Alla läkemedel A - Ö

Här kan du finna alla läkemedel som du kan rekommendera eller dela med dig av erfarenheter av. Klicka på den bokstav som du vill lista läkemdel för. Du klickar dig vidare till läkemedelssidan genom att klicka på länkarna.A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

O


Oralovite, Tablett
Opiumtinktur APL, Oral lösning
Omeprazol ratiopharm, Enterokapsel, hård 20 mg
Omeprazol Abcur, Enterotablett 20 mg
Omeprazol Actavis, Enterokapsel, hård 40 mg
Omeprazol Bluefish, Enterokapsel, hård 10 mg
Omeprazol Teva, Enterokapsel, hård 20 mg
Ovesterin, Vagitorium 0,5 mg
Ovesterin, Vaginalkräm 1 mg/g
Oxybutynin Mylan, Tablett 5 mg
Oxibutyninhydroklorid APL, Lösning för intravesikal användning
Orudis, Kapsel, hård 50 mg
Orudis, Kapsel, hård 100 mg
Orudis, Gel 2,5 %
Oxycodone ratiopharm, Depottablett 80 mg
OxyContin, Depottablett 10 mg
OxyContin, Depottablett 20 mg
OxyContin, Depottablett 40 mg
OxyNorm, Oral lösning 1 mg/ml
OxyNorm, Kapsel, hård 5 mg
OxyNorm, Kapsel, hård 10 mg
Orstanorm, Tablett 5 mg
Oxascand, Tablett 15 mg
Oxascand, Tablett 25 mg
Oleum Basileum, Inhalationsånga, lösning
Otrivin, Näsdroppar, lösning 1 mg/ml
Otrivin Comp, Nässpray, lösning 0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml
Opatanol, Ögondroppar, lösning 1 mg/ml
Oxibuprokain Chauvin, Ögondroppar, lösning, endosbehållare 0,4 %
Oculac, Ögondroppar, lösning, endosbehållare
Oftagel, Ögongel 2,5 mg/g
Olynth, Nässpray, lösning 1 mg/ml
Omecat, Enterokapsel, hård 40 mg
Omezolmyl, Enterokapsel, hård 40 mg
Omnibionta integral, Tablett --
Opticorten vet., Tablett 5 mg
Optinate Septimum, Filmdragerad tablett 35 mg
Origrel, Tablett 75 mg
Otrivin utan konserveringsmedel, Nässpray, lösning 1 mg/ml
Oxikodon Acino, Depottablett 10 mg
Oxikodon Acino, Depottablett 5 mg
Oxycodone Accord, Depottablett 80 mg
Oxycodone Lannacher, Depottablett 10 mg
Oculentum simplex APL, Ögonsalva
Oxycodone Teva, Depottablett 5 mg
Omeprazol Mylan, Enterokapsel, hård 20 mg
Oxycodone G.L., Filmdragerad tablett 5 mg
Oxascand, Tablett 5 mg
Oxascand, Tablett 10 mg
Oxycodone ratiopharm, Depottablett 10 mg
Oftagel, Ögongel, endosbehållare 2,5 mg/g
Oralyt APL, Pulver till oral lösning 27 g
Oxycodone Lannacher, Depottablett 5 mg
Omecat, Enterokapsel, hård 20 mg
Opnol, Ögondroppar, lösning, endosbehållare
OxyContin, Depottablett 5 mg
Orudis Retard, Depotkapsel, hård 200 mg
Omnilax, Pulver till oral lösning i dosp?se 10 g
Ondansetron Aurobindo, Filmdragerad tablett 4 mg
Ondansetron Aurobindo, Filmdragerad tablett 8 mg
Ondansetron Alternova, Filmdragerad tablett 8 mg
Ondansetron Alternova, Filmdragerad tablett 4 mg
Ondansetron Actavis, Filmdragerad tablett 8 mg
Ondansetron Actavis, Filmdragerad tablett 4 mg
Ondansetron Actavis, Injektionsvätska, lösning 2 mg/ml
Ondancell, Filmdragerad tablett 8 mg
Ondancell, Filmdragerad tablett 4 mg
Oroperidys, Munsönderfallande tablett 10 mg
Onglyza, Filmdragerad tablett 5 mg
Optisulin, Injektionsvätska, lösning 100 enheter/ml
Optisulin, Injektionsvätska, lösning, cylinderampull
Ondanstad, Filmdragerad tablett 4 mg
Ondanstad, Filmdragerad tablett 8 mg
Omeprazol Sandoz, Enterokapsel, hård 20 mg
Omeprazol Sandoz, Enterokapsel, hård 10 mg
Omeprazol ratiopharm, Enterokapsel, hård 40 mg
Omeprazol ratiopharm, Enterokapsel, hård 10 mg
Omeprazol Orifarm, Enterokapsel, hård 40 mg
Oral Cleaner APL, Munsköljvätska
Ondanstad, Injektionsvätska, lösning 2 mg/ml
Ondansetron Zentiva, Filmdragerad tablett 8 mg
Ondansetron Vian, Injektions-/infusionsvätska, lösning
Ondansetron Teva, Filmdragerad tablett 8 mg
Ondansetron Teva, Filmdragerad tablett 4 mg
Omedar, Enterotablett 20 mg
Omeprazol Actavis, Enterokapsel, hård 10 mg
Omeprazol Actavis, Enterokapsel, hård 20 mg
Omeprazol AGP, Enterokapsel, hård 20 mg
Omeprazol Arrow, Enterokapsel, hård 10 mg
Omeprazol Arrow, Enterokapsel, hård 20 mg
Omeprazol Arrow, Enterokapsel, hård 40 mg
Omeprazol Bluefish, Enterokapsel, hård 20 mg
Omeprazol Bluefish, Enterokapsel, hård 40 mg
Omeprazol BMM Pharma, Enterotablett 10 mg
Omeprazol BMM Pharma, Enterotablett 20 mg
Omeprazol DLF, Enterotablett 20 mg
Omeprazol Mylan, Enterokapsel, hård 10 mg
Omeprazol Mylan, Enterokapsel, hård 40 mg
Omeprazol Orifarm, Enterokapsel, hård 10 mg
Omeprazol Orifarm, Enterokapsel, hård 20 mg
Ondansetron Stichting ParkPharma, Filmdragerad tablett 4 mg
Ondansetron Stichting ParkPharma, Filmdragerad tablett 8 mg
Ondansetron Stichting ParkPharma, Injektionsvätska, lösning 2 mg/ml
Ondansetron STADA, Filmdragerad tablett 8 mg
Ondansetron STADA, Filmdragerad tablett 4 mg
Ondansetron STADA, Injektionsvätska, lösning 2 mg/ml
Ondansetron Sigma-Tau, Filmdragerad tablett 8 mg
Ondansetron Sigma-Tau, Injektionsvätska, lösning 2 mg/ml
Ondansetron Sigma-Tau, Filmdragerad tablett 4 mg
Ondansetron Sandoz, Filmdragerad tablett 8 mg
Ondansetron Sandoz, Filmdragerad tablett 4 mg
Ondansetron Ranbaxy, Injektionsvätska, lösning 2 mg/ml
Ondansetron Ranbaxy, Filmdragerad tablett 8 mg
Ondansetron Ranbaxy, Filmdragerad tablett 4 mg
Ondansetron Nycomed, Filmdragerad tablett 8 mg
Ondansetron Nycomed, Filmdragerad tablett 4 mg
Ondansetron Nycomed, Injektionsvätska, lösning 2 mg/ml
Ondansetron Mylan, Filmdragerad tablett 8 mg
Ondansetron Mylan, Filmdragerad tablett 4 mg
Ondansetron Mylan, Injektionsvätska, lösning 2 mg/ml
Ondansetron Hexal, Injektionsvätska, lösning 2 mg/ml
Ondansetron Hameln, Injektionsvätska, lösning 2 mg/ml
Ondansetron Fresenius Kabi, Injektionsvätska, lösning 2 mg/ml
Ondansetron Diomed, Injektionsvätska, lösning 2 mg/ml
Ondansetron Copyfarm, Injektions-/infusionsvätska, lösning
Ondansetron BMM Pharma, Filmdragerad tablett 8 mg
Ondansetron BMM Pharma, Filmdragerad tablett 4 mg
Ondansetron B. Braun, Injektionsvätska, lösning 2 mg/ml
Omestad, Enterokapsel, hård 20 mg
Omestad, Enterokapsel, hård 40 mg
Omestad, Enterokapsel, hård 10 mg
Omeprazol Teva, Enterokapsel, hård 40 mg
Omeprazol Teva, Enterokapsel, hård 10 mg
Omeprazol STADA, Enterokapsel, hård 40 mg
Omeprazol STADA, Enterokapsel, hård 20 mg
Omeprazol STADA, Enterokapsel, hård 10 mg
Omeprazol Sandoz, Enterokapsel, hård 40 mg
Osteofos D3, Pulver till oral suspension
Orfadin, Kapsel, hård 2 mg
Orfadin, Kapsel, hård 5 mg
Orfadin, Kapsel, hård 10 mg
Orgaran, Injektionsvätska, lösning
Ocplex, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 500 IE
Octanate, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 50 IE/ml
Octanate, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 100 IE/ml
Octonativ, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 100 IE/ml
Octaplas, Infusionsvätska, lösning
Omegaven, Infusionsvätska, emulsion
Oliclinomel N4-550E, Infusionsvätska, emulsion
Oliclinomel N5-800E, Infusionsvätska, emulsion
Oliclinomel N6-900E, Infusionsvätska, emulsion
Oliclinomel N7-1000E, Infusionsvätska, emulsion
Orthonett, Tablett
Oesclim, Depotplåster 25 mikrog/24 timmar
Oesclim, Depotplåster 37,5 mikrog/24 timmar
Oesclim, Depotplåster 50 mikrog/24 timmar
Oestring, Vaginalinlägg 7,5 mikrog/24 timmar
Oestriol Imi Pharma, Tablett 1 mg
Oestriol Imi Pharma, Tablett 2 mg
Oestriol Mylan, Tablett 1 mg
Oestriol Mylan, Tablett 2 mg
Orgametril, Tablett 5 mg
Ovitrelle, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 250 mikrog/0,5 ml
Oxybutynin Stada, Tablett 5 mg
Omnitrope, Injektionsvätska, lösning, cylinderampull
Octostim, Injektionsvätska, lösning 15 mikrog/ml
Octostim, Nässpray, lösning 150 mikrog/dos
Octreotide Hospira, Injektionsvätska, lösning 50 mikrog/ml
Octreotide Hospira, Injektionsvätska, lösning 100 mikrog/ml
Octreotide Hospira, Injektionsvätska, lösning 200 mikrog/ml
Octreotide Hospira, Injektionsvätska, lösning 500 mikrog/ml
Orgalutran, Injektionsvätska, lösning 0,25 %
Oracea, Kapsel med modifierad frisättning, hård
Oxytetral, Tablett 250 mg
Orelox, Tablett 100 mg
Omnicef, Kapsel, hård 300 mg
Omnicef, Pulver till oral suspension 25 mg/ml
Octagam, Infusionsvätska, lösning 50 mg/ml
Octagam, Infusionsvätska, lösning 100 mg/ml
Omrihepb, Infusionsvätska, lösning 50 IE/ml
Optaflu, Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta
Oncovin, Injektionsvätska, lösning 1 mg/ml
Oxaliplatin Accord, Pulver till infusionsvätska, lösning
Oxaliplatin Actavis, Pulver till infusionsvätska, lösning
Oxaliplatin Ebewe, Pulver till infusionsvätska, lösning
Oxaliplatin Hospira, Koncentrat till infusionsvätska, lösning
Oxaliplatin Hospira, Pulver till infusionsvätska, lösning
Oxaliplatin medac, Pulver till infusionsvätska, lösning
Oxaliplatin STADA, Pulver till infusionsvätska, lösning
Oxaliplatin Teva, Koncentrat till infusionsvätska, lösning
Oxaliplatin Vianex, Pulver till infusionsvätska, lösning
Oxaliplatin Winthrop, Koncentrat till infusionsvätska, lösning
Oxaliplatin Winthrop, Pulver till infusionsvätska, lösning
Oxamed, Pulver till infusionsvätska, lösning
Onsenal, Kapsel, hård 200 mg
Onsenal, Kapsel, hård 400 mg
OncoTICE, Pulver till lösning för intravesikal användning 12,5 mg
Orthoclone OKT, Injektionsvätska, lösning 1 mg/ml
Orencia, Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 250 mg
Orudis, Depotkapsel, hård 200 mg
OsteoEze, Filmdragerad tablett 625 mg
Osmiumtetroxid APL, INJEKTIONSVÄTSKA 10 mg/ml
Ostac, Filmdragerad tablett 520 mg
Optinate, Filmdragerad tablett 5 mg
Optinate, Filmdragerad tablett 30 mg
Optinate, Filmdragerad tablett 75 mg
Optinate, Filmdragerad tablett 35 mg
Optinate, Filmdragerad tablett
Optinate Combi D, Filmdragerad tablett 35 mg + 500 mg/400 IE
Optinate Combi D, Filmdragerad tablett och brusgranulat
Opgenra, Pulver till implantation, suspension
Osigraft, Pulver till implantation, suspension
Oramorph, Oral lösning 2 mg/ml
Oramorph, Oral lösning, endosbehållare 2 mg/ml
Oramorph, Oral lösning, endosbehållare 6 mg/ml
Oramorph, Oral lösning 20 mg/ml
Oramorph, Oral lösning, endosbehållare 20 mg/ml
Oxycodone ratiopharm, Depottablett 20 mg
Oxycodone ratiopharm, Depottablett 40 mg
OxyContin, Depottablett 80 mg
OxyNorm, Oral lösning 10 mg/ml
OxyNorm, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml
OxyNorm, Kapsel, hård 20 mg
Oxikodon APL, INJEKTIONSVÄTSKA 8 mg/ml
Oxikodon-hyoscinhydrobromid APL, INJEKTIONSVÄTSKA 8 mg/ml + 0,4 mg/ml
Orstanorm, Tablett 2,5 mg
Oriptan, Filmdragerad tablett 50 mg
Oriptan, Filmdragerad tablett 100 mg
Oxcarbazepin Mylan, Filmdragerad tablett 150 mg
Oxcarbazepin Mylan, Filmdragerad tablett 300 mg
Oxcarbazepin Mylan, Filmdragerad tablett 600 mg
Orfiril, Injektionsvätska, lösning 100 mg/ml
Orfiril, Enterotablett 150 mg
Orfiril, Enterotablett 300 mg
Orfiril long, Depotkapsel, hård 150 mg
Orfiril long, Depotkapsel, hård 300 mg
Orfiril long, Depotgranulat 500 mg
Orfiril long, Depotgranulat 1 000 mg
Olanzapin ratiopharm, Tablett 2,5 mg
Olanzapin ratiopharm, Munsönderfallande tablett 15 mg
Olanzapin ratiopharm, Tablett 7,5 mg
Olanzapin ratiopharm, Tablett 10 mg
Olanzapin ratiopharm, Tablett 5 mg
Olanzapin ratiopharm, Munsönderfallande tablett 20 mg
Olanzapin ratiopharm, Munsönderfallande tablett 10 mg
Olanzapin ratiopharm, Munsönderfallande tablett 5 mg
Olanzapin ratiopharm, Tablett 20 mg
Olanzapin ratiopharm, Tablett 15 mg
Olanzapine Neopharma, Filmdragerad tablett 2,5 mg
Olanzapine Neopharma, Filmdragerad tablett 5 mg
Olanzapine Neopharma, Filmdragerad tablett 7,5 mg
Olanzapine Neopharma, Filmdragerad tablett 10 mg
Olanzapine Neopharma, Filmdragerad tablett 15 mg
Olanzapine Synthon, Tablett 2,5 mg
Olanzapine Synthon, Tablett 5 mg
Olanzapine Synthon, Tablett 7,5 mg
Olanzapine Synthon, Tablett 10 mg
Oleum Salvum, Salva
Otrivin, Nässpray, lösning 1 mg/ml
Otrivin, Nässpray, lösning 0,5 mg/ml
o Novolizer, Inhalationspulver 6 mikrogram/dos
o Novolizer, Inhalationspulver 12 mikrogram/dos
oterol Novolizer, Inhalationspulver 12 mikrogram/dos
oterol Novolizer, Inhalationspulver 6 mikrogram/dos
Oxis, Inhalationspulver 4,5 mikrog/dos
Oxis, Inhalationspulver 9 mikrog/dos
Oftaquix, Ögondroppar, lösning 5 mg/ml
Oftaquix, Ögondroppar, lösning, endosbehållare
Optimol, Ögondroppar, lösning, endosbehållare
Optimol, Ögondroppar, lösning 2,5 mg/ml
Optimol, Ögondroppar, lösning 5 mg/ml
Oculastin, Ögondroppar, lösning 0,5 mg/ml
Oculac, Ögondroppar, lösning 50 mg/ml
Osvaren, Filmdragerad tablett 435 mg/235 mg
Omnipaque, Injektionsvätska, lösning 140 mg I/ml
Omnipaque, Injektionsvätska, lösning 180 mg I/ml
Omnipaque, Injektionsvätska, lösning 200 mg I/ml
Omnipaque, Injektionsvätska, lösning 240 mg I/ml
Omnipaque, Injektionsvätska, lösning 300 mg I/ml
Omnipaque, Injektionsvätska, lösning 350 mg I/ml
Optiray, Injektions-/infusionsvätska, lösning
Omniscan, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 0,5 mmol/ml
Omniscan, Injektionsvätska, lösning 0,5 mmol/ml
Optimark, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 500 mikromol/ml
Optimark, Injektionsvätska, lösning 500 mikromol/ml
Optison, Injektionsvätska, suspension
Olanzapin Sandoz, Muns?nderfallande tablett 10 mg
Olanzapin Sandoz, Muns?nderfallande tablett 15 mg
Olanzapin Sandoz, Muns?nderfallande tablett 20 mg
Olanzapin Sandoz, Muns?nderfallande tablett 5 mg
Olanzapin STADA, Muns?nderfallande tablett 10 mg
Olanzapin STADA, Muns?nderfallande tablett 15 mg
Olanzapin STADA, Muns?nderfallande tablett 20 mg
Olanzapin STADA, Muns?nderfallande tablett 5 mg
Optruma, Filmdragerad tablett 60 mg
Otricomb, Nässpray, lösning 0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml
Osteosol, Beredningssats för radioaktivt Läkemedel --
Octegra, Filmdragerad tablett 400 mg
Octegra, Infusionsvätska, lösning 400 mg/250 ml
Octonativ-M, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning --
Octreoscan, Stamlösning till radioaktiva Läkemedel 10 mg
Odrik, Kapsel, hård 0,5 mg
Odrik, Kapsel, hård 1 mg
Odrik, Kapsel, hård 2 mg
Ofloxacin Alternova, Filmdragerad tablett 200 mg
Ofloxacin Alternova, Filmdragerad tablett 400 mg
Oktreotid Campus, Injektionsvätska, lösning 100 mikrogram/ml
Oktreotid Campus, Injektionsvätska, lösning 200 mikrogram/ml
Oktreotid Campus, Injektionsvätska, lösning 50 mikrogram/ml
Oktreotid Campus, Injektionsvätska, lösning 500 mikrogram/ml
Oktreotid SUN, Injektionsvätska, lösning 100 mikrogram/ml
Oktreotid SUN, Injektionsvätska, lösning 200 mikrogram/ml
Oktreotid SUN, Injektionsvätska, lösning 50 mikrogram/ml
Oktreotid SUN, Injektionsvätska, lösning 500 mikrogram/ml
Olanzapin 1A Pharma, Filmdragerad tablett 10 mg
Olanzapin 1A Pharma, Filmdragerad tablett 15 mg
Olanzapin 1A Pharma, Filmdragerad tablett 20 mg
Olanzapin 1A Pharma, Filmdragerad tablett 2,5 mg
Olanzapin 1A Pharma, Filmdragerad tablett 5 mg
Olanzapin 1A Pharma, Filmdragerad tablett 7,5 mg
Olanzapin Actavis, Filmdragerad tablett 10 mg
Olanzapin Actavis, Filmdragerad tablett 15 mg
Olanzapin Actavis, Filmdragerad tablett 20 mg
Olanzapin Actavis, Filmdragerad tablett 2,5 mg
Olanzapin Actavis, Filmdragerad tablett 5 mg
Olanzapin Actavis, Filmdragerad tablett 7,5 mg
Olanzapin Actavis, Muns?nderfallande tablett 10 mg
Olanzapin Actavis, Muns?nderfallande tablett 15 mg
Olanzapin Actavis, Muns?nderfallande tablett 20 mg
Olanzapin Actavis, Muns?nderfallande tablett 5 mg
Olanzapin Arrow, Filmdragerad tablett 10 mg
Olanzapin Arrow, Filmdragerad tablett 15 mg
Olanzapin Arrow, Filmdragerad tablett 20 mg
Olanzapin Arrow, Filmdragerad tablett 2,5 mg
Olanzapin Arrow, Filmdragerad tablett 5 mg
Olanzapin Arrow, Filmdragerad tablett 7,5 mg
Olanzapin Arrow, Muns?nderfallande tablett 10 mg
Olanzapin Arrow, Muns?nderfallande tablett 15 mg
Olanzapin Arrow, Muns?nderfallande tablett 20 mg
Olanzapin Arrow, Muns?nderfallande tablett 5 mg
Olanzapin Bluefish, Muns?nderfallande tablett 10 mg
Olanzapin Bluefish, Muns?nderfallande tablett 15 mg
Olanzapin Bluefish, Muns?nderfallande tablett 20 mg
Olanzapin Bluefish, Muns?nderfallande tablett 5 mg
Olanzapin HEXAL, Filmdragerad tablett 10 mg
Olanzapin HEXAL, Filmdragerad tablett 15 mg
Olanzapin HEXAL, Filmdragerad tablett 20 mg
Olanzapin HEXAL, Filmdragerad tablett 2,5 mg
Olanzapin HEXAL, Filmdragerad tablett 5 mg
Olanzapin HEXAL, Filmdragerad tablett 7,5 mg
Olanzapin Lilly, Dragerad tablett 10 mg
Olanzapin Lilly, Dragerad tablett 15 mg
Olanzapin Lilly, Dragerad tablett 20 mg
Olanzapin Lilly, Dragerad tablett 2,5 mg
Olanzapin Lilly, Dragerad tablett 5 mg
Olanzapin Lilly, Dragerad tablett 7,5 mg
Olanzapin Lilly, Muns?nderfallande tablett 10 mg
Olanzapin Lilly, Muns?nderfallande tablett 15 mg
Olanzapin Lilly, Muns?nderfallande tablett 20 mg
Olanzapin Lilly, Muns?nderfallande tablett 5 mg
Olanzapin Lilly, Pulver till injektionsvätska, lösning 10 mg
Olanzapin Orifarm, Filmdragerad tablett 10 mg
Olanzapin Orifarm, Filmdragerad tablett 15 mg
Olanzapin Orifarm, Filmdragerad tablett 20 mg
Olanzapin Orifarm, Filmdragerad tablett 2,5 mg
Olanzapin Orifarm, Filmdragerad tablett 5 mg
Olanzapin Orifarm, Filmdragerad tablett 7,5 mg
Olanzapin Orifarm, Muns?nderfallande tablett 10 mg
Olanzapin Orifarm, Muns?nderfallande tablett 15 mg
Olanzapin Orifarm, Muns?nderfallande tablett 20 mg
Olanzapin Orifarm, Muns?nderfallande tablett 5 mg
Olanzapin Orion, Filmdragerad tablett 10 mg
Olanzapin Orion, Filmdragerad tablett 15 mg
Olanzapin Orion, Filmdragerad tablett 20 mg
Olanzapin Orion, Filmdragerad tablett 2,5 mg
Olanzapin Orion, Filmdragerad tablett 5 mg
Olanzapin Orion, Filmdragerad tablett 7,5 mg
Olanzapin Orion, Muns?nderfallande tablett 10 mg
Olanzapin Orion, Muns?nderfallande tablett 15 mg
Olanzapin Orion, Muns?nderfallande tablett 20 mg
Olanzapin Orion, Muns?nderfallande tablett 5 mg
Olanzapin Ranbaxy, Muns?nderfallande tablett 10 mg
Olanzapin Ranbaxy, Muns?nderfallande tablett 15 mg
Olanzapin Ranbaxy, Muns?nderfallande tablett 20 mg
Olanzapin Ranbaxy, Muns?nderfallande tablett 5 mg
Olanzapin Ranbaxy, Tablett 10 mg
Olanzapin Ranbaxy, Tablett 15 mg
Olanzapin Ranbaxy, Tablett 20 mg
Olanzapin Ranbaxy, Tablett 2,5 mg
Olanzapin Ranbaxy, Tablett 5 mg
Olanzapin Ranbaxy, Tablett 7,5 mg
Olanzapin Sandoz, Filmdragerad tablett 10 mg
Olanzapin Sandoz, Filmdragerad tablett 15 mg
Olanzapin Sandoz, Filmdragerad tablett 20 mg
Olanzapin Sandoz, Filmdragerad tablett 2,5 mg
Olanzapin Sandoz, Filmdragerad tablett 5 mg
Olanzapin Sandoz, Filmdragerad tablett 7,5 mg
Olanzapin STADA, Filmdragerad tablett 10 mg
Olanzapin STADA, Filmdragerad tablett 2,5 mg
Olanzapin STADA, Filmdragerad tablett 5 mg
Olanzapin STADA, Filmdragerad tablett 7,5 mg
Olanzapin SUN, Muns?nderfallande tablett 10 mg
Olanzapin SUN, Muns?nderfallande tablett 15 mg
Olanzapin SUN, Muns?nderfallande tablett 20 mg
Olanzapin SUN, Muns?nderfallande tablett 5 mg
Olanzapin SUN, Tablett 10 mg
Olanzapin SUN, Tablett 15 mg
Olanzapin SUN, Tablett 20 mg
Olanzapin SUN, Tablett 2,5 mg
Olanzapin SUN, Tablett 5 mg
Olanzapin SUN, Tablett 7,5 mg
Olanzapine Accord, Filmdragerad tablett 10 mg
Olanzapine Accord, Filmdragerad tablett 15 mg
Olanzapine Accord, Filmdragerad tablett 20 mg
Olanzapine Accord, Filmdragerad tablett 2,5 mg
Olanzapine Accord, Filmdragerad tablett 5 mg
Olanzapine Accord, Filmdragerad tablett 7,5 mg
Olanzapine Apotex, Filmdragerad tablett 10 mg
Olanzapine Apotex, Filmdragerad tablett 2,5 mg
Olanzapine Apotex, Filmdragerad tablett 5 mg
Olanzapine Apotex, Filmdragerad tablett 7,5 mg
Olanzapine Apotex, Muns?nderfallande tablett 10 mg
Olanzapine Apotex, Muns?nderfallande tablett 15 mg
Olanzapine Apotex, Muns?nderfallande tablett 20 mg
Olanzapine Apotex, Muns?nderfallande tablett 5 mg
Olanzapine Bexal, Filmdragerad tablett 10 mg
Olanzapine Bexal, Filmdragerad tablett 2,5 mg
Olanzapine Bexal, Filmdragerad tablett 5 mg
Olanzapine Bexal, Filmdragerad tablett 7,5 mg
Olanzapine Glenmark, Tablett 10 mg
Olanzapine Glenmark, Tablett 15 mg
Olanzapine Glenmark, Tablett 20 mg
Olanzapine Glenmark, Tablett 2,5 mg
Olanzapine Glenmark, Tablett 5 mg
Olanzapine Glenmark, Tablett 7,5 mg
Olanzapine Glenmark Europe, Muns?nderfallande tablett 10 mg
Olanzapine Glenmark Europe, Muns?nderfallande tablett 15 mg
Olanzapine Glenmark Europe, Muns?nderfallande tablett 20 mg
Olanzapine Glenmark Europe, Muns?nderfallande tablett 5 mg
Olanzapine Mylan, Filmdragerad tablett 10 mg
Olanzapine Mylan, Filmdragerad tablett 15 mg
Olanzapine Mylan, Filmdragerad tablett 20 mg
Olanzapine Mylan, Filmdragerad tablett 2,5 mg
Olanzapine Mylan, Filmdragerad tablett 5 mg
Olanzapine Mylan, Filmdragerad tablett 7,5 mg
Olanzapine Pfizer, Tablett 10 mg
Olanzapine Pfizer, Tablett 15 mg
Olanzapine Pfizer, Tablett 20 mg
Olanzapine Pfizer, Tablett 2,5 mg
Olanzapine Pfizer, Tablett 5 mg
Olanzapine Pfizer, Tablett 7,5 mg
Olanzapine Teva, Filmdragerad tablett 10 mg
Olanzapine Teva, Filmdragerad tablett 15 mg
Olanzapine Teva, Filmdragerad tablett 20 mg
Olanzapine Teva, Filmdragerad tablett 2,5 mg
Olanzapine Teva, Filmdragerad tablett 5 mg
Olanzapine Teva, Filmdragerad tablett 7,5 mg
Olanzapine Teva, Muns?nderfallande tablett 10 mg
Olanzapine Teva, Muns?nderfallande tablett 15 mg
Olanzapine Teva, Muns?nderfallande tablett 20 mg
Olanzapine Teva, Muns?nderfallande tablett 5 mg
Olatin, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 5 mg/ml
Olazax, Tablett 10 mg
Olazax, Tablett 15 mg
Olazax, Tablett 20 mg
Olazax, Tablett 5 mg
Olazax, Tablett 7,5 mg
Olazax Disperzi, Muns?nderfallande tablett 10 mg
Olazax Disperzi, Muns?nderfallande tablett 15 mg
Olazax Disperzi, Muns?nderfallande tablett 20 mg
Olazax Disperzi, Muns?nderfallande tablett 5 mg
Olazax Disperzi, Muns?nderfallande tablett 7,5 mg
Olemin Inhalator, Inhalations?nga, lösning --
Oliclinomel N4-550, Infusionsvätska, emulsion --
Oliclinomel N5-800, Infusionsvätska, emulsion --
Oliclinomel N6-900, Infusionsvätska, emulsion --
Oliclinomel N7-1000, Infusionsvätska, emulsion --
OliClinomel N8-800, Infusionsvätska, emulsion --
OLIMEL N5E, Infusionsvätska, emulsion --
OLIMEL N7, Infusionsvätska, emulsion --
OLIMEL N7E, Infusionsvätska, emulsion --
OLIMEL N9, Infusionsvätska, emulsion --
OLIMEL N9E, Infusionsvätska, emulsion --
OLIMEL perifer N4E, Infusionsvätska, emulsion --
OLVION, Filmdragerad tablett 100 mg
OLVION, Filmdragerad tablett 25 mg
OLVION, Filmdragerad tablett 50 mg
Omecat, Enterokapsel, hård 10 mg
Omeprazol Alternova, Enterotablett 20 mg
Omeprazol Apofri, Enterokapsel, hård 20 mg
Omeprazol Aurobindo, Enterokapsel, hård 10 mg
Omeprazol Aurobindo, Enterokapsel, hård 20 mg
Omeprazol Aurobindo, Enterokapsel, hård 40 mg
Omeprazol Paranova, Enterokapsel, hård 20 mg
Omeprazol Paranova, Enterokapsel, hård 40 mg
Omeprazol Pensa, Enterokapsel, hård 10 mg
Omeprazol Pensa, Enterokapsel, hård 20 mg
Omeprazol Pensa, Enterokapsel, hård 40 mg
Omeprazol Pfizer, Enterokapsel, hård 10 mg
Omeprazol Pfizer, Enterokapsel, hård 20 mg
Omeprazol Pfizer, Enterokapsel, hård 40 mg
Omeprazol Qdoxx, Enterokapsel, hård 20 mg
Omeprazol Ranbaxy, Enterokapsel, hård 20 mg
Omeprazol Ranbaxy, Enterokapsel, hård 40 mg
Omeprazole Chemo Iberica, Enterokapsel, hård 10 mg
Omeprazole Chemo Iberica, Enterokapsel, hård 20 mg
Omeprazole Chemo Iberica, Enterokapsel, hård 40 mg
Omestom, Enterokapsel, hård 10 mg
Omestom, Enterokapsel, hård 20 mg
Omestom, Enterokapsel, hård 40 mg
Omezolmyl, Enterokapsel, hård 10 mg
Omezolmyl, Enterokapsel, hård 20 mg
Omnicol, Pulver till oral lösning i dosp?se --
Omoquis, Enterokapsel, hård 10 mg
Omoquis, Enterokapsel, hård 20 mg
Omoquis, Enterokapsel, hård 40 mg
Onbrez Breezhaler, Inhalationspulver, hård kapsel 150 mikrogram
Onbrez Breezhaler, Inhalationspulver, hård kapsel 300 mikrogram
Ondansetron Accord, Injektions-/infusionsvätska, lösning 2 mg/ml
Ondansetron Bluefish, Muns?nderfallande tablett 4 mg
Ondansetron Bluefish, Muns?nderfallande tablett 8 mg
Ondansetron GlaxoSmithKline, Filmdragerad tablett 4 mg
Ondansetron GlaxoSmithKline, Filmdragerad tablett 8 mg
Ondansetron GlaxoSmithKline, Injektionsvätska, lösning 2 mg/ml
Ondansetron GlaxoSmithKline (med konserveringsmedel), Injektionsvätska, lösning 2 mg/ml
Ondansetron GSK, Injektionsvätska, lösning 2 mg/ml
Ondansetron GSK (med konserveringsmedel), Injektionsvätska, lösning 2 mg/ml
Ondansetron Hospira, Injektionsvätska, lösning 2 mg/ml
Ondansetron Orifarm, Filmdragerad tablett 4 mg
Ondansetron Orifarm, Filmdragerad tablett 8 mg
Ondansetron Orifarm, Muns?nderfallande tablett 4 mg
Ondansetron Orifarm, Muns?nderfallande tablett 8 mg
Ondansetron Pfizer, Filmdragerad tablett 4 mg
Ondansetron Pfizer, Filmdragerad tablett 8 mg
Ondansetron Pfizer, Injektions-/infusionsvätska, lösning 2 mg/ml
Ondansetron Pfizer, Muns?nderfallande tablett 4 mg
Ondansetron Pfizer, Muns?nderfallande tablett 8 mg
Ondansetron ratiopharm, Filmdragerad tablett 4 mg
Ondansetron ratiopharm, Filmdragerad tablett 8 mg
ONDUARP, Tablett 40 mg/10 mg
ONDUARP, Tablett 40 mg/5 mg
ONDUARP, Tablett 80 mg/10 mg
ONDUARP, Tablett 80 mg/5 mg
Onsior, Injektionsvätska, lösning 20 mg/ml
Onsior, Tablett 10 mg
Onsior, Tablett 20 mg
Onsior, Tablett 40 mg
Onsior, Tablett 5 mg
Onsior, Tablett 6 mg
Opidol, Depottablett 100 mg
Opidol, Depottablett 150 mg
Opidol, Depottablett 200 mg
Oprymea, Tablett 0,0,,,,88 mg
Oprymea, Tablett 0,18 mg
Oprymea, Tablett 0,35 mg
Oprymea, Tablett 0,7 mg
Oprymea, Tablett 1,1 mg
Optava, ögondroppar, lösning 5 mg/ml
Optava, ögondroppar, lösning i endosbeh?llare 5 mg/ml
Optilipid, Infusionsvätska, emulsion 200 mg/ml
Optinate Combi, Filmdragerad tablett --
Optinate Septimum, Filmdragerad tablett 35 mg
Optinate Septimum, Filmdragerad tablett 35 mg
Optinate Septimum, Filmdragerad tablett 35 mg
Optinate Septimum, Filmdragerad tablett 35 mg
Optinate Septimum, Filmdragerad tablett 35 mg
Optinate Septimum, Filmdragerad tablett 35 mg
Oralin, Filmdragerad tablett 100 mg
Oralin, Filmdragerad tablett 50 mg
Oraqix, Periodontalgel --
Orbax vet., Filmdragerad tablett 25 mg
Orbax vet., Filmdragerad tablett 6,25 mg
Orbax vet., Filmdragerad tablett 75 mg
Orbax vet., Oral suspension 30 mg/ml
Orlistat Sandoz, Kapsel, hård 60 mg
Ortanol, Enterotablett 10 mg
Orthoclone OKT 3, Injektionsvätska, lösning 1 mg/ml
Orthonett Novum, Tablett --
Orudis Retard, Depotkapsel, hård 200 mg
Orudis Retard, Depotkapsel, hård 200 mg
Oryprotia, Muns?nderfallande tablett 10 mg
Oryprotia, Muns?nderfallande tablett 15 mg
Oryprotia, Muns?nderfallande tablett 20 mg
Oryprotia, Muns?nderfallande tablett 5 mg
OSAFLEX, Pulver till oral lösning i dosp?se 1178 mg
Oslif Breezhaler, Inhalationspulver, hård kapsel 150 mikrogram
Oslif Breezhaler, Inhalationspulver, hård kapsel 300 mikrogram
Osseor, Granulat till oral suspension 2 g
Otimectin vet., örongel 1 mg/g
Otomax vet., örondroppar, suspension --
Otriflu, Filmdragerad tablett 12,5 mg
Otrivin Menthol (utan konserveringsmedel), Nässpray, lösning 1 mg/ml
Otrivin utan konserveringsmedel, Nässpray, lösning 0,5 mg/ml
Oxaliplatin AHCL, Pulver till infusionsvätska, lösning 5 mg/ml
Oxaliplatin BMM Pharma, Pulver till infusionsvätska, lösning 5 mg/ml
Oxaliplatin Cardinal Health, Pulver till infusionsvätska, lösning 5 mg/ml
Oxaliplatin Fresenius Kabi, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 5 mg/ml
Oxaliplatin Fresenius Kabi, Pulver till infusionsvätska, lösning 5 mg/ml
Oxaliplatin Mylan, Pulver till infusionsvätska, lösning 5 mg/ml
Oxaliplatin Sandoz, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 5 mg/ml
Oxaliplatin Sandoz, Pulver till infusionsvätska, lösning 5 mg/ml
Oxaliplatin Strides, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 5 mg/ml
Oxcarbazepine Teva, Filmdragerad tablett 150 mg
Oxcarbazepine Teva, Filmdragerad tablett 300 mg
Oxcarbazepine Teva, Filmdragerad tablett 600 mg
Oxez Turbuhaler, Inhalationspulver 9 mikrogram/dos
Oxikodon Acino, Depottablett 20 mg
Oxikodon Acino, Depottablett 40 mg
Oxikodon Acino, Depottablett 80 mg
Oxikodon Evolan, Depottablett 10 mg
Oxikodon Evolan, Depottablett 20 mg
Oxikodon Evolan, Depottablett 40 mg
Oxikodon Evolan, Depottablett 5 mg
Oxis Turbuhaler, Inhalationspulver 4,5 mikrog/dos
Oxis Turbuhaler, Inhalationspulver 4,5 mikrog/dos
Oxis Turbuhaler, Inhalationspulver 4,5 mikrogram/dos
Oxis Turbuhaler, Inhalationspulver 4,5 mikrogram/dos
Oxis Turbuhaler, Inhalationspulver 4,5 mikrogram/dos
Oxis Turbuhaler, Inhalationspulver 4,5 mikrogram/dos
Oxis Turbuhaler, Inhalationspulver 4,5 mikrogram/dos
Oxis Turbuhaler, Inhalationspulver 4,5 mikrogram/dos
Oxis Turbuhaler, Inhalationspulver 4,5 mikrogram/dos
Oxis Turbuhaler, Inhalationspulver 4,5 mikrogram/dos
Oxis Turbuhaler, Inhalationspulver 4,5 mikrogram/dos
Oxis Turbuhaler, Inhalationspulver 4,5 mikrogram/dos
Oxis Turbuhaler, Inhalationspulver 4,5 mikrogram/dos
Oxis Turbuhaler, Inhalationspulver 9 mikrogram/dos
Oxis Turbuhaler, Inhalationspulver 9 mikrogram/dos
Oxis Turbuhaler, Inhalationspulver 9 mikrogram/dos
Oxis Turbuhaler, Inhalationspulver 9 mikrogram/dos
Oxis Turbuhaler, Inhalationspulver 9 mikrogram/dos
Oxis Turbuhaler, Inhalationspulver 9 mikrogram/dos
Oxis Turbuhaler, Inhalationspulver 9 mikrogram/dos
Oxis Turbuhaler, Inhalationspulver 9 mikrogram/dos
Oxis Turbuhaler, Inhalationspulver 9 mikrogram/dos
Oxitropic, Pulver till infusionsvätska, lösning 5 mg/ml
Oxycodone Accord, Depottablett 10 mg
Oxycodone Accord, Depottablett 20 mg
Oxycodone Accord, Depottablett 40 mg
Oxycodone Accord, Depottablett 5 mg
Oxycodone G.L., Filmdragerad tablett 10 mg
Oxycodone Hexal, Depottablett 10 mg
Oxycodone Hexal, Depottablett 20 mg
Oxycodone Hexal, Depottablett 40 mg
Oxycodone Hexal, Depottablett 5 mg
Oxycodone Hexal, Depottablett 80 mg
Oxycodone Lannacher, Depottablett 20 mg
Oxycodone Lannacher, Depottablett 40 mg
Oxycodone Lannacher, Depottablett 80 mg
Oxycodone Orifarm, Depottablett 10 mg
Oxycodone Orifarm, Depottablett 20 mg
Oxycodone Orifarm, Depottablett 40 mg
Oxycodone Orifarm, Depottablett 5 mg
Oxycodone Orifarm, Depottablett 80 mg
Oxycodone Orion, Injektions-/infusionsvätska, lösning 10 mg/ml
Oxycodone Sandoz, Depottablett 10 mg
Oxycodone Sandoz, Depottablett 20 mg
Oxycodone Sandoz, Depottablett 5 mg
Oxyglobin, Infusionsvätska, lösning 130 mg/ml
Oxylan, Depottablett 10 mg
Oxylan, Depottablett 20 mg
Oxylan, Depottablett 40 mg
Oxylan, Depottablett 5 mg
Oxylan, Depottablett 80 mg
Oxymimer, Injektions-/infusionsvätska, lösning 16,7 mikrogram/ml
Oxymimer, Injektions-/infusionsvätska, lösning 8,3 mikrogram/ml
Oxytocin Mimer, Injektions-/infusionsvätska, lösning 8,3 mikrogram/ml
Oxytocin Pilum, Koncentrat till injektions-/infusionsvätska, lösning 8,3 mikrogram/ml
OZURDEX, Intravitrealt implantat i applikator 700 mikrogram