Alla läkemedel A - Ö

Här kan du finna alla läkemedel som du kan rekommendera eller dela med dig av erfarenheter av. Klicka på den bokstav som du vill lista läkemdel för. Du klickar dig vidare till läkemedelssidan genom att klicka på länkarna.A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

P


Pyridoxin Recip, Tablett 40 mg
Pred-Clysma, Rektallösning 31,25 mg
PANTOZOL Control, Enterotablett 20 mg
Paraffinemulsion APL, Oral emulsion
Periochip, Dentalinlägg 2,5 mg
Pantoprazol ratiopharm, Enterotablett 20 mg
Pantoprazol Actavis, Enterotablett 20 mg
PANTOLOC Control, Enterotablett 20 mg
Prolastina, Pulver och vätska till infusionsvätska, lösning 1000 mg
Pindolol Mylan, Tablett 5 mg
Pindolol Mylan, Tablett 10 mg
Propranolol Mylan, Filmdragerad tablett 10 mg
Propranolol Mylan, Filmdragerad tablett 40 mg
Pravastatin Teva, Tablett 20 mg
Propyless, Kutan emulsion 200 mg/g
Propysal, Kutan emulsion 20 %
Propylenglykol i Decubal, Kräm 20 %
Propylenglykol i Locobase, Kräm 20 %
Propecia, Filmdragerad tablett 1 mg
Progesteron MIC APL, Vagitorium 400 mg
Primolut, Tablett 5 mg
Pergotime, Tablett 50 mg
Priligy, Filmdragerad tablett 30 mg
Prednisolon Pfizer, Tablett 5 mg
Prednisolon APL, KAPSLAR 1 mg
Puri-nethol, Tablett 50 mg
Prograf, Kapsel, hård 5 mg
Piroxicam Mylan, Tablett 20 mg
Pronaxen, Suppositorium 500 mg
Panocod, Brustablett 500 mg/30 mg
Panocod, Tablett 500 mg/30 mg
Palladon Comp, Injektionsvätska, lösning
Pamol, Filmdragerad tablett 500 mg
Panodil, Pulver till oral lösning, dospåse 500 mg
Panodil, Tablett med modifierad frisättning 665 mg
Pargitan, Tablett 2 mg
Paroxiflex, Filmdragerad tablett 20 mg
Plaquenil, Filmdragerad tablett 200 mg
Prioderm, Kutan lösning 0,5 %
Pollyferm, Nässpray, lösning 5,2 mg/dos
Periactin, Tablett 4 mg
Pilokarpin-fysostigmin, Ögondroppar, lösning 4 % + 0,4%
Polyvinylalkohol APL, Ögondroppar, lösning 3 %
Palexia Depot, Depottablett 100 mg
Palexia Depot, Depottablett 150 mg
Panodil Duo, Filmdragerad tablett --
Paracut Forte, Tablett 1 g
Paraflex comp., Tablett --
Pargitan mite, Tablett 2 mg
Pascoflair, Dragerad tablett --
Pinex Jordgubb, Granulat i dosp?se 250 mg
Pinex Jordgubb, Granulat i dosp?se 500 mg
Polaramin prolongatum, Depottablett 6 mg
Pondocillin, Filmdragerad tablett 500 mg
Pramipexole Bluefish, Tablett 0,18 mg
Premalex, Filmdragerad tablett 10 mg
Prepulsid, Tablett 10 mg
Prionelle, Dragerad tablett 150 mikrogram/30 mikrogram
Prionelle 28, Dragerad tablett 150 mikrogram/30 mikrogram
Propaline Vet., Sirap 50 mg/ml
Prednisolon Pfizer, Tablett 10 mg
Polaramin, Tablett 2 mg
Protopic, Salva 0,03 %
Provera, Tablett 10 mg
Pronaxen, Tablett 500 mg
Protopic, Salva 0,1 %
Paracetamol/Kodein Evolan, Tablett 500 mg/30 mg
Prasteron APL, KAPSLAR 25 mg
Papaverin Recip, Tablett 40 mg
Propylenglykol i Essex kräm APL, Kräm 20 %
Propyderm, Kräm 20 %
Pepcid Duo, Tuggtablett
Propavan, Tablett 25 mg
Primperan, Tablett 10 mg
Prednisolon Pfizer, Tablett 2,5 mg
Paroxetin Orion, Filmdragerad tablett 20 mg
Prosabal, Kapsel, mjuk
Penomax, Filmdragerad tablett 200 mg
Primodium, Tablett 1 mg
Paraflex, Tablett 250 mg
Postafen, Tablett 25 mg
Pramipexol STADA, Tablett 0,18 mg
Pevisone, Kräm 1mg/g+10mg/g
Prednisolon Alternova, Tablett 5 mg
Primperan, Suppositorium 20 mg
Primperan, Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml
Phos-Ex, No info parsed
Pyridoxin APL, Injektionsvätska, lösning 150 mg/ml
Papaverin Recip, Injektionsvätska, lösning 40 mg/ml
Pariet, Enterotablett 10 mg
Pariet, Enterotablett 20 mg
Precosa, Pulver till oral suspension, dospåse
Precosa, Kapsel, hård 250 mg
Pentasa Sachet, Depotgranulat 2 g
Pentasa Sachet, Depotgranulat 1 g
Pentasa, Depottablett 500 mg
Pentasa, Rektalsuspension 1 g
Pentasa, Suppositorium 1 g
Prednisolon APL, Suppositorium 20 mg
Prednisolon APL, Suppositorium 10 mg
Philenterol, Pulver till oral lösning, dospåse 10 g
Pantoprazole Teva, Enterotablett 20 mg
Pantoprazole Teva, Enterotablett 40 mg
Phosphoral, Oral lösning
Pursennid, Dragerad tablett 12 mg
Paraffin, flytande APL, Oral lösning
Pantoprazole Combino, Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 40 mg
Pantoprazole Combino, Enterotablett 40 mg
Pantoprazole Combino, Enterotablett 20 mg
Pantoprazol STADA, Enterotablett 40 mg
Pantoprazol STADA, Enterotablett 20 mg
Pantoprazol Sandoz, Enterotablett 40 mg
Pantoprazol Sandoz, Enterotablett 20 mg
Pantoprazol Actavis, Enterotablett 40 mg
Pantoprazol Krka, Enterotablett 20 mg
Pantoprazol Krka, Enterotablett 40 mg
Pantoprazol Mylan, Enterotablett 20 mg
Pantoprazol Mylan, Enterotablett 40 mg
Pantoprazol Ranbaxy, Enterotablett 20 mg
Pantoprazol Ranbaxy, Enterotablett 40 mg
Pantoprazol ratiopharm, Enterotablett 40 mg
Pantoloc, Enterotablett 40 mg
Pantoloc, Pulver till injektionsvätska, lösning
Pantoloc, Enterotablett 20 mg
PANTECTA Control, Enterotablett 20 mg
Pepcid, Tablett 10 mg
Panprazolidin, Enterotablett 20 mg
Pantoprazol Pharmcom, Enterotablett 20 mg
Panpraxoxin, Enterotablett 20 mg
PLETAL, Tablett 50 mg
PLETAL, Tablett 100 mg
Plavix, No info parsed
Persantin, Depotkapsel, hård 200 mg
Pradaxa, Kapsel, hård 75 mg
Pradaxa, Kapsel, hård 110 mg
Plasmodex, Infusionsvätska, lösning
Promiten, Injektionsvätska, lösning 150 mg/ml
Pentastarch, Infusionsvätska, lösning 60 mg/ml
Pentastarch, Infusionsvätska, lösning 100 mg/ml
Plasmalyte, Infusionsvätska, lösning
Plasmalyte Glucos, Infusionsvätska, lösning
Physioneal 35 Glucose, Peritonealdialysvätska 13,6 mg/ml
Physioneal 35 Glucose, Peritonealdialysvätska 22,7 mg/ml
Physioneal 35 Glucose, Peritonealdialysvätska 38,6 mg/ml
Physioneal 35 Glucose Clear-Flex, Peritonealdialysvätska 13,6 mg/ml
Physioneal 35 Glucose Clear-Flex, Peritonealdialysvätska 22,7 mg/ml
Physioneal 40 Glucose, Peritonealdialysvätska 13,6 mg/ml
Physioneal 40 Glucose, Peritonealdialysvätska 22,7 mg/ml
Physioneal 40 Glucose, Peritonealdialysvätska 38,6 mg/ml
Physioneal 40 Glucose Clear-Flex, Peritonealdialysvätska 13,6 mg/ml
Physioneal 40 Glucose Clear-Flex, Peritonealdialysvätska 22,7 mg/ml
Physioneal 40 Glucose Clear-Flex, Peritonealdialysvätska 38,6 mg/ml
Peditrace, Koncentrat till infusionsvätska, lösning
Prismasol, Hemofiltrationsvätska/hemodialysvätska
Pikasol Forte, Kapsel, mjuk
Pulzium, Koncentrat till infusionsvätska, lösning
Prostivas, Koncentrat till infusionsvätska, lösning
Pedea, Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml
Procoralan, Filmdragerad tablett 5 mg
Procoralan, Filmdragerad tablett 7,5 mg
Physiotens, Filmdragerad tablett 0,2 mg
Physiotens, Filmdragerad tablett 0,4 mg
Prostasin, Depottablett 4 mg
Proginko, Filmdragerad tablett
Proctosedyl, Suppositorium
Proctosedyl, Rektalsalva
Prokainhydroklorid APL, Koncentrat till infusionsvätska, lösning
Pindolol Mylan, Tablett 15 mg
Propranolol Mylan, Filmdragerad tablett 80 mg
Propranolol Mylan, Filmdragerad tablett 160 mg
Plendil, Depottablett 2,5 mg
Plendil, Depottablett 5 mg
Plendil, Depottablett 10 mg
Prilacaps, Kapsel, hård 1,25 mg
Prilacaps, Kapsel, hård 2,5 mg
Prilacaps, Kapsel, hård 5 mg
Prilacaps, Kapsel, hård 10 mg
Prilafosina, Tablett 10 mg
Prilafosina, Tablett 20 mg
Prilafosina, Tablett 5 mg
Prilamedana, Tablett 5 mg
Prilamedana, Tablett 10 mg
Prilamedana, Tablett 20 mg
Parapres Comp Forte, Tablett 16 mg / 12,5 mg
Pravachol, Tablett 20 mg
Pravachol, Tablett 40 mg
Pravastatin Arrow, Tablett 40 mg
Pravastatin Arrow, Tablett 20 mg
Pravastatin Billev, Tablett 20 mg
Pravastatin Billev, Tablett 40 mg
Pravastatin Nycomed, Tablett 20 mg
Pravastatin Nycomed, Tablett 40 mg
Pravastatin Omnia, Filmdragerad tablett 10 mg
Pravastatin Omnia, Filmdragerad tablett 20 mg
Pravastatin Omnia, Filmdragerad tablett 40 mg
Pravastatin Ranbaxy, Tablett 10 mg
Pravastatin Ranbaxy, Tablett 20 mg
Pravastatin Ranbaxy, Tablett 40 mg
Pravastatin Sandoz, Tablett 20 mg
Pravastatin Sandoz, Tablett 40 mg
Pravastatin STADA, Filmdragerad tablett 20 mg
Pravastatin STADA, Filmdragerad tablett 40 mg
Pravastatin Teva, Tablett 40 mg
Pevaryl, Kräm 1 %
Pevaryl, Gel 1 %
Pevaryl, Puder 1 %
Pevaryl, Kutan spray, lösning 9 mg/ml
Pevaryl, Kutan emulsion 10 mg/ml
Propylenglykol APL, Kutan lösning 50 %
Propylenglykol-salicylsyra i Essex kräm, Kräm 20 % + 2%
Propylenglykol i Essex B kräm APL, Kräm 20 %
Propylenglykol i Locobase, Kutan emulsion 20 %
PABA 5% i sprit APL, Kutan lösning
Protopy, Salva 0,03%
Protopy, Salva 0,1 %
Pevaryl, Vaginalkräm 1 %
Pevaryl, Vagitorium 50 mg
Pevaryl, Vagitorium 150 mg
Pevaryl, Vagitorium och kräm 150 mg + 1 %
Propess, Vaginalinlägg 10 mg
Prostinfenem, Injektionsvätska, lösning 0,25 mg/ml
Pravidel, Tablett 2,5 mg
Postinor, Tablett 1,5 mg
Progynon, Dragerad tablett 1 mg
Progynon, Dragerad tablett 2 mg
Provera, Tablett 5 mg
Progesteron, INJEKTIONSVÄTSKA 25 mg/ml
Progesteron, INJEKTIONSVÄTSKA 50 mg/ml
Pergoveris, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 150 IE/75 IE
Pregnyl, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 1 500 IE
Pregnyl, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 5 000 IE
Puregon, Injektionsvätska, lösning, cylinderampull
Priligy, Filmdragerad tablett 60 mg
PLIFUSIL, Depottablett 5 mg
PLIFUSIL, Depottablett 10 mg
Proscar, Filmdragerad tablett 5 mg
Prosmin, Filmdragerad tablett 5 mg
Prostagard, Kapsel, mjuk 160 mg
Pabal, Injektionsvätska, lösning 100 mikrog/ml
Precortalon, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 25 mg
Prednisolon Recip, Tablett 5 mg
Preotact, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 100 mikrog/dos
Parareg, Filmdragerad tablett 60 mg
Parareg, Filmdragerad tablett 30 mg
Parareg, Filmdragerad tablett 90 mg
Peceve, Filmdragerad tablett 1 g
Peceve, Filmdragerad tablett 800 mg
Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi, Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 4 g/0,5 g
Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi, Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 2 g/0,25 g
Piperacillin/Tazobactam Orchid Europe Ltd, Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 2 g/0,25 g
Piperacillin/Tazobactam Orchid Europe Ltd, Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 4 g/0,5 g
Piperacillin/Tazobactam Stragen, Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 4 g/0,5 g
Piperacillin/Tazobactam Stragen, Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 2 g/0,25 g
Prorilis, Tablett med modifierad frisättning 500 mg
PREZISTA, Filmdragerad tablett 75 mg
PREZISTA, Filmdragerad tablett 150 mg
PREZISTA, Filmdragerad tablett 300 mg
PREZISTA, Filmdragerad tablett 400 mg
PREZISTA, Filmdragerad tablett 600 mg
Privigen, Infusionsvätska, lösning 100 mg/ml
Purimune, Infusionsvätska, lösning 50 mg/ml
Pneumovax, Injektionsvätska, lösning
Prevenar, Injektionsvätska, suspension
Prevenar (förfylld spruta), Injektionsvätska, suspension
Pandemrix, Emulsion och suspension till injektionsvätska, emulsion 3,75 mikrogram
Prepandemic influenza vaccine (H5N1)(split virion,inactivated,adjuvanted)GlaxoSmithKline Biologicals, Emulsion och suspension till injektionsvätska, emulsion 3,75 mikrogram
Prepandrix, Emulsion och suspension till injektionsvätska, emulsion 3,75 mikrogram
Priorix, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning
Priorix Tetra, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
Priorix Tetra, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning
Pentavac, Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension
Paclitaxel Actavis, Koncentrat till infusionsvätska, lösning
Paclitaxel Ebewe, Koncentrat till infusionsvätska, lösning
Paclitaxel Fresenius Kabi, Koncentrat till infusionsvätska, lösning
Paclitaxel Hospira, Koncentrat till infusionsvätska, lösning
Paclitaxel Teva, Koncentrat till infusionsvätska, lösning
Paklimedica, Koncentrat till infusionsvätska, lösning
Paklitaxel Regiomedica, Koncentrat till infusionsvätska, lösning
Paklitaxomed, Koncentrat till infusionsvätska, lösning
Paxene, Koncentrat till infusionsvätska, lösning
Plitaxel, Koncentrat till infusionsvätska, lösning
Plivatel, Koncentrat till infusionsvätska, lösning
Plivaxol, Koncentrat till infusionsvätska, lösning
Paraplatin, Koncentrat till infusionsvätska, lösning
PhotoBarr, Pulver till injektionsvätska, lösning
Provera, Tablett 100 mg
Provera, Tablett 200 mg
Provera, Tablett 250 mg
Provera, Tablett 500 mg
Procren Depot, Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension 3,75 mg
Procren Depot, Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension, förfylld spruta 3,75 mg
Procren Depot, Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension, förfylld spruta 11,25 mg
Procren Depot, Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension 11,25 mg
Procren Depot, Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension, förfylld spruta 30 mg
PegIntron, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 50 mikrog
PegIntron, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning, förfylld injektionspenna 50 mikrog
PegIntron, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning, förfylld injektionspenna 80 mikrog
PegIntron, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning, förfylld injektionspenna 100 mikrog
PegIntron, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning, förfylld injektionspenna 120 mikrog
PegIntron, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning, förfylld injektionspenna 150 mikrog
Pegasys, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 135 mikrog
Pegasys, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 180 mikrog
Prograf, Kapsel, hård 0,5 mg
Prograf, Kapsel, hård 1 mg
Prograf, Koncentrat till infusionsvätska, lösning
Piroxicam Mylan, Tablett 10 mg
Pronaxen, Tablett 250 mg
Perigona, Filmdragerad tablett 400 mg
Pavulon, Injektionsvätska, lösning 2 mg/ml
Probecid, Tablett 500 mg
Pamidronat Meda, Koncentrat till infusionsvätska, lösning
Pamidronat Teva, Koncentrat till infusionsvätska, lösning
Pamidronatdinatrium Hospira, Koncentrat till infusionsvätska, lösning
Pamifos, Koncentrat till infusionsvätska, lösning
Polerixen Veckotablett, Tablett 70 mg
Protelos, Granulat till oral suspension 2 g
Pentothal, Pulver till injektionsvätska, lösning
Propofol Actavis, Injektionsvätska/infusionsvätska, emulsion 10 mg/ml
Propofol Actavis, Injektionsvätska/infusionsvätska, emulsion 20 mg/ml
Propofol-, Injektionsvätska/infusionsvätska, emulsion 5 mg/ml
Propofol-, Injektionsvätska/infusionsvätska, emulsion 10 mg/ml
Propofol-, Injektionsvätska/infusionsvätska, emulsion 20 mg/ml
Propolipid, Injektionsvätska/infusionsvätska, emulsion 10 mg/ml
Propolipid, Injektionsvätska/infusionsvätska, emulsion 20 mg/ml
Palladon, Kapsel, hård 1,3 mg
Palladon, Kapsel, hård 2,6 mg
Palladon, Depotkapsel, hård 4 mg
Palladon, Depotkapsel, hård 8 mg
Palladon, Depotkapsel, hård 16 mg
Palladon, Depotkapsel, hård 24 mg
Palladon OD, Depotkapsel, hård 12 mg
Palladon OD, Depotkapsel, hård 24 mg
Palladon OD, Depotkapsel, hård 16 mg
Palladon OD, Depotkapsel, hård 32 mg
Petidin Ipex, Injektionsvätska, lösning 50 mg/ml
Petidinhydroklorid, Suppositorium 25 mg
Petidinhydroklorid APL, INJEKTIONSVÄTSKA 10 mg/ml
Panodil, Suppositorium 1 g
Panodil, Oral suspension 24 mg/ml
Panodil, Suppositorium 60 mg
Panodil, Suppositorium 125 mg
Panodil, Suppositorium 250 mg
Panodil, Suppositorium 500 mg
Panodil, Filmdragerad tablett 500 mg
Panodil, Brustablett 500 mg
Panodil Brus Apelsin, Brustablett 500 mg
Panodil, Filmdragerad tablett 1 g
Paracetamol ratiopharm, Brustablett 500 mg
Paracut, Tablett 500 mg
Perfalgan, Infusionsvätska, lösning 10 mg/ml
Prialt, Infusionsvätska, lösning 100 mikrog/ml
Pro-Epanutin, Injektionvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning
Pharmalam, Dispergerbar tablett 5 mg
Pharmalam, Dispergerbar tablett 2 mg
Pharmalam, Dispergerbar tablett 25 mg
Pharmalam, Dispergerbar tablett 200 mg
Pharmalam, Dispergerbar tablett 100 mg
Pharmalam, Dispergerbar tablett 50 mg
Pargitan, Tablett 5 mg
Pravidel, Kapsel, hård 5 mg
Pravidel, Kapsel, hård 10 mg
Pramipexol STADA, Tablett 0,088 mg
Pramipexol STADA, Tablett 0,7 mg
Pramipexol STADA, Tablett 0,35 mg
Proklorperazin APL, Suppositorium 25 mg
Paraxodil, Filmdragerad tablett 20 mg
Parocetan, Filmdragerad tablett 20 mg
Paroxetabs, Filmdragerad tablett 20 mg
Paroxetin Actavis, Filmdragerad tablett 20 mg
Paroxetin GlaxoSmithKline, Filmdragerad tablett 10 mg
Paroxetin GSK, Filmdragerad tablett 10 mg
Paroxetin HEXAL, Filmdragerad tablett 10 mg
Paroxetin HEXAL, Filmdragerad tablett 20 mg
Paroxetin HEXAL, Filmdragerad tablett 40 mg
Paroxetin Medis, Filmdragerad tablett 20 mg
Paroxetin Mylan, Filmdragerad tablett 20 mg
Paroxetin Pfizer, Filmdragerad tablett 20 mg
Paroxetin Pfizer, Filmdragerad tablett 30 mg
Paroxetin Ranbaxy, Filmdragerad tablett 20 mg
Paroxetin ratiopharm, Filmdragerad tablett 20 mg
Paroxetin Sandoz, Tablett 20 mg
Paroxetin Teva, Filmdragerad tablett 20 mg
Paroximed, Filmdragerad tablett 20 mg
Paroxin, Filmdragerad tablett 20 mg
Paroxistad, Filmdragerad tablett 20 mg
Primoxatine, Filmdragerad tablett 20 mg
Penzondil, Filmdragerad tablett 10 mg
Penzondil, Filmdragerad tablett 5 mg
Paludrine, Tablett 100 mg
Pentacarinat, Pulver till injektions-/infusions-/nebulisatorvätska, lösning 300 mg
Prioderm, Schampo 1 %
Pollyferm, Nässpray, lösning 2,8 mg/dos
Pulmicort, Suspension för nebulisator 0,125 mg/ml
Pulmicort, Suspension för nebulisator 0,25 mg/ml
Pulmicort, Suspension för nebulisator 0,5 mg/ml
Pulmicort, Inhalationsspray, suspension 50 mikrog/dos
Pulmicort, Inhalationsspray, suspension
Pulmicort, Inhalationspulver 100 mikrog/dos
Pulmicort, Inhalationspulver 200 mikrog/dos
Pulmicort, Inhalationspulver 400 mikrog/dos
Pulmicort Turbuhaler, Inhalationspulver 200 mikrog/dos
Prospan, Oral lösning
Pulmozyme, Lösning för nebulisator 1 mg/ml
Prednisolonnatriumfosfat APL, Ögondroppar, lösning 0,05 %
Prednisolonnatriumfosfat APL, Ögondroppar, lösning 0,5 %
Pilokarpin CCS, Ögondroppar, lösning, endosbehållare 2 %
Pilokarpin CCS, Ögondroppar, lösning, endosbehållare 4 %
Pilokarpin, Ögondroppar, lösning 1 %
Pilokarpin, Ögondroppar, lösning 3 %
Pilokarpin, Ögonsalva 4 %
Pilokarpin APL, Ögondroppar, lösning 2 %
Pilokarpin APL, Ögondroppar, lösning 4 %
Pilokarpin-fysostigmin, Ögondroppar, lösning 2 % + 0,2%
Pilokarpin-fysostigmin APL, Ögondroppar, lösning 4 % + 0,4%
Pilokarpin-fysostigmin APL, Ögondroppar, lösning 4 % + 0,2%
Phenylephrine hydrochloride Chauvin, Ögondroppar, lösning, endosbehållare 10 %
Polyvinylalkohol APL, Ögondroppar, lösning 1,4 %
Polyvinylalkohol APL, Ögondroppar, lösning 10 %
Protaminsulfat LEO Pharma, Injektions-/infusionsvätska, lösning
Pylobactell, Löslig tablett 100 mg
PBS-lösning A APL, Spolvätska
Perfadex, Vätska för organförvaring
ProHance, Injektionsvätska, lösning 279,3 mg/ml
Primovist, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 0,25 mmol/ml
Prilect, Filmdragerad tablett 20 mg
Paclitaxel ratiopharm, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 6 mg/ml
Physiotears, ögondroppar, lösning, endosbeh?llare --
Pamorelin, Pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension 11,25 mg
Pamorelin, Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension 3,75 mg
Paroxetin Alpharma, Filmdragerad tablett 20 mg
Promon vet., Injektionsvätska, suspension 50 mg/ml
Prilect, Filmdragerad tablett 10 mg
Prilect, Filmdragerad tablett 20 mg
Purevax FeLV, Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension --
Purevax FeLV, Injektionsvätska, suspension --
Perlutex vet., Tablett 5 mg
Peyona, Infusionsvätska, lösning och oral lösning 20 mg/ml
Porcilis Porcoli, Injektionsvätska, emulsion --
Partoxin vet., Injektionsvätska, lösning 10 IU/ml
Pacligen, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 6 mg/ml
Paclitaxel Accord, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 6 mg/ml
Paclitaxel BMM Pharma, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 6 mg/ml
Paclitaxel medac, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 6 mg/ml
Paclitaxel Mylan, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 6 mg/ml
Paclitaxel Stragen, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 6 mg/ml
Pacovary, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 6 mg/ml
Palandra, Filmdragerad tablett 0,0,,,,3 mg/3 mg
Palexia, Filmdragerad tablett 100 mg
Palexia, Filmdragerad tablett 50 mg
Palexia, Filmdragerad tablett 75 mg
Palexia Depot, Depottablett 200 mg
Palexia Depot, Depottablett 250 mg
Palexia Depot, Depottablett 50 mg
Palladia, Filmdragerad tablett 10 mg
Palladia, Filmdragerad tablett 15 mg
Palladia, Filmdragerad tablett 50 mg
Paluxetil, Filmdragerad tablett 20 mg
Paluxetil, Filmdragerad tablett 40 mg
Pamidrocell, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 3 mg/ml
Pamidronat Actavis, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 3 mg/ml
Pamidronat Actavis, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 6 mg/ml
Pamidronat Actavis, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 9 mg/ml
Pamidronate BMM Pharma, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 3 mg/ml
Pamidronate BMM Pharma, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 6 mg/ml
Pamidronate BMM Pharma, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 9 mg/ml
Pamorelin, Pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension 22,5 mg
Pamylozol, Enterotablett 20 mg
Pamylozol, Enterotablett 40 mg
Panacur AquaSol, Suspension för användning i dricksvatten 200 mg/ml
Pancrease, Enterokapsel, hård --
Pancrease, Enterokapsel, hård --
PANDEMIC INFLUENZA VACCINE H5N1 BAXTER, Injektionsvätska, suspension --
Pandemic influenza vaccine (H5N1) GSK Biologicals, Emulsion och suspension till injektionsvätska, emulsion --
Pankreatin Recip, Enterogranulat 538 mg/g
Pankreon Forte, Enterokapsel, hård --
Pankreon forte, Enterokapsel, hård --
Pankreon forte, Enterokapsel, hård --
Pankreon forte, Enterokapsel, hård --
Panodil Brus, Brustablett 500 mg
Panodil Forte, Filmdragerad tablett 1 g
Panodil Novum, Filmdragerad tablett 500 mg
Panodil Zapp, Filmdragerad tablett 500 mg
Panretin, Gel 0,1 %
Pantelke, Enterotablett 20 mg
Pantelke, Enterotablett 40 mg
Pantonyco, Enterotablett 20 mg
Pantonyco, Enterotablett 40 mg
Pantonyco, Pulver till injektionsvätska, lösning 40 mg
Pantonycomed, Enterotablett 20 mg
Pantonycomed, Enterotablett 40 mg
Pantonycomed, Pulver till injektionsvätska, lösning 40 mg
Pantoprazol Alchemia, Enterotablett 20 mg
Pantoprazol Alchemia, Enterotablett 40 mg
Pantoprazol BMM Pharma, Enterotablett 20 mg
Pantoprazol BMM Pharma, Enterotablett 40 mg
Pantoprazol Campus, Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 40 mg
Pantoprazol Distriquimica, Enterotablett 20 mg
Pantoprazol Distriquimica, Enterotablett 40 mg
Pantoprazol Nycomed, Enterotablett 20 mg
Pantoprazol Nycomed, Enterotablett 40 mg
Pantoprazol Nycomed, Pulver till injektionsvätska, lösning 40 mg
Pantoprazol Orifarm, Enterotablett 20 mg
Pantoprazol Orifarm, Enterotablett 40 mg
Pantoprazol Pensa, Enterotablett 20 mg
Pantoprazol Pensa, Enterotablett 40 mg
Pantoprazole Bluefish, Enterotablett 20 mg
Pantoprazole Bluefish, Enterotablett 40 mg
Pantoprazole Martindale Pharma, Pulver till injektionsvätska, lösning 40 mg
Pantozol, Enterotablett 40 mg
Paraceon, Suppositorium 75 mg
Paracetamol Accord, Brustablett 1 g
Paracetamol Actavis, Filmdragerad tablett 250 mg
Paracetamol Actavis, Filmdragerad tablett 500 mg
Paracetamol Actavis, Infusionsvätska, lösning 10 mg/ml
Paracetamol Apofri, Brustablett 500 mg
Paracetamol Apofri, Oral lösning 24 mg/ml
Paracetamol Apofri, Tablett 500 mg
Paracetamol Epipharm, Infusionsvätska, lösning 10 mg/ml
Paracetamol Evolan, Tablett 1 g
Paracetamol Fresenius Kabi, Infusionsvätska, lösning 10 mg/ml
Paracetamol Hospira, Infusionsvätska, lösning 10 mg/ml
Paracetamol Nordic, Tablett 500 mg
Paracetamol Nordic Drugs, Granulat 500 mg
Paracetamol Orifarm, Tablett 500 mg
Paracetamol Panpharma, Infusionsvätska, lösning 10 mg/ml
Paracetamol RPH Pharma, Tablett 500 mg
Paracetamol/Kodein Evolan, Brustablett 500 mg/30 mg
Paracetamol/Phenylephrine Hermes, Pulver till oral lösning 1000 mg/10 mg
Paracox-5 vet., Koncentrat till oral suspension --
Paracox-8 vet., Suspension för användning i dricksvatten --
Parapres Comp, Tablett 32 mg/12,5 mg
Parapres Comp, Tablett 32 mg/25 mg
Paratect Flex vet., Intraruminalinl?gg, kontinuerlig fris?ttning 11,8 g
Parex, Spot-on, lösning 134 mg
Parex, Spot-on, lösning 268 mg
Parex, Spot-on, lösning 402 mg
Parex, Spot-on, lösning 50 mg
Parex, Spot-on, lösning 67 mg
Parlodel, Kapsel, hård 5 mg
Parlodel, Tablett 2,5 mg
Parlodel, Tablett 2,5 mg
Paroxat, Filmdragerad tablett 20 mg
Paroxetin EQL Pharma, Filmdragerad tablett 20 mg
Paroxetin EQL Pharma, Filmdragerad tablett 30 mg
Paroxetin IVAX, Filmdragerad tablett 20 mg
Paroxetin Orifarm, Filmdragerad tablett 20 mg
Paroxetin Orifarm, Filmdragerad tablett 30 mg
Parvoruvax vet., Injektionsvätska, suspension --
Parvoruvax vet., Injektionsvätska, suspension --
Parvosorb vet., Injektionsvätska, suspension 512 hae/dos
Patrex, Filmdragerad tablett 100 mg
Patrex, Filmdragerad tablett 25 mg
Patrex, Filmdragerad tablett 50 mg
PecFent, Nässpray, lösning 100 mikrogram/sprayning
PecFent, Nässpray, lösning 400 mikrogram/sprayning
PEDIACEL, Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta --
PedvaxHIB, Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension --
Pelzont, Tablett med modifierad fris?ttning 1000 mg/20 mg
Peneprin, Enterotablett 100 mg
Peneprin, Enterotablett 150 mg
Peneprin, Enterotablett 160 mg
Peneprin, Enterotablett 75 mg
Penglobe, Filmdragerad tablett 800 mg
Penovet vet., Injektionsvätska, suspension 300 mg/ml
Pentothal Natrium, Pulver till injektionsvätska, lösning --
Pepcidin, Tablett 20 mg
Pepcidin, Tablett 20 mg
Pepcidin, Tablett 40 mg
Pepcidin, Tablett 40 mg
Peptan, Tablett 20 mg
Peptan, Tablett 40 mg
Perindopril Glenmark, Tablett 2 mg
Perindopril Glenmark, Tablett 4 mg
Perindopril Glenmark, Tablett 8 mg
Periogard, Munh?lelösning 2 mg/ml
Persantin Depot, Depotkapsel, hård 200 mg
Persantin Depot, Depotkapsel, hård 200 mg
Persantin Depot, Depotkapsel, hård 200 mg
Petidin Meda, Injektionsvätska, lösning 50 mg/ml
Pevaryl Depot, Vagitorium 150 mg
Pevaryl Depot, Vagitorium och kr 150 mg + 1 %
Pevison, Kr 1mg/g+10 mg/g
Pevison, Kr 1mg/g+10mg/g
Pharmamix Trio, Infusionsvätska, emulsion --
Pharmamix Trio PI, Infusionsvätska, emulsion --
Phosphosorb, Filmdragerad tablett 660 mg
Photofrin, Pulver till injektionsvätska, lösning 15 mg
Photofrin, Pulver till injektionsvätska, lösning 75 mg
Phoxilium, Hemodialysvätska/hemofiltrationsvätska 1,2 mmol/l fosfat
Picoprep, Pulver till oral lösning --
Picosalax, Tablett 10 mg
Picosalax, Tablett 5 mg
Pidolma, Tablett 10 mg
Pidolma, Tablett 5 mg
Piera, Filmdragerad tablett 160 mg
Piera, Filmdragerad tablett 320 mg
Piera, Filmdragerad tablett 40 mg
Piera, Filmdragerad tablett 80 mg
Pilokarpin Chauvin, ögondroppar, lösning, endosbeh?llare 4 % (40 mg/ml)
Pinex, Filmdragerad tablett 1 g
Pinex, Filmdragerad tablett 250 mg
Pinex, Filmdragerad tablett 500 mg
Pinex, Oral lösning 24 mg/ml
Pinex Cappuccino, Granulat i dosp?se 1 g
Pinex Cappuccino, Granulat i dosp?se 500 mg
Pioglitazon Orion, Tablett 15 mg
Pioglitazon Orion, Tablett 30 mg
Pioglitazon Orion, Tablett 45 mg
Pioglitazone Sandoz, Tablett 15 mg
Pioglitazone Sandoz, Tablett 30 mg
Pioglitazone Sandoz, Tablett 45 mg
Pioglitazone Specifar, Tablett 15 mg
Pioglitazone Specifar, Tablett 30 mg
Pioglitazone Specifar, Tablett 45 mg
Piperacillin/Tazobactam Actavis, Pulver till infusionsvätska, lösning 2 g/0,25 g
Piperacillin/Tazobactam Actavis, Pulver till infusionsvätska, lösning 4 g/0,5 g
Piperacillin/Tazobactam Noridem, Pulver till infusionsvätska, lösning 2 g/0,25 g
Piperacillin/Tazobactam Noridem, Pulver till infusionsvätska, lösning 4 g/0,5 g
Piperacillin/Tazobactam Ranbaxy, Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 2 g/0,25 g
Piperacillin/Tazobactam Ranbaxy, Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 4 g/0,5 g
Piperacillin/Tazobactam ratiopharm, Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 2 g/0,25 g
Piperacillin/Tazobactam ratiopharm, Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 4 g/0,5 g
Piperacillin/Tazobactam Sandoz, Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 2 g/0,25 g
Piperacillin/Tazobactam Sandoz, Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 4 g/0,5 g
Piperacillin/Tazobactam Teva, Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 2 g/0,25 g
Piperacillin/Tazobactam Teva, Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 4 g/0,5 g
Piperacillin/Tazobaktam Aurobindo, Pulver till infusionsvätska, lösning 2 g/0,25 g
Piperacillin/Tazobaktam Aurobindo, Pulver till infusionsvätska, lösning 4 g/0,5 g
Piperacillin/Tazobaktam Milpharm, Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 2 g/0,25 g
Piperacillin/Tazobaktam Milpharm, Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 4 g/0,5 g
Piperacillin/Tazobaktam Winthrop, Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 2 g/0,25 g
Piperacillin/Tazobaktam Winthrop, Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 4 g/0,5 g
Pirasan, Tablett 500 mg
Pirsue, Intramamm?r lösning 5 mg/ml
Platinol, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 0,5 mg/ml
Platinol, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 1 mg/ml
Plegicil vet., Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml
Plenadren, Tablett med modifierad fris?ttning 20 mg
Plenadren, Tablett med modifierad fris?ttning 5 mg
Plenaxis, Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension 100 mg
Plerion Forte vet., Tuggtablett --
Plerion vet., Tuggtablett --
Pneumo 23, Injektionsvätska, lösning --
PolioHIB SBL, Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension --
Porcilis APP vet., Injektionsvätska, suspension --
Porcilis AR-T DF, Injektionsvätska, suspension --
Porcilis Ery vet., Injektionsvätska, suspension --
Porcilis Ery-Parvo vet., Injektionsvätska, emulsion --
Porcilis M Hyo, Injektionsvätska, suspension --
Porcilis Parvo vet., Injektionsvätska, suspension --
Porcilis PCV, Injektionsvätska, suspension --
Porcilis Pesti, Injektionsvätska, emulsion --
Porcilis Porcoli Diluvac Forte, Injektionsvätska, suspension --
Porcovac Plus vet., Injektionsvätska, suspension --
Posaconazole SP, Oral suspension 40 mg/ml
Posatex, örondroppar, suspension 8,5 mg/ml+0,9 mg/ml+0,9 mg/ml
POSSIA, Filmdragerad tablett 90 mg
Potactasol, Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 1 mg
Potactasol, Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 4 mg
Poulvac FluFend H5N3 RG, Injektionsvätska, emulsion --
Prac-tic, Spot-on, lösning 137,5 mg
Prac-tic, Spot-on, lösning 275 mg
Prac-tic, Spot-on, lösning 56,25 mg
Prac-tic, Spot-on, lösning 625 mg
Pramace, Kapsel, hård 10 mg
Pramace, Tablett 10 mg
Pramace, Tablett 1,25 mg
Pramace, Tablett 1,25 mg + 2,5 mg + 5 mg
Pramace, Tablett 2,5 mg
Pramace, Tablett 5 mg
Pramace, Tablett 5 mg
Pramipexol Actavis, Tablett 0,0,,,,88 mg
Pramipexol Actavis, Tablett 0,18 mg
Pramipexol Actavis, Tablett 0,35 mg
Pramipexol Actavis, Tablett 0,7 mg
Pramipexol BMM Pharma, Tablett 0,18 mg
Pramipexol BMM Pharma, Tablett 0,35 mg
Pramipexol BMM Pharma, Tablett 0,7 mg
Pramipexol Mylan, Tablett 0,0,,,,88 mg
Pramipexol Mylan, Tablett 0,18 mg
Pramipexol Mylan, Tablett 0,35 mg
Pramipexol Mylan, Tablett 0,7 mg
Pramipexol Orifarm, Tablett 0,18 mg
Pramipexol Orifarm, Tablett 0,35 mg
Pramipexol Orifarm, Tablett 0,7 mg
Pramipexol ratiopharm, Tablett 0,18 mg
Pramipexol ratiopharm, Tablett 0,35 mg
Pramipexol ratiopharm, Tablett 0,7 mg
Pramipexol Sandoz, Tablett 0.088 mg
Pramipexol Sandoz, Tablett 0.18 mg
Pramipexol Sandoz, Tablett 0.35 mg
Pramipexol Sandoz, Tablett 0.7 mg
Pramipexole Accord, Tablett 0,0,,,,88 mg
Pramipexole Accord, Tablett 0,18 mg
Pramipexole Accord, Tablett 0,35 mg
Pramipexole Accord, Tablett 0,7 mg
Pramipexole Accord, Tablett 1,1 mg
Pramipexole Arrow, Tablett 0,0,,,,88 mg
Pramipexole Arrow, Tablett 0,18 mg
Pramipexole Arrow, Tablett 0,35 mg
Pramipexole Arrow, Tablett 0,7 mg
Pramipexole Bluefish, Tablett 0,35 mg
Pramipexole Bluefish, Tablett 0,7 mg
Pramipexole Orion, Tablett 0,0,,,,88 mg
Pramipexole Orion, Tablett 0,18 mg
Pramipexole Orion, Tablett 0,35 mg
Pramipexole Orion, Tablett 0,7 mg
Pramipexole Orion, Tablett 1,1 mg
Pramipexole Teva, Tablett 0,0,,,,88 mg
Pramipexole Teva, Tablett 0,18 mg
Pramipexole Teva, Tablett 0,35 mg
Pramipexole Teva, Tablett 0,7 mg
Pramithon, Tablett 0,0,,,,88 mg
Pramithon, Tablett 0,18 mg
Pramithon, Tablett 0,35 mg
Pramithon, Tablett 0,7 mg
Prandin, Tablett 0,5 mg
Prandin, Tablett 1 mg
Prandin, Tablett 2 mg
Pravafenix, Kapsel, hård 40 mg/160 mg
Pravastatin Alternova, Filmdragerad tablett 10 mg
Pravastatin Alternova, Filmdragerad tablett 20 mg
Pravastatin Alternova, Filmdragerad tablett 40 mg
Pravastatin Copyfarm, Tablett 10 mg
Pravastatin Copyfarm, Tablett 20 mg
Pravastatin Copyfarm, Tablett 40 mg
Pravastatin Hexal, Tablett 20 mg
Pravastatin Hexal, Tablett 40 mg
Pravastatin Mylan, Tablett 20 mg
Pravastatin Mylan, Tablett 40 mg
Pravastatin ratiopharm, Filmdragerad tablett 10 mg
Pravastatin ratiopharm, Filmdragerad tablett 20 mg
Pravastatin ratiopharm, Filmdragerad tablett 40 mg
Pravastatin Winthrop, Tablett 20 mg
Pravastatin Winthrop, Tablett 40 mg
Pravator, Tablett 10 mg
Pravator, Tablett 20 mg
Pravator, Tablett 40 mg
Prazel vet., Tablett --
Pre Pen, L?SNING F?R ALLERGITEST 33 mikrog/ml
Precortalon aquosum, Pulver till injektionsvätska, lösning 25 mg
Prednisolon Alternova, Tablett 2,5 mg
Preflucel, Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta --
Premalex, Filmdragerad tablett 20 mg
Premarina, Tablett 0,3 mg
Premarina, Tablett 0,45 mg
Premarina, Tablett 0,625 mg
Premarina, Tablett 0,625 mg
Premarina, Tablett 0,625 mg
Premarina, Tablett 1,25 mg
Premelle, Dragerad tablett 0,3/1,5 mg
Premelle, Dragerad tablett 0,45/1,5 mg
Premelle, Tablett 0,625 mg/5 mg
Premelle, Tablett 0,625 mg/5 mg
Premelle Sekvens, Tablett --
Prepandemic Influenza vaccine (H5N1) Novartis Vaccines and Diagnostics, Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta 7,5 mikrogram/dos
Prepulsid, Tablett 10 mg
Prepulsid, Tablett 10 mg
Prepulsid, Tablett 10 mg
Prepulsid, Tablett 10 mg
Presval, Filmdragerad tablett 160 mg
Presval, Filmdragerad tablett 320 mg
Presval, Filmdragerad tablett 40 mg
Presval, Filmdragerad tablett 80 mg
Presval Comp, Filmdragerad tablett 160 mg/12,5 mg
Presval Comp, Filmdragerad tablett 160 mg/25 mg
Presval Comp, Filmdragerad tablett 320 mg/12,5 mg
Presval Comp, Filmdragerad tablett 320 mg/25 mg
Presval Comp, Filmdragerad tablett 80 mg/12,5 mg
Pretrive, Filmdragerad tablett 10 mg
Pretrive, Filmdragerad tablett 15 mg
Pretrive, Filmdragerad tablett 20 mg
Pretrive, Filmdragerad tablett 5 mg
Pretrive, Orala droppar, lösning 10 mg/ml
Prevenar 13, Injektionsvätska, suspension --
Prevenar (f?rfylld spruta), Injektionsvätska, suspension --
Previcox, Oral pasta 8,2 mg/g
Previcox, Tuggtablett 227 mg
Previcox, Tuggtablett 57 mg
Previfect, Enterotablett 20 mg
PREXIGE, Filmdragerad tablett 100 mg
PRILACTONE, Tablett 10 mg
PRILACTONE, Tablett 40 mg
PRILACTONE, Tablett 80 mg
Prilben vet, Filmdragerad tablett 20 mg
Prilben vet, Filmdragerad tablett 5 mg
Prilect, Filmdragerad tablett 10 mg
Prilect, Filmdragerad tablett 15 mg
Prilect, Filmdragerad tablett 5 mg
Prilect, Muns?nderfallande tablett 10 mg
Prilect, Muns?nderfallande tablett 20 mg
Prilect, Muns?nderfallande tablett 5 mg
Prilect, Orala droppar, lösning 10 mg/ml
Prilect, Orala droppar, lösning 20 mg/ml
Primodog vet., Injektionsvätska, suspension --
Primograf, Injektionsvätska, lösning 0,25 mmol/ml
Primograf, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 0,25 mmol/ml
Primolut-Nor, Tablett 5 mg
Primucell FIP vet., Pulver och vätska till n?sdroppar, lösning --
Primylin, Tablett 20 mg
Primylin, Tablett 5 mg
Primylis, Tablett 10 mg
Primylis, Tablett 20 mg
Primylis, Tablett 2,5 mg
Primylis, Tablett 5 mg
Pritor, Tablett 20 mg
Pritor, Tablett 40 mg
Pritor, Tablett 80 mg
PritorPlus, Tablett 40/12,5 mg
PritorPlus, Tablett 80 mg/25 mg
PritorPlus, Tablett 80/12,5 mg
Procapen vet., Injektionsvätska, suspension 300 mg/ml
Procomvax, Injektionsvätska, suspension --
Procox, Oral suspension 0,9 mg/ml+18 mg/ml
Procyon DA2PPi/Cv vet., Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension --
Procyon DA2PPi/CvL vet., Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension --
Procyon DA2PPi/L vet, Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension --
Procyon Parvo vet, Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension --
Procyon Pi/Cv vet., Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension --
Procyon Pi/CvL vet., Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension --
Procyon Pi/L vet., Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension --
Pro-Dafalgan, Pulver till infusionsvätska, lösning --
Prodon, Depotkapsel, hård 200 mg
Profender, Spot-on, lösning --
Profender, Spot-on, lösning, endosbeh?llare 15 mg/ 60 mg
Profender, Spot-on, lösning, endosbeh?llare 24 mg/ 96 mg
Profender, Spot-on, lösning i endosbeh?llare 7,5 mg/ 30 mg
Profender, Tablett med modifierad fris?ttning 10 mg/50 mg
Profender, Tablett med modifierad fris?ttning 3 mg/15 mg
Profender, Tablett med modifierad fris?ttning 30 mg/150 mg
Profina, Filmdragerad tablett 1 mg
Prograft, Kapsel, hård 1 mg
Program vet., Filmdragerad tablett 204,9 mg
Program vet., Filmdragerad tablett 409,8 mg
Program vet., Filmdragerad tablett 67,8 mg
Program vet., Oral suspension, endosbeh?llare 133 mg
Prolia, Injektionsvätska, lösning 60 mg
Prolia, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 60 mg
ProMeris, Spot-on, lösning 160 mg
ProMeris, Spot-on, lösning 320 mg
ProMeris Duo, Spot-on, lösning 100.5/100.5 mg
ProMeris Duo, Spot-on, lösning 199.5/199.5 mg
ProMeris Duo, Spot-on, lösning 499.5/499.5 mg
ProMeris Duo, Spot-on, lösning 799.5/799.5 mg
ProMeris Duo, Spot-on, lösning 999/999 mg
Prometax, Depotplåster 4,6 mg/24 timmar
Prometax, Depotplåster 9,5 mg/24 timmar
Prometax, Kapsel, hård 1,5 mg
Prometax, Kapsel, hård 3 mg
Prometax, Kapsel, hård 4,5 mg
Prometax, Kapsel, hård 6 mg
Prometax, Oral lösning 2 mg/ml
Promon vet., Tablett 5 mg
Propine, ögondroppar, lösning 1 mg/ml
PropoClear vet, Injektionsvätska, emulsion 10 mg/ml
Propofol Abbott, Injektionsvätska/infusionsvätska, emulsion 10 mg/ml
Propofol Baxter, Infusionsvätska, emulsion 20 mg/ml
Propofol Baxter, Injektionsvätska/infusionsvätska, emulsion 10 mg/ml
Propofol Bayer, Injektionsvätska/infusionsvätska, emulsion 10 mg/ml
Propofol Bayer, Injektionsvätska/infusionsvätska, emulsion 20 mg/ml
Propofol Claris, Injektionsvätska/infusionsvätska, emulsion 10 mg/ml
Propofol Fresenius Kabi, Injektionsvätska/infusionsvätska, emulsion 10 mg/ml
Propofol Fresenius Kabi, Injektionsvätska/infusionsvätska, emulsion 20 mg/ml
Propofol Pfizer, Injektionsvätska/infusionsvätska, emulsion 10 mg/ml
Propofol Pfizer, Injektionsvätska/infusionsvätska, emulsion 20 mg/ml
Propofol-Lipuro, Injektionsvätska/infusionsvätska, emulsion 10 mg/ml
Propofol-Lipuro, Injektionsvätska/infusionsvätska, emulsion 20 mg/ml
Propofol-Lipuro, Injektionsvätska/infusionsvätska, emulsion 5 mg/ml
PropoVet, Injektionsvätska, emulsion 10 mg/ml
ProQuad, Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension --
ProQuad, Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension i förfylld spruta --
Prosolvin vet., Injektionsvätska, lösning 7,5 mg/ml
Prostakan, Kapsel, mjuk --
Prostakan, Kapsel, mjuk --
Protamine sulphate LEO Pharma, Injektions-/infusionsvätska, lösning 1400 anti-heparin IE/ml
Protaphane, Injektionsvätska, suspension 100 IE/ml
Protaphane, Injektionsvätska, suspension 40 IE/ml
Protaphane FlexPen, Injektionsvätska, suspension, förfylld injektionspenna 100 IE/ml
Protaphane InnoLet, Injektionsvätska, suspension, förfylld injektionspenna 100 IE/ml
Protaphane NovoLet, Injektionsvätska, suspension, förfylld injektionspenna 100 IE/ml
Protaphane Penfill, Injektionsvätska, suspension, cylinderampull 100 IE/ml
Proteq West Nile, Injektionsvätska, suspension --
ProteqFlu, Injektionsvätska, suspension --
ProteqFlu, Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension --
ProteqFlu-Te, Injektionsvätska, suspension --
ProteqFlu-Te, Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension --
Protol SR, Depotkapsel, hård 2 mg
Protol SR, Depotkapsel, hård 4 mg
Provid, Oral pasta 44 %
Pruban, Kr 0,1%
Psorimed, Kutan lösning 10%
Pulmocis, Beredningssats för radioaktivt Läkemedel 2 mg
Pulmodox f?r medelstora hundar, Oral pasta 60 mg/g
Pulmodox f?r sm? hundar, Oral pasta 60 mg/g
Pulmodox f?r stora hundar, Oral pasta 60 mg/g
Pulmodox vet, Premix till medicinfoder 5 %
Pulmotec, Beredningssats för radioaktivt Läkemedel --
Pumarix, Emulsion och suspension till injektionsvätska, emulsion --
Purevax Rabies, Injektionsvätska, suspension --
Purevax RC, Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension --
Purevax RCCh, Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension --
Purevax RCP, Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension --
Purevax RCP FeLV, Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension --
Purevax RCPCh, Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension --
Purevax RCPCh FeLV, Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension --
Pursennid Ex-Lax, Dragerad tablett 12 mg