtablett 1 mg
Inflacam, Tuggtablett 2,5 mg
Influvac 2011, Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta --
Ingelvac CircoFLEX, Injektionsvätska, suspension --
Ingelvac M. hyo vet., Injektionsvätska, emulsion --
Ingelvac MycoFLEX, Injektionsvätska, suspension --
Inhibace comp, Filmdragerad tablett 5 mg/12,5 mg
Inhibace comp, Filmdragerad tablett 5 mg/12,5 mg
Inhibace comp, Filmdragerad tablett 5 mg/12,5 mg
Inhibace comp, Filmdragerad tablett 5 mg/12,5 mg
Inibace comp, Filmdragerad tablett 5 mg/12,5 mg
Inibace comp, Filmdragerad tablett 5 mg/12,5 mg
Insol Dermatophyton vet., Injektionsvätska, suspension --
Insol Trichophyton vet., Injektionsvätska, suspension --
Insulatard FlexPen, Injektionsvätska, suspension, förfylld injektionspenna 100 IE/ml
Insulatard InnoLet, Injektionsvätska, suspension i förfylld injektionspenna 100 IE/ml
Insulatard NovoLet, Injektionsvätska, suspension, förfylld injektionspenna 100 IE/ml
Insulatard Penfill, Injektionsvätska, suspension, cylinderampull 100 IE/ml
Insulatard PenSet, Injektionsvätska, suspension, förfylld injektionspenna 100 IE/ml
Insulatard PenSet, Injektionsvätska, suspension, förfylld injektionspenna 100 IE/ml
Insulatard PenSet, Injektionsvätska, suspension, förfylld injektionspenna 100 IE/ml
Insulatard PenSet, Injektionsvätska, suspension, förfylld injektionspenna 100 IE/ml
Insulin Human Winthrop Basal SoloStar, Injektionsvätska, suspension i förfylld injektionspenna 100 IE/ml
Insulin Human Winthrop Comb 15 SoloStar, Injektionsvätska, suspension i förfylld injektionspenna 100 IE/ml
Insulin Human Winthrop Comb 25 SoloStar, Injektionsvätska, suspension i förfylld injektionspenna 100 IE/ml
Insulin Human Winthrop Comb 30, Injektionsvätska, suspension 100 IE/ml
Insulin Human Winthrop Comb 30, Injektionsvätska, suspension, cylinderampull 100 IE/ml
Insulin Human Winthrop Comb 30, Injektionsvätska, suspension i förfylld injektionspenna 100 IE/ml
Insulin Human Winthrop Comb 30 SoloStar, Injektionsvätska, suspension i förfylld injektionspenna 100 IE/ml
Insulin Human Winthrop Comb 50 SoloStar, Injektionsvätska, suspension i förfylld injektionspenna 100 IE/ml
Insulin Human Winthrop Rapid SoloStar, Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 100 IE/ml
Insuman Basal, Injektionsvätska, suspension 100 IE/ml
Insuman Basal, Injektionsvätska, suspension 40 IE/ml
Insuman Basal OptiSet, Injektionsvätska, suspension i förfylld injektionspenna 100 IE/ml
Insuman Basal SoloStar, Injektionsvätska, suspension i förfylld injektionspenna 100 IE/ml
Insuman Comb 15, Injektionsvätska, suspension 100 IE/ml
Insuman Comb 15, Injektionsvätska, suspension 40 IE/ml
Insuman Comb 15 Optiset, Injektionsvätska, suspension, förfylld injektionspenna 100 IE/ml
Insuman Comb 15 SoloStar, Injektionsvätska, suspension i förfylld injektionspenna 100 IE/ml
Insuman Comb 25, Injektionsvätska, suspension 100 IE/ml
Insuman Comb 25, Injektionsvätska, suspension 40 IE/ml
Insuman Comb 25 OptiSet, Injektionsvätska, suspension, förfylld injektionspenna 100 IE/ml
Insuman Comb 25 SoloStar, Injektionsvätska, suspension i förfylld injektionspenna 100 IE/ml
Insuman Comb 30, Injektionsvätska, suspension 100 IE/ml
Insuman Comb 30, Injektionsvätska, suspension, cylinderampull 100 IE/ml
Insuman Comb 30 Optiset, Injektionsvätska, suspension, förfylld injektionspenna 100 IE/ml
Insuman Comb 30 SoloStar, Injektionsvätska, suspension i förfylld injektionspenna 100 IE/ml
Insuman Comb 50, Injektionsvätska, suspension 100 IE/ml
Insuman Comb 50, Injektionsvätska, suspension 40 IE/ml
Insuman Comb 50 OptiSet, Injektionsvätska, suspension, förfylld injektionspenna 100 IE/ml
Insuman Comb 50 SoloStar, Injektionsvätska, suspension i förfylld injektionspenna 100 IE/ml
Insuman Infusat, Injektionsvätska, lösning 100 IE/ml
Insuman Rapid, Injektionsvätska, lösning 100 IE/ml
Insuman Rapid, Injektionsvätska, lösning 40 IE/ml
Insuman Rapid OptiSet, Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 100 IE/ml
Insuman Rapid SoloStar, Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 100 IE/ml
Interceptor vet., Tablett 11,5 mg
Interceptor vet., Tablett 2,3 mg
Interceptor vet., Tablett 23 mg
Interceptor vet., Tablett 5,75 mg
Inutest, Injektionsvätska, lösning 25 %
Invivac, Injektionsvätska, suspension --
IOA, Filmdragerad tablett 2,5 mg/1,5 mg
Iodosorb, Puder 0,9 %
Iodosorb, Salvkompress 0,9 %
Ionolyte, Infusionsvätska, lösning --
Iopamigita, Injektions-/infusionsvätska, lösning 300 mg/ml
Iopamigita, Injektions-/infusionsvätska, lösning 370 mg/ml
Iopamiro, Injektionsvätska, lösning 300 mg I/ml
Iopamiro, Injektionsvätska, lösning 370 mg I/ml
Ipreziv, Tablett 20 mg
Ipreziv, Tablett 40 mg
Ipreziv, Tablett 80 mg
Irbesartan Actavis, Filmdragerad tablett 150 mg
Irbesartan Actavis, Filmdragerad tablett 300 mg
Irbesartan Actavis, Filmdragerad tablett 75 mg
Irbesartan Helm, Filmdragerad tablett 150 mg
Irbesartan Helm, Filmdragerad tablett 300 mg
Irbesartan Helm, Filmdragerad tablett 75 mg
Irbesartan Hydrochlorothiazide Zentiva, Filmdragerad tablett 150 mg/12,5 mg
Irbesartan Hydrochlorothiazide Zentiva, Filmdragerad tablett 300 mg/12,5 mg
Irbesartan Hydrochlorothiazide Zentiva, Filmdragerad tablett 300 mg/25 mg
Irbesartan Hydrochlorothiazide Zentiva, Tablett 150 mg/12,5 mg
Irbesartan Hydrochlorothiazide Zentiva, Tablett 300 mg/12,5 mg
Irbesartan Medipha Sant, Filmdragerad tablett 150 mg
Irbesartan Medipha Sant, Filmdragerad tablett 300 mg
Irbesartan Medipha Sant, Filmdragerad tablett 75 mg
Irbesartan Mylan, Tablett 150 mg
Irbesartan Mylan, Tablett 300 mg
Irbesartan Mylan, Tablett 75 mg
Irbesartan Pfizer, Tablett 150 mg
Irbesartan Pfizer, Tablett 300 mg
Irbesartan Pfizer, Tablett 75 mg
Irbesartan ratiopharm, Filmdragerad tablett 150 mg
Irbesartan ratiopharm, Filmdragerad tablett 300 mg
Irbesartan ratiopharm, Filmdragerad tablett 75 mg
Irbesartan Sandoz, Filmdragerad tablett 150 mg
Irbesartan Sandoz, Filmdragerad tablett 300 mg
Irbesartan Sandoz, Filmdragerad tablett 75 mg
Irbesartan STADA, Filmdragerad tablett 150 mg
Irbesartan STADA, Filmdragerad tablett 300 mg
Irbesartan STADA, Filmdragerad tablett 75 mg
Irbesartan Teva, Filmdragerad tablett 150 mg
Irbesartan Teva, Filmdragerad tablett 300 mg
Irbesartan Teva, Filmdragerad tablett 75 mg
Irbesartan Zentiva, Filmdragerad tablett 150 mg
Irbesartan Zentiva, Filmdragerad tablett 300 mg
Irbesartan Zentiva, Filmdragerad tablett 75 mg
Irbesartan Zentiva, Tablett 150 mg
Irbesartan Zentiva, Tablett 300 mg
Irbesartan Zentiva, Tablett 75 mg
Irbesartan/Hydrochlorothiazide Helm, Filmdragerad tablett 150 mg/12,5 mg
Irbesartan/Hydrochlorothiazide Helm, Filmdragerad tablett 300 mg/12,5 mg
Irbesartan/Hydrochlorothiazide Helm, Filmdragerad tablett 300 mg/25 mg
Irbesartan/Hydrochlorothiazide Sandoz, Filmdragerad tablett 150 mg/12,5 mg
Irbesartan/Hydrochlorothiazide Sandoz, Filmdragerad tablett 300 mg/12,5 mg
Irbesartan/Hydrochlorothiazide Sandoz, Filmdragerad tablett 300 mg/25 mg
Irbesartan/Hydrochlorothiazide STADA, Filmdragerad tablett 150 mg/12,5 mg
Irbesartan/Hydrochlorothiazide STADA, Filmdragerad tablett 300 mg/12,5 mg
Irbesartan/Hydrochlorothiazide STADA, Filmdragerad tablett 300 mg/25 mg
Irbesartan/Hydrochlorothiazide Teva, Filmdragerad tablett 150 mg/12,5 mg
Irbesartan/Hydrochlorothiazide Teva, Filmdragerad tablett 300 mg/12,5 mg
Irbesartan/Hydrochlorothiazide Teva, Filmdragerad tablett 300 mg/25 mg
Irbesartan/Hydroklortiazid Actavis, Filmdragerad tablett 150 mg/12,5 mg
Irbesartan/Hydroklortiazid Actavis, Filmdragerad tablett 300 mg/12,5 mg
Irbesartan/Hydroklortiazid Actavis, Filmdragerad tablett 300 mg/25 mg
Irbesartan/Hydroklortiazid ratiopharm, Filmdragerad tablett 150 mg/12,5 mg
Irbesartan/Hydroklortiazid ratiopharm, Filmdragerad tablett 300 mg/12,5 mg
Irbesartan/Hydroklortiazid ratiopharm, Filmdragerad tablett 300 mg/25 mg
Irinosor, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 20 mg/ml
Irinotecan Accord, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 20 mg/ml
Irinotecan BMM Pharma, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 20 mg/ml
Irinotecan Ebewe, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 20 mg/ml
Irinotecan Martindale Pharma, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 20 mg/ml
Irinotecan Mylan, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 20 mg/ml
Irinotecan Orion, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 20 mg/ml
Irinotecan STADA, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 20 mg/ml
Irinotecan SUN, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 20 mg/ml
Irinotecan Teva, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 20 mg/ml
Irinotecan Vianex, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 20 mg/ml
Iscador M, Injektionsvätska, lösning 0,0,,,,1 mg
Iscador M, Injektionsvätska, lösning 0,0,,,,1 mg + 0,1 mg + 1 mg
Iscador M, Injektionsvätska, lösning 0,1 mg
Iscador M, Injektionsvätska, lösning 0,1 mg + 1 mg + 10 mg
Iscador M, Injektionsvätska, lösning 1 mg
Iscador M, Injektionsvätska, lösning 1 mg + 10 mg + 20 mg
Iscador M, Injektionsvätska, lösning 10 mg
Iscador M, Injektionsvätska, lösning 20 mg
Iscador P, Injektionsvätska, lösning 0,0,,,,1 mg
Iscador P, Injektionsvätska, lösning 0,0,,,,1 mg + 0,1 mg + 1 mg
Iscador P, Injektionsvätska, lösning 0,1 mg
Iscador P, Injektionsvätska, lösning 0,1 mg + 1 mg + 10 mg
Iscador P, Injektionsvätska, lösning 1 mg
Iscador P, Injektionsvätska, lösning 1 mg + 10 mg + 20 mg
Iscador P, Injektionsvätska, lösning 10 mg
Iscador P, Injektionsvätska, lösning 20 mg
Iscador Qu, Injektionsvätska, lösning 0,0,,,,1 mg
Iscador Qu, Injektionsvätska, lösning 0,0,,,,1 mg + 0,1 mg + 1 mg
Iscador Qu, Injektionsvätska, lösning 0,1 mg
Iscador Qu, Injektionsvätska, lösning 0,1 mg + 1 mg + 10 mg
Iscador Qu, Injektionsvätska, lösning 1 mg
Iscador Qu, Injektionsvätska, lösning 1 mg + 10 mg + 20 mg
Iscador Qu, Injektionsvätska, lösning 10 mg
Iscador Qu, Injektionsvätska, lösning 20 mg
Ismo Retard, Depottablett 40 mg
Isoba vet., Inhalations?nga, vätska 100 %
IsoFlo vet., Inhalations?nga, vätska 100 %
Isokit DTPA, Beredningssats för radioaktivt Läkemedel 4 mg
Isokit MDP, Beredningssats för radioaktivt Läkemedel 10 mg
Isokit Mebrofenin, Beredningssats för radioaktivt Läkemedel 40 mg
Isokit Tennkolloid, Beredningssats för radioaktivt Läkemedel --
Isoptin Retard, Depottablett 120 mg
Isoptin Retard, Depottablett 120 mg
Isoptin Retard, Depottablett 120 mg
Isoptin Retard, Depottablett 120 mg
Isoptin Retard, Depottablett 240 mg
Isoptin Retard, Depottablett 240 mg
Isoptin Retard, Depottablett 240 mg
Isoptin Retard, Depottablett 240 mg
Isoptin Retard, Depottablett 240 mg
Isoptin retard, Depottablett 120 mg
Isopto-Atropin, ögondroppar, lösning 0,5 %
Isopto-Atropin, ögondroppar, lösning 1 %
Isopto-Biotic, ögondroppar, lösning --
Isopto-Karbakolin, ögondroppar, lösning 3 %
Isopto-Pilokarpin, ögondroppar, lösning 1 %
Isopto-Pilokarpin, ögondroppar, lösning 2 %
Isopto-Pilokarpin, ögondroppar, lösning 3 %
Isopto-Pilokarpin, ögondroppar, lösning 4 %
Isopto-Plain, ögondroppar, lösning 5 mg/ml
Isosor, Tablett 20 mg
Isosorbidmononitrat Accord, Tablett 20 mg
ISOTEC, Radionuklidgenerator 4-30 GBg
Itraconazol Mylan, Kapsel, hård 100 mg
Itraconazole Premier Research, Kapsel, hård 100 mg
Itrafungol vet., Oral lösning 10 mg/ml
IVEMEND, Pulver till infusionsvätska, lösning 115 mg
IVEMEND, Pulver till infusionsvätska, lösning 150 mg
Ivermektin Virbac vet., Oral pasta 18,7 mg/g
Ivomec Comp, Oral pasta --
Ivomec pour on vet., Pour-on, lösning 5 mg/ml
Ivomec SR vet., DEPOTBOLI 1,72 g
Ivomec vet., Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml
Ivomec vet., Oral lösning 0,8 mg/ml
Ivomec vet., Oral pasta 18,7 mg/g
Ivomec vet., Premix till medicinfoder 0,6 %