Alla läkemedel A - Ö

Här kan du finna alla läkemedel som du kan rekommendera eller dela med dig av erfarenheter av. Klicka på den bokstav som du vill lista läkemdel för. Du klickar dig vidare till läkemedelssidan genom att klicka på länkarna.A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

L


Lanzo, Munsönderfallande tablett 15 mg
Lanzo, Munsönderfallande tablett 30 mg
Laxido Apelsin, Pulver till oral lösning
Laktulos Alternova, Sirap 667 mg/ml
Laktipex, Oralt pulver
Lunelax, Pulver till oral suspension, dospåse
Lunelax, Pulver till oral suspension
Laxoberal, Orala droppar, lösning 7,5 mg/ml
Link, Tuggtablett 1 100 mg
Link, Tuggtablett 700 mg
Losec, Enterotablett 20 mg
Lanoxin, Oral lösning 50 mikrog/ml
Lasix, Tablett 40 mg
Lopid, Filmdragerad tablett 600 mg
Lestid, Tablett 1 g
Lestid, Oralt pulver 5 g
Lamisil, Kräm 1 %
Lamisil, Tablett 250 mg
Levomentol i sprit APL, Kutan lösning 5 %
Locoid, Kräm 0,1 %
Locoid, Salva 0,1 %
Locoid Lipid, Kräm 0,1 %
Livial, Tablett 2,5 mg
Levitra, Filmdragerad tablett 10 mg
Lafunomyl, Depottablett 10 mg
Lodotra, Tablett med modifierad frisättning 1 mg
Lexinor, Filmdragerad tablett 200 mg
Lexinor, Filmdragerad tablett 400 mg
Lanvis, Tablett 40 mg
Lioresal, Tablett 25 mg
Lidokain APL, Munhålepasta 5 %
Lehydan, Tablett 25 mg
Lamictal, Tablett 100 mg
Lamictal, Tablett 200 mg
Lamotrigin Actavis, Tablett 200 mg
Lithionit, Depottablett 42 mg
Lariam, Tablett 250 mg
Lomudal, Nässpray, lösning 5,2 mg/dos
Lepheton, Oral lösning
Lergigan, Filmdragerad tablett 5 mg
Loratadin Copyfarm, Tablett 10 mg
Loratadin Mylan, Filmdragerad tablett 10 mg
Loratadin Sandoz, Tablett 10 mg
Lacrisert, ögonlamell 5 mg
Lakrimont, ögongel 2 mg/g
Lanacrist, Tablett 0,25 mg
Lansinoh, Salva --
Lantus (ClikStar m fl. injektionspennor), Injektionsvätska, lösning i cylinderampull 100 enheter/ml
Lergigan forte, Filmdragerad tablett 50 mg
Lescol Depot, Depottablett 80 mg
Leuprorelin Sandoz, Implantat 5 mg
Levomepromazine Orion, Tablett 25 mg
Lipcut, Filmdragerad tablett 40 mg
Lixir S, Oral lösning --
Lomir SRO, Depotkapsel, hård 5 mg
Lomudal G.I., Oral lösning 20 mg/ml
Lomudal Nasal, Nässpray, lösning 5,2 mg/dos
Loraga, Oral lösning 670 mg/ml
Lorista, Filmdragerad tablett 50 mg
Losartan/Hydrochlorothiazide Krka, Filmdragerad tablett 100 mg/12,5 mg
Losartan/Hydrochlorothiazide Krka, Filmdragerad tablett 50 mg/12,5 mg
Losartan/Hydrochlorothiazide Sandoz, Filmdragerad tablett 100 mg/25 mg
Losec MUPS, Enterotablett 20 mg
Lutinus, Vaginaltablett 100 mg
Lasix Retard, Depotkapsel, hård 30 mg
Losartan Teva, Filmdragerad tablett 50 mg
LYRICA, Kapsel, hård 25 mg
Lactulose Arrow, Oral lösning 660 mg/ml
Locobase LPL, Kräm 200 mg/g+45 mg/g
Loceryl, Medicinskt nagellack 5 %
Laktulos Meda, Oral lösning 670 mg/ml
Laxiriva, Pulver till oral lösning i dosp?se --
Lapispenna, Kutant stift --
Levaxin, Tablett 50 mikrog
Lipitor, Filmdragerad tablett 20 mg
Liothyronin, Tablett 20 mikrog
Losartan Medical Valley, Filmdragerad tablett 50 mg
Losartan Medical Valley, Filmdragerad tablett 100 mg
Levaxin, Tablett 100 mikrog
Levaxin, Tablett 25 mikrog
Locoid, Kutan lösning 0,1 %
Loratadin STADA, Tablett 10 mg
Lergigan, Filmdragerad tablett 25 mg
Lixir, Oral lösning
Levemir, Injektionsvätska, lösning, förfylld injektionspenna 100 E/ml
Levemir, Injektionsvätska, lösning, cylinderampull
Lantus, Injektionsvätska, lösning, förfylld injektionspenna 100 enheter/ml
Lantus, Injektionsvätska, lösning 100 enheter/ml
Liprolog Mix50 KwikPen, Injektionsvätska, suspension, förfylld injektionspenna 100 E/ml
Liprolog Mix25 KwikPen, Injektionsvätska, suspension, förfylld injektionspenna 100 E/ml
Liprolog Basal Pen, Injektionsvätska, suspension, förfylld injektionspenna 100 E/ml
Liprolog Basal KwikPen, Injektionsvätska, suspension, förfylld injektionspenna 100 E/ml
Liprolog Basal, Injektionsvätska, suspension, cylinderampull 100 E/ml
Liprolog KwikPen, Injektionsvätska, lösning, förfylld injektionspenna 100 E/ml
Lansoprazol KRKA, Enterokapsel, hård 15 mg
Lansoprazol Mylan, Enterokapsel, hård 15 mg
Lansoprazol Mylan, Enterokapsel, hård 30 mg
Lansoprazol ratiopharm, Enterokapsel, hård 15 mg
Lansoprazol ratiopharm, Enterokapsel, hård 30 mg
Lansoprazol Stada, Enterokapsel, hård 15 mg
Lansoprazol Stada, Enterokapsel, hård 30 mg
Linepizin, Enterokapsel, hård 15 mg
Lansoprazol Bluefish, Enterokapsel, hård 30 mg
Lansoprazol Focus Farma, Enterokapsel, hård 15 mg
Lansoprazol Focus Farma, Enterokapsel, hård 30 mg
Lansoprazol Actavis, Enterokapsel, hård 30 mg
Lansoprazol Arrow, Enterokapsel, hård 15 mg
Lansoprazol Arrow, Enterokapsel, hård 30 mg
Lansoprazol Bluefish, Enterokapsel, hård 15 mg
Lomudal, Oral lösning 20 mg/ml
Lanipizin, Enterokapsel, hård 15 mg
Lansocid, Enterokapsel, hård 15 mg
Lansocid, Enterokapsel, hård 30 mg
Lansolidix, Enterokapsel, hård 15 mg
Lansoprazol Actavis, Enterokapsel, hård 15 mg
Loperamid Mylan, Kapsel, hård 2 mg
Laxabon, Pulver till oral lösning
Laktulos Recip, Oralt pulver
Laktulos Recip, Oralt pulver, dospåse 10 g/dos
Laktulos MIP, Oral lösning 650 mg/ml
Laktulos Apelsin Meda, Oral lösning 670 mg/ml
Laktipex, Oralt pulver, dospåse 10 g
Lunelax, Granulat, dospåse
Lunelax, Granulat
Laxoberal, Kapsel, mjuk 2,5 mg
Linella, Dragerad tablett
Link, Oral suspension 300 mg/ml
Loramyc, Buckaltablett, häftande 50 mg
Losec, Enterotablett 40 mg
Losec, Pulver till infusionsvätska, lösning 40 mg
Losec, Enterotablett 10 mg
Losec, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 40 mg
Lipoplus, Infusionsvätska, emulsion 200 mg/ml
Lactasol, Hemofiltrationsvätska/hemodialysvätska
Lidokainhydroklorid APL, Koncentrat till infusionsvätska, lösning
Lasix, Depotkapsel, hård 30 mg
Lasix, Depotkapsel, hård 60 mg
Logimax, Depottablett 5 mg/50 mg
Logimax, Depottablett 10 mg/100 mg
Lomir, Tablett 2,5 mg
Lomir, Depotkapsel, hård 2,5 mg
Lomir, Depotkapsel, hård 5 mg
Linatil, Tablett 2,5 mg
Lisinopril Actavis, Tablett 5 mg
Lisinopril Actavis, Tablett 10 mg
Lisinopril Actavis, Tablett 20 mg
Lisinopril Arrow, Tablett 2,5 mg
Lisinopril Arrow, Tablett 5 mg
Lisinopril Arrow, Tablett 10 mg
Lisinopril Arrow, Tablett 20 mg
Lisinopril Copyfarm, Tablett 5 mg
Lisinopril Copyfarm, Tablett 10 mg
Lisinopril Copyfarm, Tablett 20 mg
Lisinopril Mylan, Tablett 2,5 mg
Lisinopril Mylan, Tablett 5 mg
Lisinopril Mylan, Tablett 10 mg
Lisinopril Mylan, Tablett 20 mg
Lisinopril Ranbaxy, Tablett 2,5 mg
Lisinopril Ranbaxy, Tablett 5 mg
Lisinopril Ranbaxy, Tablett 10 mg
Lisinopril Ranbaxy, Tablett 20 mg
Lisinopril ratiopharm, Tablett 5 mg
Lisinopril ratiopharm, Tablett 10 mg
Lisinopril ratiopharm, Tablett 20 mg
Lisinopril STADA, Tablett 5 mg
Lisinopril STADA, Tablett 10 mg
Lisinopril STADA, Tablett 20 mg
Lisinopril STADA, Tablett 2,5 mg
Lisopress, Tablett 5 mg
Lisopress, Tablett 10 mg
Lisopress, Tablett 20 mg
Linatil comp, Tablett 20 mg/12,5 mg
Linatil comp mite, Tablett 20 mg/6 mg
Lisinopril/Hydrochlorthiazid Sandoz, Tablett 10 mg/12,5 mg
Lisinopril/Hydroklortiazid Actavis, Tablett 10 mg/12,5 mg
Lisinopril/Hydroklortiazid STADA, Tablett 10 mg/12,5 mg
Lescol, Kapsel, hård 20 mg
Lescol, Kapsel, hård 40 mg
Lescol, Depottablett 80 mg
Lipitor, Filmdragerad tablett 10 mg
Lipitor, Filmdragerad tablett 40 mg
Lipitor, Filmdragerad tablett 80 mg
Lopid, Kapsel, hård 300 mg
Lopid, Filmdragerad tablett 450 mg
Lipanthyl, Kapsel, hård 200 mg
Lamisil, Kutan lösning 10 mg
Lamisil, Kutan spray, lösning 10 mg
Lamisil, Gel 1 %
Lamisil, Kutan lösning 10 mg/g
Locoid Crelo, Kutan emulsion 0,1 %
Liofora, Filmdragerad tablett 0,02 mg/3 mg
Liofora 28, Filmdragerad tablett 0,02 mg/3 mg
Luveris, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 75 IE
Luveris, Injektionsvätska, lösning 450 IE
Lyrinel, Depottablett 5 mg
Lyrinel, Depottablett 10 mg
Lyrinel, Depottablett 15 mg
Levitra, Filmdragerad tablett 5 mg
Levitra, Filmdragerad tablett 20 mg
Lutrelef, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 3,2 mg
Lodotra, Tablett med modifierad frisättning 2 mg
Lodotra, Tablett med modifierad frisättning 5 mg
Lederspan, Injektionsvätska, suspension 20 mg/ml
Levaxin, Tablett 75 mikrog
Levaxin, Tablett 125 mikrog
Levaxin, Tablett 150 mikrog
Levaxin, Tablett 175 mikrog
Levaxin, Tablett 200 mikrog
Lorabid, Granulat till oral suspension 40 mg/ml
Lorabid, Kapsel, hård 200 mg
Lorabid, Kapsel, hård 400 mg
Levviax, Filmdragerad tablett 400 mg
Lib, Kapsel, hård 200 mg
Lib, Kapsel, hård 150 mg
Lib, Kapsel, hård 100 mg
Lib, Kapsel, hård 50 mg
Leukeran, Filmdragerad tablett 2 mg
Lomustine Medac, Kapsel, hård 40 mg
Leustatin, Koncentrat till infusionsvätska, lösning
Litak, Injektionsvätska, lösning 2 mg/ml
Lysodren, Tablett 500 mg
Lioresal, Injektions-/infusionsvätska, lösning
Lioresal, Tablett 10 mg
Leptanal, Injektionsvätska, lösning 50 mikrog/ml
Lenoxe, Medicinsk gas, flytande 100 %
Livopan, Medicinsk gas, komprimerad 50%/50%
Lidokain Isdin, Kräm 40 mg/g
Lidokainhydroklorid APL, Rektalgel 5 mg/ml
Lidokainhydroklorid-nafazolin (färgad) APL, Kutan lösning 34 mg/ml + 0,17 mg/ml
Lehydan, Tablett 100 mg
Lamanticon, Tablett 25 mg
Lamanticon, Tablett 200 mg
Lamanticon, Tablett 100 mg
Lamanticon, Tablett 50 mg
Lamictal, Dispergerbar tablett/tuggtablett 2 mg
Lamictal, Dispergerbar tablett/tuggtablett 5 mg
Lamictal, Tablett 25 mg
Lamictal, Dispergerbar tablett/tuggtablett 25 mg
Lamictal, Dispergerbar tablett/tuggtablett 50 mg
Lamictal, Tablett 50 mg
Lamictal, Dispergerbar tablett/tuggtablett 100 mg
Lamictal, Dispergerbar tablett/tuggtablett 200 mg
Lamonal, Dispergerbar tablett 100 mg
Lamonal, Dispergerbar tablett 50 mg
Lamonal, Dispergerbar tablett 25 mg
Lamonal, Dispergerbar tablett 5 mg
Lamonal, Dispergerbar tablett 2 mg
Lamonal, Tablett 200 mg
Lamonal, Tablett 100 mg
Lamonal, Dispergerbar tablett 200 mg
Lamonal, Tablett 25 mg
Lamonal, Tablett 50 mg
Lamopharm, Dispergerbar tablett 200 mg
Lamopharm, Tablett 25 mg
Lamopharm, Tablett 50 mg
Lamopharm, Tablett 100 mg
Lamopharm, Tablett 200 mg
Lamopharm, Dispergerbar tablett 2 mg
Lamopharm, Dispergerbar tablett 5 mg
Lamopharm, Dispergerbar tablett 25 mg
Lamopharm, Dispergerbar tablett 50 mg
Lamopharm, Dispergerbar tablett 100 mg
Lamoscope, Dispergerbar tablett 2 mg
Lamoscope, Dispergerbar tablett 5 mg
Lamoscope, Dispergerbar tablett 200 mg
Lamoscope, Dispergerbar tablett 50 mg
Lamoscope, Dispergerbar tablett 100 mg
Lamoscope, Dispergerbar tablett 25 mg
Lamotrigin Actavis, Dispergerbar tablett 2 mg
Lamotrigin Actavis, Dispergerbar tablett 5 mg
Lamotrigin Actavis, Dispergerbar tablett 25 mg
Lamotrigin Actavis, Tablett 25 mg
Lamotrigin Actavis, Tablett 50 mg
Lamotrigin Actavis, Dispergerbar tablett 50 mg
Lamotrigin Actavis, Tablett 100 mg
Lamotrigin Actavis, Dispergerbar tablett 100 mg
Lamotrigin Actavis, Dispergerbar tablett 200 mg
Lamotrigin Arrow, Tablett 25 mg
Lamotrigin Arrow, Tablett 50 mg
Lamotrigin Arrow, Tablett 100 mg
Lamotrigin Arrow, Tablett 200 mg
Lamotrigin BMM Pharma, Tablett 25 mg
Lamotrigin BMM Pharma, Tablett 50 mg
Lamotrigin BMM Pharma, Tablett 100 mg
Lamotrigin BMM Pharma, Tablett 200 mg
Lamotrigin Copyfarm, Dispergerbar tablett 2 mg
Lamotrigin Copyfarm, Dispergerbar tablett 5 mg
Lamotrigin Copyfarm, Dispergerbar tablett 25 mg
Lamotrigin Copyfarm, Tablett 25 mg
Lamotrigin Copyfarm, Dispergerbar tablett 50 mg
Lamotrigin Copyfarm, Tablett 50 mg
Lamotrigin Copyfarm, Tablett 100 mg
Lamotrigin Copyfarm, Dispergerbar tablett 100 mg
Lamotrigin Copyfarm, Tablett 200 mg
Lamotrigin Copyfarm, Dispergerbar tablett 200 mg
Lamotrigin Hexal, Dispergerbar tablett 5 mg
Lamotrigin Hexal, Tablett 25 mg
Lamotrigin Hexal, Dispergerbar tablett 25 mg
Lamotrigin Hexal, Dispergerbar tablett 50 mg
Lamotrigin Hexal, Tablett 50 mg
Lamotrigin Hexal, Tablett 100 mg
Lamotrigin Hexal, Dispergerbar tablett 100 mg
Lamotrigin Hexal, Dispergerbar tablett 200 mg
Lamotrigin Hexal, Tablett 200 mg
Lamotrigin Jubilant, Tablett 200 mg
Lamotrigin Jubilant, Tablett 50 mg
Lamotrigin Jubilant, Tablett 25 mg
Lamotrigin Jubilant, Tablett 100 mg
Lamotrigin Medis, Dispergerbar tablett 200 mg
Lamotrigin Medis, Dispergerbar tablett 100 mg
Lamotrigin Medis, Dispergerbar tablett 50 mg
Lamotrigin Medis, Dispergerbar tablett 25 mg
Lamotrigin Medis, Dispergerbar tablett 2 mg
Lamotrigin Medis, Dispergerbar tablett 5 mg
Lamotrigin Omnia, Tablett 25 mg
Lamotrigin Omnia, Tablett 50 mg
Lamotrigin Omnia, Tablett 100 mg
Lamotrigin Omnia, Tablett 200 mg
Lamotrigin Ranbaxy, Tablett 25 mg
Lamotrigin Ranbaxy, Tablett 50 mg
Lamotrigin Ranbaxy, Tablett 200 mg
Lamotrigin Ranbaxy, Tablett 100 mg
Lamotrigin ratiopharm, Dispergerbar tablett 25 mg
Lamotrigin ratiopharm, Tablett 25 mg
Lamotrigin ratiopharm, Dispergerbar tablett 50 mg
Lamotrigin ratiopharm, Tablett 50 mg
Lamotrigin ratiopharm, Tablett 100 mg
Lamotrigin ratiopharm, Dispergerbar tablett 100 mg
Lamotrigin ratiopharm, Tablett 200 mg
Lamotrigin ratiopharm, Dispergerbar tablett 200 mg
Lamotrigin Sandoz, Dispergerbar tablett 25 mg
Lamotrigin Sandoz, Dispergerbar tablett 50 mg
Lamotrigin Sandoz, Dispergerbar tablett 100 mg
Lamotrigin Sandoz, Dispergerbar tablett 200 mg
Lamotrigin STADA, Dispergerbar tablett 5 mg
Lamotrigin STADA, Dispergerbar tablett 25 mg
Lamotrigin STADA, Dispergerbar tablett 50 mg
Lamotrigin STADA, Dispergerbar tablett 100 mg
Lamotrigin STADA, Dispergerbar tablett 200 mg
Lamotrigin STD Chemicals, Tablett 25 mg
Lamotrigin STD Chemicals, Tablett 50 mg
Lamotrigin STD Chemicals, Tablett 100 mg
Lamotrigin STD Chemicals, Tablett 200 mg
LYRICA, Kapsel, hård 50 mg
LYRICA, Kapsel, hård 75 mg
LYRICA, Kapsel, hård 100 mg
LYRICA, Kapsel, hård 150 mg
LYRICA, Kapsel, hård 200 mg
LYRICA, Kapsel, hård 225 mg
LYRICA, Kapsel, hård 300 mg
Levobezid, Tablett 100 mg/25 mg
Levocar, Depottablett 100 mg/25 mg
Levocar, Depottablett 200 mg/50 mg
Levodopa/Benserazid ratiopharm, Tablett 100 mg/25 mg
Levodopa/Carbidopa ratiopharm, Depottablett 200 mg/50 mg
Levodopa/Carbidopa ratiopharm, Depottablett 100 mg/25 mg
Levodopa/Karbidopa Merck NM, Depottablett 200 mg/50 mg
Levodopa/Karbidopa Merck NM, Depottablett 100 mg/25 mg
Lifodol, Depottablett 200 mg/50 mg
Lifodol, Depottablett 100 mg/25 mg
Leponex, Tablett 25 mg
Leponex, Tablett 100 mg
Lithionit, Depottablett 83 mg (12 mmol)
Ludiomil, Filmdragerad tablett 25 mg
Ludiomil, Filmdragerad tablett 75 mg
Livostin, Nässpray, suspension 50 mikrog/dos
Lastin, Nässpray, lösning 0,13 mg/dos
Levomentololja APL, Näsdroppar, lösning 0 %
Lidokainhydroklorid i Oral Cleaner APL, Munsköljvätska 5 mg/ml
Lomudal, Inhalationspulver, hård kapsel 20 mg/dos
Lepheton, Oral lösning (Apotekstillverkad)
Lergigan, Oral lösning 1 mg/ml
Lergigan, Filmdragerad tablett 50 mg
Lergigan, Tablett 10 mg/50 mg/10 mg
Loratadin Actavis, Tablett 10 mg
Loratadin BMM Pharma, Tablett 10 mg
Loratadin HEXAL, Tablett 10 mg
Loratadin ratiopharm, Tablett 10 mg
Loratadin Sandoz, Munsönderfallande tablett 10 mg
Loratadin STADA, Sirap 1 mg/ml
Lumigan, Ögondroppar, lösning 0,3 mg/ml
Lecrolyn, Ögondroppar, lösning, endosbehållare
Lecrolyn, Ögondroppar, lösning 40 mg/ml
Lomudal, Ögondroppar, lösning 20 mg/ml
Lomudal, Ögondroppar, lösning, endosbehållare
Livostin, Ögondroppar, suspension 0,5 mg/ml
Lastin, Ögondroppar, lösning 0,05 %
Lidokain-Fluorescein Chauvin, Ögondroppar, lösning, endosbehållare
Lucentis, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml
Liposic, Ögongel 2 mg/g
Locacorten, Örondroppar, lösning 0,2mg/ml + 10mg/ml
Lanexat, Injektionsvätska, lösning 0,1 mg/ml
Litiumklorid Lidco, Injektionsvätska, lösning 0,15 mmol/ml
Lung test gas CO (C2H2, CH4) AGA, Medicinsk gas, komprimerad 0,3 %
Lung test gas CO (He) AGA, Medicinsk gas, komprimerad 0,28%
Laktos APL, Pulver till oral lösning 50 g
Lumirem, Oral suspension 0,175 mg Fe/ml
Luminity, Injektions-/infusionsvätska, dispersion
Lixacol, Enterotablett 400 mg
Lixacol, Enterotablett 400 mg
Laktulos Solvay, Oral lösning 670 mg/ml
Losazid Comp Forte, Filmdragerad tablett 100 mg/25 mg
Lidomax, Kr 40 mg/g
Lipoven?s, Infusionsvätska, emulsion 100 mg/ml
Labileno, Dispergerbar tablett/tuggtablett 100 mg
Labileno, Dispergerbar tablett/tuggtablett 200 mg
Labileno, Dispergerbar tablett/tuggtablett 25 mg
Labileno, Dispergerbar tablett/tuggtablett 5 mg
Labileno, Dispergerbar tablett/tuggtablett 50 mg
Lacrofarm, Pulver till oral lösning i dosp?se --
Lacrofarm Junior, Pulver till oral lösning i dosp?se --
Lacryvisc, ögongel, endosbeh?llare 3 mg/g
Lactulose Fresenius, Oral lösning 670 mg/ml
Lactulose Fresenius, Oral lösning i dosp?se 10 g
Ladipon, Tablett 10 mg
Ladipon, Tablett 5 mg
Ladivina, Tablett 1mg/2,5mg
Ladivina, Tablett 1mg/5mg
Ladivina, Tablett 2mg/5mg
Laktulos Unimedic, Oral lösning 660 mg/ml
Lambdastatin, Filmdragerad tablett 10 mg
Lambdastatin, Filmdragerad tablett 20 mg
Lambdastatin, Filmdragerad tablett 40 mg
Lambdastatin, Filmdragerad tablett 80 mg
Lamisil Dermgel, Gel 1%
Lamisil Dermspray, Kutan spray, lösning 1 %
Lamisil Singeldos, Kutan lösning 1 %
Lamivudine Teva, Filmdragerad tablett 100 mg
Lamivudine Teva Pharma BV, Filmdragerad tablett 150 mg
Lamivudine Teva Pharma BV, Filmdragerad tablett 300 mg
Lamivudine/Zidovudine Teva, Filmdragerad tablett 150 mg/300 mg
Lamogea, Dispergerbar tablett 100 mg
Lamogea, Dispergerbar tablett 200 mg
Lamogea, Dispergerbar tablett 25 mg
Lamogea, Dispergerbar tablett 5 mg
Lamogea, Dispergerbar tablett 50 mg
Lamogin, L?slig tablett 100 mg
Lamogin, L?slig tablett 2 mg
Lamogin, L?slig tablett 200 mg
Lamogin, L?slig tablett 25 mg
Lamogin, L?slig tablett 5 mg
Lamogin, L?slig tablett 50 mg
Lamogin, Tablett 100 mg
Lamogin, Tablett 200 mg
Lamogin, Tablett 25 mg
Lamogin, Tablett 50 mg
Lamotrigin Alpharma, Tablett 100 mg
Lamotrigin Alpharma, Tablett 200 mg
Lamotrigin Alpharma, Tablett 25 mg
Lamotrigin Alpharma, Tablett 50 mg
Lamotrigin Aurobindo, Tablett 100 mg
Lamotrigin Aurobindo, Tablett 200 mg
Lamotrigin Aurobindo, Tablett 25 mg
Lamotrigin Aurobindo, Tablett 50 mg
Lamotrigin GlaxoSmithKline, L?slig tablett 100 mg
Lamotrigin GlaxoSmithKline, L?slig tablett 2 mg
Lamotrigin GlaxoSmithKline, L?slig tablett 200 mg
Lamotrigin GlaxoSmithKline, L?slig tablett 25 mg
Lamotrigin GlaxoSmithKline, L?slig tablett 5 mg
Lamotrigin GlaxoSmithKline, L?slig tablett 50 mg
Lamotrigin GlaxoSmithKline, Tablett 100 mg
Lamotrigin GlaxoSmithKline, Tablett 200 mg
Lamotrigin GlaxoSmithKline, Tablett 25 mg
Lamotrigin GlaxoSmithKline, Tablett 50 mg
Lamotrigin GSK, L?slig tablett 100 mg
Lamotrigin GSK, L?slig tablett 2 mg
Lamotrigin GSK, L?slig tablett 200 mg
Lamotrigin GSK, L?slig tablett 25 mg
Lamotrigin GSK, L?slig tablett 5 mg
Lamotrigin GSK, L?slig tablett 50 mg
Lamotrigin GSK, Tablett 100 mg
Lamotrigin GSK, Tablett 200 mg
Lamotrigin GSK, Tablett 25 mg
Lamotrigin GSK, Tablett 50 mg
Lamotrigin Medartuum, Tablett 100 mg
Lamotrigin Medartuum, Tablett 200 mg
Lamotrigin Medartuum, Tablett 25 mg
Lamotrigin Medartuum, Tablett 50 mg
Lamotrigin Mylan, Dispergerbar tablett 100 mg
Lamotrigin Mylan, Dispergerbar tablett 2 mg
Lamotrigin Mylan, Dispergerbar tablett 200 mg
Lamotrigin Mylan, Dispergerbar tablett 25 mg
Lamotrigin Mylan, Dispergerbar tablett 5 mg
Lamotrigin Mylan, Dispergerbar tablett 50 mg
Lamotrigin Mylan, Tablett 100 mg
Lamotrigin Mylan, Tablett 200 mg
Lamotrigin Mylan, Tablett 25 mg
Lamotrigin Mylan, Tablett 50 mg
Lamotrigin Pfizer, Dispergerbar tablett 100 mg
Lamotrigin Pfizer, Dispergerbar tablett 200 mg
Lamotrigin Pfizer, Dispergerbar tablett 25 mg
Lamotrigin Pfizer, Dispergerbar tablett 5 mg
Lamotrigin Pfizer, Dispergerbar tablett 50 mg
Lamotrigin Pfizer, Tablett 100 mg
Lamotrigin Pfizer, Tablett 200 mg
Lamotrigin Pfizer, Tablett 25 mg
Lamotrigin Pfizer, Tablett 50 mg
Lamotrigin Teva, Dispergerbar tablett 100 mg
Lamotrigin Teva, Dispergerbar tablett 2 mg
Lamotrigin Teva, Dispergerbar tablett 200 mg
Lamotrigin Teva, Dispergerbar tablett 25 mg
Lamotrigin Teva, Dispergerbar tablett 5 mg
Lamotrigin Teva, Dispergerbar tablett 50 mg
Lamotrigin Teva, Tablett 100 mg
Lamotrigin Teva, Tablett 200 mg
Lamotrigin Teva, Tablett 25 mg
Lamotrigin Teva, Tablett 50 mg
Lanacrist, Injektionsvätska, lösning 0,25 mg/ml
Lanacrist, Tablett 0,13 mg
Lansolajen, Enterokapsel, hård 15 mg
Lansolajen, Enterokapsel, hård 30 mg
Lansoprazol AGP, Enterokapsel, hård 15 mg
Lansoprazol AGP, Enterokapsel, hård 30 mg
Lansoprazol Alternova, Enterokapsel, hård 15 mg
Lansoprazol Alternova, Enterokapsel, hård 30 mg
Lansoprazol Pensa, Enterokapsel, hård 15 mg
Lansoprazol Pensa, Enterokapsel, hård 30 mg
Lansoprazol TEVA, Enterokapsel, hård 15 mg
Lansoprazol TEVA, Enterokapsel, hård 30 mg
Lansoprazol Teva, Muns?nderfallande tablett 15 mg
Lansoprazol Teva, Muns?nderfallande tablett 30 mg
Lantus (OptiClik), Injektionsvätska, lösning i cylinderampull 100 enheter/ml
Lantus (OptiSet), Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 100 enheter/ml
Lantus (SoloStar), Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 100 enheter/ml
Lanzul, Enterokapsel, hård 15 mg
Lanzul, Enterokapsel, hård 30 mg
Lasilix Retard, Depotkapsel, hård 60 mg
Lasix Retard, Depotkapsel, hård 30 mg
Lasix Retard, Depotkapsel, hård 60 mg
Lasix Retard, Depotkapsel, hård 60 mg
Lasix Retard, Depotkapsel, hård 60 mg
Latacomp, ögondroppar, lösning 50 mikrogram/ml + 5 mg/ml
Latanoprost Actavis, ögondroppar, lösning 50 mikrogram/ml
Latanoprost Arrow, ögondroppar, lösning 50 mikrogram/ml
Latanoprost Orifarm, ögondroppar, lösning 50 mikrogram/ml
Latanoprost Sandoz, ögondroppar, lösning 50 mikrogram/ml
Latanoprost STADA, ögondroppar, lösning 50 mikrogram/ml
Latanoprost Teva, ögondroppar, lösning 50 mikrogram/ml
Latonid, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml
Latonid, Suppositorium 15 mg
Latonid, Suppositorium 7,5 mg
Latonid, Tablett 15 mg
Latonid, Tablett 7,5 mg
Lavendelolja Weleda, Kutan lösning 10 %
Laxaherm, Pulver till oral lösning i dosp?se --
Laxido, Pulver till oral lösning --
Leflunomide medac, Filmdragerad tablett 10 mg
Leflunomide medac, Filmdragerad tablett 20 mg
Leflunomide ratiopharm, Filmdragerad tablett 10 mg
Leflunomide ratiopharm, Filmdragerad tablett 20 mg
Leflunomide Teva, Filmdragerad tablett 10 mg
Leflunomide Teva, Filmdragerad tablett 20 mg
Leflunomide Winthrop, Filmdragerad tablett 10 mg
Leflunomide Winthrop, Filmdragerad tablett 100 mg
Leflunomide Winthrop, Filmdragerad tablett 20 mg
Leflunopharm, Filmdragerad tablett 10 mg
Leflunopharm, Filmdragerad tablett 20 mg
Leganto, Depotplåster 1 mg/24 timmar
Leganto, Depotplåster 2 mg/24 timmar
Leganto, Depotplåster 3 mg/24 timmar
Leganto, Depotplåster 4 mg/24 timmar
Leganto, Depotplåster 6 mg/24 timmar
Leganto, Depotplåster 8 mg/24 timmar
Leganto, Depotplåster Styrkeserie
Lercadip, Filmdragerad tablett 20 mg
Lercanidipine Gentian Generics, Filmdragerad tablett 10 mg
Lercanidipine Gentian Generics, Filmdragerad tablett 20 mg
Lercastad, Filmdragerad tablett 10 mg
Lercastad, Filmdragerad tablett 20 mg
Lergigan comp., Tablett 10 mg/50 mg/10 mg
Lergigan mite, Filmdragerad tablett 5 mg
Lerkanidipin Actavis, Filmdragerad tablett 10 mg
Lerkanidipin Actavis, Filmdragerad tablett 20 mg
Lescol Depot, Depottablett 80 mg
Lescol Depot, Depottablett 80 mg
Lescol Depot, Depottablett 80 mg
Letralan, Filmdragerad tablett 2,5 mg
Letromedac, Filmdragerad tablett 2,5 mg
Letrozol Accord, Filmdragerad tablett 2.5 mg
Letrozol Actavis, Filmdragerad tablett 2,5 mg
Letrozol Arrow, Filmdragerad tablett 2,5 mg
Letrozol Italchimici, Filmdragerad tablett 2,5 mg
Letrozol Medipha Sant, Filmdragerad tablett 2,5 mg
Letrozol Mylan, Filmdragerad tablett 2,5 mg
Letrozol Orifarm, Filmdragerad tablett 2,5 mg
Letrozol Orion, Filmdragerad tablett 2,5 mg
Letrozol ratiopharm, Filmdragerad tablett 2,5 mg
Letrozol Stada, Filmdragerad tablett 2,5 mg
Letrozol Teva, Filmdragerad tablett 2,5 mg
Letrozole Bluefish, Filmdragerad tablett 2,5 mg
Letrozole Sandoz, Filmdragerad tablett 2,5 mg
LEUCOFELIGEN FeLV/RCP, Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension --
LEUCOGEN, Injektionsvätska, suspension --
Leucogen vet., vaccin mot kattleukos, Injektionsvätska, lösning --
Leucomax, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 1,67 MIU (150 mcg)
Leucomax, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 3,33 MIU (300 mcg)
Leucomax, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 4,44 MIU (400 mcg)
LeukoScan, Beredningssats för radioaktivt Läkemedel 0,31 mg
Leuprorelin Sandoz, Implantat 3,6 mg
Levebon, Filmdragerad tablett 1000 mg
Levebon, Filmdragerad tablett 250 mg
Levebon, Filmdragerad tablett 500 mg
Levebon, Filmdragerad tablett 750 mg
Levemir (FlexPen), Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 100 E/ml
Levemir (FlexTouch), Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 100 E/ml
Levemir (InnoLet), Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 100 E/ml
Leventa vet., Oral lösning 1 mg/ml
Levetiracetam Accord, Filmdragerad tablett 1000 mg
Levetiracetam Accord, Filmdragerad tablett 250 mg
Levetiracetam Accord, Filmdragerad tablett 500 mg
Levetiracetam Accord, Filmdragerad tablett 750 mg
Levetiracetam Actavis, Filmdragerad tablett 1000 mg
Levetiracetam Actavis, Filmdragerad tablett 250 mg
Levetiracetam Actavis, Filmdragerad tablett 500 mg
Levetiracetam Actavis, Filmdragerad tablett 750 mg
Levetiracetam Actavis Group, Oral lösning 100 mg/ml
Levetiracetam Aspen, Filmdragerad tablett 1000 mg
Levetiracetam Aspen, Filmdragerad tablett 250 mg
Levetiracetam Aspen, Filmdragerad tablett 500 mg
Levetiracetam Aspen, Filmdragerad tablett 750 mg
Levetiracetam biomo, Filmdragerad tablett 1000 mg
Levetiracetam biomo, Filmdragerad tablett 250 mg
Levetiracetam biomo, Filmdragerad tablett 500 mg
Levetiracetam biomo, Filmdragerad tablett 750 mg
Levetiracetam Bluefish, Filmdragerad tablett 1000 mg
Levetiracetam Bluefish, Filmdragerad tablett 250 mg
Levetiracetam Bluefish, Filmdragerad tablett 500 mg
Levetiracetam Bluefish, Filmdragerad tablett 750 mg
Levetiracetam Bristol Lab, Filmdragerad tablett 1000 mg
Levetiracetam Bristol Lab, Filmdragerad tablett 250 mg
Levetiracetam Bristol Lab, Filmdragerad tablett 500 mg
Levetiracetam Bristol Lab, Filmdragerad tablett 750 mg
Levetiracetam Desitin, Dragerat granulat i dosp?se 1000 mg
Levetiracetam Desitin, Dragerat granulat i dosp?se 250 mg
Levetiracetam Desitin, Dragerat granulat i dosp?se 500 mg
Levetiracetam Desitin, Dragerat granulat i dosp?se 750 mg
Levetiracetam Krka, Filmdragerad tablett 1000 mg
Levetiracetam Krka, Filmdragerad tablett 250 mg
Levetiracetam Krka, Filmdragerad tablett 500 mg
Levetiracetam Krka, Filmdragerad tablett 750 mg
Levetiracetam Orion, Filmdragerad tablett 1000 mg
Levetiracetam Orion, Filmdragerad tablett 250 mg
Levetiracetam Orion, Filmdragerad tablett 500 mg
Levetiracetam Orion, Filmdragerad tablett 750 mg
Levetiracetam Pfizer, Filmdragerad tablett 1000 mg
Levetiracetam Pfizer, Filmdragerad tablett 250 mg
Levetiracetam Pfizer, Filmdragerad tablett 500 mg
Levetiracetam Pfizer, Filmdragerad tablett 750 mg
Levetiracetam Pfizer, Oral lösning 100 mg/ml
Levetiracetam Ranbaxy, Filmdragerad tablett 1000 mg
Levetiracetam Ranbaxy, Filmdragerad tablett 250 mg
Levetiracetam Ranbaxy, Filmdragerad tablett 500 mg
Levetiracetam Ranbaxy, Filmdragerad tablett 750 mg
Levetiracetam ratiopharm, Filmdragerad tablett 1000 mg
Levetiracetam ratiopharm, Filmdragerad tablett 250 mg
Levetiracetam ratiopharm, Filmdragerad tablett 500 mg
Levetiracetam ratiopharm, Filmdragerad tablett 750 mg
Levetiracetam ratiopharm, Oral lösning 100 mg/ml
Levetiracetam Sandoz, Filmdragerad tablett 1000 mg
Levetiracetam Sandoz, Filmdragerad tablett 250 mg
Levetiracetam Sandoz, Filmdragerad tablett 500 mg
Levetiracetam Sandoz, Filmdragerad tablett 750 mg
Levetiracetam STADA, Filmdragerad tablett 1000 mg
Levetiracetam STADA, Filmdragerad tablett 250 mg
Levetiracetam STADA, Filmdragerad tablett 500 mg
Levetiracetam STADA, Filmdragerad tablett 750 mg
Levetiracetam SUN, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 100 mg/ml
Levetiracetam TAD, Filmdragerad tablett 1000 mg
Levetiracetam TAD, Filmdragerad tablett 250 mg
Levetiracetam TAD, Filmdragerad tablett 500 mg
Levetiracetam TAD, Filmdragerad tablett 750 mg
Levetiracetam Teva, Filmdragerad tablett 1000 mg
Levetiracetam Teva, Filmdragerad tablett 250 mg
Levetiracetam Teva, Filmdragerad tablett 500 mg
Levetiracetam Teva, Filmdragerad tablett 750 mg
Levetiracetam Urquima, Filmdragerad tablett 1000 mg
Levetiracetam Urquima, Filmdragerad tablett 250 mg
Levetiracetam Urquima, Filmdragerad tablett 500 mg
Levodopa/Carbidopa Acino, Depottablett 100 mg/25 mg
Levodopa/Carbidopa Acino, Depottablett 200 mg/50 mg
Levodopa/Carbidopa Orifarm, Tablett 100 mg/25 mg
Levodopa/Carbidopa Orifarm, Tablett 250 mg/25 mg
Levodopa/Carbidopa Sandoz, Depottablett 100 mg/25 mg
Levodopa/Carbidopa Sandoz, Depottablett 200 mg/50 mg
Levodopa/Carbidopa Teva, Depottablett 100 mg/25 mg
Levodopa/Carbidopa Teva, Depottablett 200 mg/50 mg
Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion, Filmdragerad tablett 100 mg/25 mg/200 mg
Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion, Filmdragerad tablett 125 mg/31,25 mg/200 mg
Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion, Filmdragerad tablett 150 mg/37,5 mg/200 mg
Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion, Filmdragerad tablett 200 mg/50 mg/200 mg
Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion, Filmdragerad tablett 50 mg/12,5 mg/200 mg
Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion, Filmdragerad tablett 75 mg/18,75 mg/200 mg
Levofloxacin Bluefish, Filmdragerad tablett 250 mg
Levofloxacin Bluefish, Filmdragerad tablett 500 mg
Levofloxacin Mylan, Filmdragerad tablett 250 mg
Levofloxacin Mylan, Filmdragerad tablett 500 mg
Levofloxacin Pfizer, Filmdragerad tablett 250 mg
Levofloxacin Pfizer, Filmdragerad tablett 500 mg
Levomepromazine Orion, Tablett 100 mg
Levonorgestrel/Estradiol ratiopharm, Depotplåster 40 mikrogram/50 mikrogram per 24 timmar
Levotyroxin Nycomed, Tablett 100 mikrogram
Levotyroxin Nycomed, Tablett 125 mikrogram
Levotyroxin Nycomed, Tablett 150 mikrogram
Levotyroxin Nycomed, Tablett 175 mikrogram
Levotyroxin Nycomed, Tablett 200 mikrogram
Levotyroxin Nycomed, Tablett 25 mikrogram
Levotyroxin Nycomed, Tablett 50 mikrogram
Levotyroxin Nycomed, Tablett 75 mikrogram
Lhp, Kr 1 %
Libertek, Filmdragerad tablett 500 mikrogram
Libracor, Filmdragerad tablett 10 mg
Libracor, Filmdragerad tablett 1,25 mg
Libracor, Filmdragerad tablett 2,5 mg
Libracor, Filmdragerad tablett 3,75 mg
Libracor, Filmdragerad tablett 5 mg
Libracor, Filmdragerad tablett 7,5 mg
Licobondrat, Filmdragerad tablett 150 mg
Lidocaine Mimer, Injektionsvätska, lösning 20 mg/ml
Lidokain FarmaPlus, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml
Lidokain FarmaPlus, Injektionsvätska, lösning 20 mg/ml
Lidokain Gr?nenthal, Medicinskt pl?ster 5%
Lidokainhydroklorid Baxter, Injektionsvätska, lösning 20 mg/ml
Lifronil, Spot-on, lösning 134 mg
Lifronil, Spot-on, lösning 268 mg
Lifronil, Spot-on, lösning 402 mg
Lifronil, Spot-on, lösning 50 mg
Lifronil, Spot-on, lösning 67 mg
Liktornsborttagning Scholl, Medicinskt pl?ster 40 %
Liktornspl?ster Scholl, PL?STER --
Limpidex, Muns?nderfallande tablett 15 mg
Limpidex, Muns?nderfallande tablett 30 mg
Linasert, Filmdragerad tablett 100 mg
Linasert, Filmdragerad tablett 50 mg
Link jordgubb, Tuggtablett 1100 mg
Lipcut, Filmdragerad tablett 10 mg
Lipcut, Filmdragerad tablett 20 mg
Lipcut, Filmdragerad tablett 30 mg
Lipcut, Filmdragerad tablett 5 mg
Lipo, Filmdragerad tablett 10 mg
Lipostatin, Filmdragerad tablett 10 mg
Lipostatin, Filmdragerad tablett 20 mg
Lipostatin, Filmdragerad tablett 40 mg
Lipoven, Infusionsvätska, emulsion 100 mg/ml
Lipoven, Infusionsvätska, emulsion 200 mg/ml
Lipoven, Infusionsvätska, emulsion 300 mg/ml
Lipoven?s, Infusionsvätska, emulsion 200 mg/ml
Lipoven?s, Infusionsvätska, emulsion 300 mg/ml
Liprolog, Injektionsvätska, lösning 100 E/ml
Liprolog, Injektionsvätska, lösning, cylinderampull 100 E/ml
Liprolog Mix 25, Injektionsvätska, suspension 100 E/ml
Liprolog Mix 25 Pen, Injektionsvätska, suspension, förfylld injektionspenna 100 E/ml
Liprolog Mix 50, Injektionsvätska, suspension 100 E/ml
Liprolog Mix 50 Pen, Injektionsvätska, suspension, förfylld injektionspenna 100 E/ml
Liprolog-Pen, Injektionsvätska, lösning, förfylld injektionspenna 100 E/ml
Lisigen, Tablett 20 mg
Lisigen, Tablett 5 mg
Lisimal, Kr 1 %
Lisinopril Alpharma, Tablett 10 mg
Lisinopril Alpharma, Tablett 20 mg
Lisinopril Alpharma, Tablett 2,5 mg
Lisinopril Alpharma, Tablett 5 mg
Lisinopril Alternova, Tablett 10 mg
Lisinopril Alternova, Tablett 20 mg
Lisinopril Alternova, Tablett 5 mg
Lisinopril AstraZeneca, Tablett 10 mg
Lisinopril AstraZeneca, Tablett 20 mg
Lisinopril AstraZeneca, Tablett 2,5 mg
Lisinopril AstraZeneca, Tablett 30 mg
Lisinopril AstraZeneca, Tablett 5 mg
Lisinopril Sandoz, Tablett 10 mg
Lisinopril Sandoz, Tablett 20 mg
Lisinopril Sandoz, Tablett 2,5 mg
Lisinopril Sandoz, Tablett 5 mg
Lisinopril/Hydrochlorthiazid Alternova, Tablett 10 mg/12,5 mg
Lisinopril/Hydroklortiazid Copyfarm, Tablett 10 mg/12,5 mg
Lisinopril/Hydroklortiazid Copyfarm, Tablett 20 mg/12,5 mg
Lisinopril/Hydroklortiazid Copyfarm, Tablett 20/25 mg
Lisinopril/Hydroklortiazid Mylan, Tablett 10 mg/12,5 mg
Livazo, Filmdragerad tablett 1 mg
Livazo, Filmdragerad tablett 2 mg
Livazo, Filmdragerad tablett 4 mg
Livensa, Depotplåster 300 mikrogram/24 timmar
Livocab, Nässpray, suspension 50 mikrogram/dos
Lizolorol, Filmdragerad tablett 50 mg
Locacorten-Vioform, örondroppar, lösning 0,2mg/ml + 10mg/ml
Locatim, Oral lösning --
Lodipamol, Tablett 10 mg
Lodipamol, Tablett 5 mg
Logimat, Depottablett 5 mg/50 mg
Logimat forte, Depottablett 10 mg/100 mg
Logimax forte, Depottablett 10 mg/100 mg
Logimax forte, Depottablett 10 mg/100 mg
Logimax forte, Depottablett 10 mg/100 mg
Lomir SRO, Depotkapsel, hård 2,5 mg
Lomir SRO, Depotkapsel, hård 2,5 mg
Lomir SRO, Depotkapsel, hård 2,5 mg
Lomir SRO, Depotkapsel, hård 5 mg
Lomir SRO, Depotkapsel, hård 5 mg
Lomir SRO, Depotkapsel, hård 5 mg
Lomir SRO, Depotkapsel, hård 5 mg
Lomir SRO, Depotkapsel, hård 5 mg
Lomir SRO, Depotkapsel, hård 5 mg
Lomudal Nasal, Nässpray, lösning 2,6 mg/dos
Lomudal Nasal, Nässpray, lösning 5,2 mg/dos
Lomudal Nasal, Nässpray, lösning 5,2 mg/dos
Lomusol Nasal, Nässpray, lösning 5,2 mg/dos
Lopacut, Filmdragerad tablett 2 mg
Lopatol vet., Tablett 100 mg
Lopatol vet., Tablett 500 mg
Loratadin Apofri, Tablett 10 mg
Loratadin Durascan, Tablett 10 mg
Loratadin NM Pharma, Sirap 1 mg/ml
Loratadin Orifarm, Tablett 10 mg
Lorista, Filmdragerad tablett 100 mg
Lorista, Filmdragerad tablett 12,5 mg
Lorista, Filmdragerad tablett 25 mg
Lorzaar, Filmdragerad tablett 100 mg
Lorzaar, Filmdragerad tablett 100 mg
Losagen, Filmdragerad tablett 100 mg
Losagen, Filmdragerad tablett 12,5 mg
Losagen, Filmdragerad tablett 25 mg
Losagen, Filmdragerad tablett 50 mg
Losamyl Comp, Filmdragerad tablett 100 mg/25 mg
Losamyl Comp, Filmdragerad tablett 50 mg/12,5 mg
Losaprex, Filmdragerad tablett 50 mg
Losarstad, Filmdragerad tablett 100 mg
Losarstad, Filmdragerad tablett 12,5 mg
Losarstad, Filmdragerad tablett 50 mg
Losarstad Comp, Filmdragerad tablett 100 mg/12,5 mg
Losarstad Comp, Filmdragerad tablett 100 mg/25 mg
Losarstad Comp, Filmdragerad tablett 50 mg/12,5 mg
Losartan Actavis, Filmdragerad tablett 100 mg
Losartan Actavis, Filmdragerad tablett 12,5 mg
Losartan Actavis, Filmdragerad tablett 25 mg
Losartan Actavis, Filmdragerad tablett 50 mg
Losartan AGP, Filmdragerad tablett 100 mg
Losartan AGP, Filmdragerad tablett 12,5 mg
Losartan AGP, Filmdragerad tablett 50 mg
Losartan Bluefish, Filmdragerad tablett 100 mg
Losartan Bluefish, Filmdragerad tablett 12,5 mg
Losartan Bluefish, Filmdragerad tablett 50 mg
Losartan BMM Pharma, Filmdragerad tablett 100 mg
Losartan Deltaselect, Filmdragerad tablett 100 mg
Losartan Deltaselect, Filmdragerad tablett 12,5 mg
Losartan Deltaselect, Filmdragerad tablett 25 mg
Losartan Deltaselect, Filmdragerad tablett 50 mg
Losartan Krka, Filmdragerad tablett 100 mg
Losartan Krka, Filmdragerad tablett 12,5 mg
Losartan Krka, Filmdragerad tablett 25 mg
Losartan Krka, Filmdragerad tablett 50 mg
Losartan Medical Valley, Filmdragerad tablett 25 mg
Losartan Mylan, Filmdragerad tablett 100 mg
Losartan Mylan, Filmdragerad tablett 12,5 mg
Losartan Mylan, Filmdragerad tablett 25 mg
Losartan Mylan, Filmdragerad tablett 50 mg
Losartan Norpharm, Filmdragerad tablett 100 mg
Losartan Norpharm, Filmdragerad tablett 12,5 mg
Losartan Norpharm, Filmdragerad tablett 25 mg
Losartan Norpharm, Filmdragerad tablett 50 mg
Losartan Orifarm, Filmdragerad tablett 100 mg
Losartan Orifarm, Filmdragerad tablett 12,5 mg
Losartan Orifarm, Filmdragerad tablett 50 mg
Losartan Pfizer, Filmdragerad tablett 100 mg
Losartan Pfizer, Filmdragerad tablett 25 mg
Losartan Pfizer, Filmdragerad tablett 50 mg
Losartan Ranbaxy, Filmdragerad tablett 100 mg
Losartan Ranbaxy, Filmdragerad tablett 50 mg
Losartan Sandoz, Filmdragerad tablett 100 mg
Losartan Sandoz, Filmdragerad tablett 12,5 mg
Losartan Sandoz, Filmdragerad tablett 25 mg
Losartan Sandoz, Filmdragerad tablett 50 mg
Losartan Sandoz, Filmdragerad tablett 75 mg
Losartan Teva, Filmdragerad tablett 100 mg
Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish, Filmdragerad tablett 100 mg/25 mg
Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish, Filmdragerad tablett 50 mg/12,5 mg
Losartan/Hydrochlorothiazide Krka, Filmdragerad tablett 100 mg/25 mg
Losartan/Hydrochlorothiazide Pfizer, Filmdragerad tablett 100 mg/12,5 mg
Losartan/Hydrochlorothiazide Pfizer, Filmdragerad tablett 100 mg/25 mg
Losartan/Hydrochlorothiazide Pfizer, Filmdragerad tablett 50 mg/12,5 mg
Losartan/Hydrochlorothiazide Ranbaxy, Filmdragerad tablett 50 mg/12,5 mg
Losartan/Hydrochlorothiazide Sandoz, Filmdragerad tablett 100 mg/12,5 mg
Losartan/Hydrochlorothiazide Sandoz, Filmdragerad tablett 50 mg/12,5 mg
Losartan/Hydrochlorothiazide Teva, Filmdragerad tablett 100 mg/12,5 mg
Losartan/Hydrochlorothiazide Teva, Filmdragerad tablett 100 mg/25 mg
Losartan/Hydrochlorothiazide Teva, Filmdragerad tablett 50 mg/12,5 mg
Losartan/Hydroklortiazid Actavis, Filmdragerad tablett 100 mg/12,5 mg
Losartan/Hydroklortiazid Actavis, Filmdragerad tablett 100 mg/25 mg
Losartan/Hydroklortiazid Actavis, Filmdragerad tablett 50 mg/12,5 mg
Losartan/hydroklortiazid BMM Pharma, Filmdragerad tablett 50 mg/12,5 mg
Losartan/hydroklortiazid Deltaselect, Filmdragerad tablett 100 mg/25 mg
Losartan/hydroklortiazid Deltaselect, Filmdragerad tablett 50 mg/12,5 mg
Losartan/hydroklortiazid Medical Valley, Filmdragerad tablett 100 mg/25 mg
Losartan/hydroklortiazid Medical Valley, Filmdragerad tablett 50 mg/12,5 mg
Losartan/Hydroklortiazid Orifarm, Filmdragerad tablett 100 mg/25 mg
Losartan/Hydroklortiazid Orifarm, Filmdragerad tablett 50 mg/12,5 mg
Losathia Comp, Filmdragerad tablett 50 mg/12,5 mg
Losathia Comp Forte, Filmdragerad tablett 100 mg/25 mg
Losatrix, Filmdragerad tablett 100 mg
Losatrix, Filmdragerad tablett 12,5 mg
Losatrix, Filmdragerad tablett 50 mg
Losatrix Comp, Filmdragerad tablett 100 mg/ 25 mg
Losatrix Comp, Filmdragerad tablett 50 mg/ 12,5 mg
Losatrix comp, Filmdragerad tablett 100 mg/12,5 mg
Losazid Comp, Filmdragerad tablett 50 mg/12,5 mg
Losazid Comp, Filmdragerad tablett 50 mg/12,5 mg
Losazid Comp Forte, Filmdragerad tablett 100 mg/25 mg
Losazid Comp Forte, Filmdragerad tablett 100 mg/25 mg
Losazid Comp Forte, Filmdragerad tablett 100 mg/25 mg
Losecpro, Enterotablett 10 mg
Losecpro, Enterotablett 20 mg
Losindia, Filmdragerad tablett 100 mg
Losindia, Filmdragerad tablett 12,5 mg
Losindia, Filmdragerad tablett 25 mg
Losindia, Filmdragerad tablett 50 mg
Lostankal, Filmdragerad tablett 100 mg
Lostankal, Filmdragerad tablett 12,5 mg
Lostankal, Filmdragerad tablett 25 mg
Lostankal, Filmdragerad tablett 50 mg
Loxicom, Injektionsvätska, lösning 20 mg/ml
Loxicom, Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml
Loxicom, Oral suspension 0,5 mg/ml
Loxicom, Oral suspension 1,5 mg/ml
Loxicom, Tuggtablett 1 mg
Loxicom, Tuggtablett 2,5 mg