Alla läkemedel A - Ö

Här kan du finna alla läkemedel som du kan rekommendera eller dela med dig av erfarenheter av. Klicka på den bokstav som du vill lista läkemdel för. Du klickar dig vidare till läkemedelssidan genom att klicka på länkarna.A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

T


Tenormin, Injektionsvätska, lösning 0,5 mg/ml
Triatec, Tablett 10 mg
Terbinafin Actavis, Tablett 250 mg
Terbinafin BMM Pharma, Tablett 250 mg
Tjärsprit APL, Kutan lösning
Testim, Gel 50 mg
Testogel, Gel, dospåse 50 mg
Tostrex, Gel 2 %
Trisekvens, Filmdragerad tablett
Terazosin Hexal, Tablett 2 mg
Terstad, Tablett 5 mg
Tiotil, Tablett 50 mg
Thacapzol, Tablett 5 mg
Tetracyklin Meda, Tablett 250 mg
Twinrix, Injektionsvätska, suspension
Toradol, Injektionsvätska, lösning 30 mg/ml
Termo, Medicinskt plåster
Targiniq, Depottablett 5 mg/2,5mg
Tiparol, Kapsel, hård 50 mg
Tradolan, Filmdragerad tablett 50 mg
Tegretol, Depottablett 400 mg
Tryptizol, Filmdragerad tablett 50 mg
Tryptofan APL, Oralt pulver 3 g
Tolvon, Tablett 10 mg
Tolvon, Tablett 30 mg
Tenutex, Kutan emulsion
Teovent, Rektallösning 250 mg
Timjansirap APL, Oral vätska
Theracough, Oral lösning 20 mg/ml
Tavegyl, Tablett 1 mg
Torecan, Suppositorium 6,5 mg
Travatan, Ögondroppar, lösning 40 mikrog/ml
Talcid, Tuggtablett 500 mg
Tauxib, Filmdragerad tablett 60 mg
Tavara, Filmdragerad tablett 80 mg
Terramycin vet., Oralt pulver 20 %
Theranyl, Salva --
Therios vet., Tablett 750 mg
Tobradex, ögondroppar, suspension 3 mg/ml / 1 mg/ml
Toclase, Filmdragerad tablett 50 mg
Tofranil, Dragerad tablett 10 mg
Tofranil, Dragerad tablett 25 mg
Tradolan Retard, Depottablett 150 mg
Tramadol Retard Mylan, Depottablett 200 mg
Trinordiol 28, Tablett --
Trocoxil, Tuggtablett 30 mg
Tramadol HEXAL, Kapsel, hård 50 mg
Tramadol STADA, Kapsel, hård 50 mg
Tramadol Actavis, Kapsel, hård 50 mg
Treo, Brustablett 500 mg/50 mg
Tradil, Filmdragerad tablett 400 mg
Tramadol Retard Medartuum, Depottablett 100 mg
Terramycin, Salva 30 mg/g+1 mg/g
Tryptizol, Filmdragerad tablett 25 mg
Tavegyl, Oral lösning 50 mikrog/ml
Trombyl, Tablett 75 mg
Tambocor, Tablett 100 mg
Tetralysal, Kapsel, hård 300 mg
Tibinide, Tablett 300 mg
Tramadol Retard Hexal, Depottablett 100 mg
Testoviron-Depot, Injektionsvätska, lösning 250 mg/ml
Tiparol Retard, Depottablett 100 mg
Tamoxifen Orifarm, Tablett 20 mg
Tavara, Filmdragerad tablett 20 mg
Tikacillin, Filmdragerad tablett 1 g
Theralen, Filmdragerad tablett 5 mg
Trimetoprim Meda, Tablett 160 mg
Trusopt, Ögondroppar, lösning, endosbehållare
TrioBe, Tablett
TreBe, Tablett
Tandemact, Tablett 45 mg/4 mg
Tandemact, Tablett 30 mg/2 mg
Tandemact, Tablett 30 mg/4 mg
Travello, Tablett 2 mg
Turbinal, KAPSLAR
Trilac, Kapsel, hård
Trevis, Kapsel, hård
Toilax, Rektalsuspension 10 mg/5 ml
Toilax, Enterotablett och rektalsuspension
Toilax, Enterotablett 5 mg
Tubulicid, Dentallösning 1 %
Top Dent, Dentalgel 0,42 % F
Tennfluorid, Dentalgel 0,4 %
Tennfluorid (färgad) APL, Dentalgel 1 %
Tennfluorid (färgad) APL, Dentalgel 2 %
Ticlid, Tablett 250 mg
Ticlopidine Sanofi Winthrop, Tablett 250 mg
Trombyl, Tablett 160 mg
Tranexamsyra Orifarm, Filmdragerad tablett 500 mg
Tranon, Filmdragerad tablett 500 mg
Tranexamsyra APL, Oral lösning 100 mg/ml
Tisseel Duo Quick, Lösningar till vävnadslim
Tachosil, Medicinerad svamp
Tetraspan, Infusionsvätska, lösning 100 mg/ml
Tetraspan, Infusionsvätska, lösning 60 mg/ml
Tribonat, Infusionsvätska, lösning
Tracel, Koncentrat till infusionsvätska, lösning
Tambocor Retard, Depotkapsel, hård 100 mg
Tambocor Retard, Depotkapsel, hård 200 mg
Transiderm-Nitro, Depotplåster 5 mg/24 timmar
Transiderm-Nitro, Depotplåster 10 mg/24 timmar
Tracleer, Filmdragerad tablett 62,5 mg
Tracleer, Filmdragerad tablett 125 mg
THELIN, Filmdragerad tablett 100 mg
Tohexal, Tablett 2,5 mg
Tohexal, Tablett 5 mg
Tohexal, Tablett 10 mg
Tohexal, Tablett 200 mg
Torase, Tablett 2,5 mg
Torase, Tablett 5 mg
Torase, Tablett 10 mg
Torase, Tablett 200 mg
Torasemid Bluefish, Tablett 2,5 mg
Torasemid Bluefish, Tablett 5 mg
Torasemid Bluefish, Tablett 10 mg
Torasemid Sandoz, Tablett 2,5 mg
Torasemid Sandoz, Tablett 5 mg
Torasemid Sandoz, Tablett 10 mg
Torem, Tablett 2,5 mg
Torem, Tablett 5 mg
Torem, Tablett 10 mg
Tenormin, Filmdragerad tablett 25 mg
Tenormin, Filmdragerad tablett 50 mg
Tenormin, Filmdragerad tablett 100 mg
Trandate, Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml
Trandate, Tablett 100 mg
Trandate, Tablett 200 mg
Triatec, Tablett 1,25 mg
Triatec, Tablett 2,5 mg
Triatec, Tablett 5 mg
Triatec, Tablett 5 mg/25 mg
Triatec, Tablett 2,5 mg/12,5 mg
Tarka, Kapsel, hård 180 mg/2 mg
Teveten, Filmdragerad tablett 300 mg
Teveten, Filmdragerad tablett 600 mg
Teveten, Filmdragerad tablett 600 mg/12,5 mg
Tredaptive, Tablett med modifierad frisättning
Thursday Plantation Tea Tree Olja, Kutan lösning 100 %
Terb, Kräm 10 mg/g
Terbimyc, Kräm 10 mg/g
Terbinafin GEA, Kräm 10 mg/g
Terbinafin ratiopharm, Kräm 10 mg/g
Terbinal, Kräm 10 mg/g
Terbisil, Kräm 10 mg/g
Terboxanan, Kräm 10 mg/g
Terbinafin AGP, Tablett 250 mg
Terbinafin Arrow, Tablett 250 mg
Terbinafin Copyfarm, Tablett 250 mg
Terbinafin Hexal, Tablett 250 mg
Terbinafin Medimpex, Tablett 125 mg
Terbinafin Medimpex, Tablett 250 mg
Terbinafin STADA, Tablett 250 mg
Trioxsalen i sprit (färgad) APL, Badtillsats 0,5 mg/ml
Terracortril, Salva 30 mg/g+10 mg/g
Tactuo, Gel 0,1%/2,5%
Teridisol, Filmdragerad tablett 1 mg
Tractocile, Injektionsvätska, lösning 7,5 mg/ml
Tractocile, Koncentrat till infusionsvätska, lösning
Trinordiol, Tablett
Trionetta, Dragerad tablett
Triregol, Dragerad tablett
Trinovum, Tablett
Trimiron, Tablett
Trivina, Tablett
Toviaz, Depottablett 4 mg
Toviaz, Depottablett 8 mg
Taluvian, Resoriblett, sublingual 3 mg
Taluvian, Resoriblett, sublingual 2 mg
Terazosin Hexal, Tablett 5 mg
Terazosin STADA, Tablett 1 mg
Terazosin STADA, Tablett 2 mg
Terazosin STADA, Tablett 5 mg
Terazosin STADA, Tablett 10 mg
Terazosin STADA, Tablett 1 mg + 2 mg
Terazostad, Tablett 1 mg
Terazostad, Tablett 2 mg
Terazostad, Tablett 5 mg
Terazostad, Tablett 10 mg
Terazostad, Tablett 1 mg + 2 mg
Terstad, Tablett 10 mg
Terstad, Tablett 2 mg
Terstad, Tablett 1 mg
Terstad, Tablett 1 mg + 2 mg
Tarafin, Filmdragerad tablett 5 mg
Thyrogen, Pulver till injektionsvätska, lösning
Tetralysal, Kapsel, hård 150 mg
Tygacil, Pulver till infusionsvätska, lösning 50 mg
Tikacillin, Granulat till oral suspension 50 mg/ml
Tikacillin, Filmdragerad tablett 125 mg
Tikacillin, Filmdragerad tablett 250 mg
Tikacillin, Granulat till oral suspension, dospåse
Tikacillin, Filmdragerad tablett 500 mg
Tikacillin, Filmdragerad tablett 800 mg
Tikacillin Frukt, Granulat till oral suspension 50 mg/ml
Tazocin, Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning
Tienam, Pulver till infusionsvätska, lösning
Trimetoprim Meda, Oral suspension 10 mg/ml
Trimetoprim Meda, Tablett 100 mg
Trimetoprim Meda, Tablett 300 mg
Tobi, Lösning för nebulisator 300 mg/5 ml
Tarivid, Tablett 200 mg
Tavanic, Infusionsvätska, lösning 5 mg/ml
Tavanic, Filmdragerad tablett 250 mg
Tavanic, Filmdragerad tablett 500 mg
Targocid, Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 200 mg
Targocid, Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 400 mg
Tififlucan, Infusionsvätska, lösning 2 mg/ml
Tififlux, Kapsel, hård 50 mg
Tififlux, Kapsel, hård 100 mg
Tififlux, Kapsel, hård 150 mg
Tififlux, Kapsel, hård 200 mg
Tifinazol, Infusionsvätska, lösning 2 mg/ml
Tifinox, Kapsel, hård 50 mg
Tifinox, Kapsel, hård 150 mg
Tifinox, Kapsel, hård 200 mg
Tifinox, Kapsel, hård 100 mg
Telzir, Oral suspension 50 mg/ml
Telzir, Filmdragerad tablett 700 mg
Tamiflu, Kapsel, hård 30 mg
Tamiflu, Kapsel, hård 45 mg
Tamiflu, Kapsel, hård 75 mg
Truvada, Filmdragerad tablett
Trizivir, Filmdragerad tablett 300 mg/150 mg/300 mg
Typherix, Injektionsvätska, lösning 25 mikrog/0,5 ml
Typhim Vi, Injektionsvätska, lösning 25 mikrog
Tetravac, Injektionsvätska, suspension
Temodal, Kapsel, hård 20 mg
Temodal, Kapsel, hård 100 mg
Temodal, Kapsel, hård 140 mg
Temodal, Kapsel, hård 180 mg
Temodal, Kapsel, hård 250 mg
Temodal, Pulver till infusionsvätska, lösning
Taxol, Koncentrat till infusionsvätska, lösning
Taxotere, Koncentrat och vätska till infusionsvätska, lösning 20 mg
Taxotere, Koncentrat och vätska till infusionsvätska, lösning 80 mg
Tarceva, Filmdragerad tablett 25 mg
Tarceva, Filmdragerad tablett 100 mg
Tarceva, Filmdragerad tablett 150 mg
Tyverb, Filmdragerad tablett 250 mg
Tasigna, Kapsel, hård 200 mg
Torisel, Koncentrat och spädningsvätska till infusionsvätska, lösning 25 mg/ml
Targretin, Kapsel, mjuk 75 mg
Trifac, Pulver till injektionsvätska, suspension, depotgranulat 3,75 mg
Tamoxifen Mylan, Tablett 10 mg
Tamoxifen Mylan, Tablett 20 mg
Tamoxifen Mylan, Tablett 40 mg
Tamoxifen Nordic Drugs, Tablett 20 mg
Tamoxifen Orifarm, Tablett 10 mg
Tamoxifen Sandoz, Filmdragerad tablett 20 mg
Thymoglobuline, Pulver till infusionsvätska, lösning
Trudexa, Injektionsvätska, lösning, förfylld injektionspenna 40 mg
Tysabri, Koncentrat till infusionsvätska, lösning
Thalidomide Celgene, Kapsel, hård 50 mg
Tradil, Filmdragerad tablett 300 mg
Turox, Filmdragerad tablett 60 mg
Tracrium, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml
Terixen Veckotablett, Tablett 70 mg
Tetrakainhydroklorid (färgad), Kutan lösning 20 mg/ml
Tetrakainhydroklorid (färgad) APL, Kutan lösning 10 mg/ml
Tapin, Kräm 25 mg/g + 25 mg/g
Targiniq, Depottablett 40 mg/20mg
Targiniq, Depottablett 10 mg/5 mg
Targiniq, Depottablett 20 mg/10 mg
Treo, Brustablett
Temgesic, Resoriblett, sublingual 0,2 mg
Temgesic, Injektionsvätska, lösning 0,3 mg/ml
Temgesic, Resoriblett, sublingual 0,4 mg
Tiparol, Injektionsvätska, lösning 50 mg/ml
Tiparol, Brustablett 50 mg
Tiparol, Orala droppar, lösning 100 mg/ml
Tiparol, Depottablett 150 mg
Tiparol, Depottablett 200 mg
Tiparol, Depottablett 300 mg
Tiparol, Depottablett 400 mg
Tiparol, Depottablett 75 mg
Tiparol, Depottablett 100 mg
Tradolan, Injektionsvätska, lösning 50 mg/ml
Tradolan, Depottablett 100 mg
Tradolan, Depottablett 150 mg
Tradolan, Depottablett 200 mg
Tramadol Alternova, Depottablett 100 mg
Tramadol Alternova, Depottablett 150 mg
Tramadol Alternova, Depottablett 200 mg
Tramadol AstraZeneca, Kapsel, hård 50 mg
Tramadol AstraZeneca, Orala droppar, lösning 100 mg/ml
Tramadol Copyfarm, Depotkapsel, hård 150 mg
Tramadol Copyfarm, Depotkapsel, hård 100 mg
Tramadol Copyfarm, Depotkapsel, hård 200 mg
Tramadol HEXAL, Kapsel, hård 100 mg
Tramadol Retard Actavis, Depottablett 100 mg
Tramadol Retard Actavis, Depottablett 150 mg
Tramadol Retard Actavis, Depottablett 200 mg
Tramadol Retard AstraZeneca, Depottablett 100 mg
Tramadol Retard AstraZeneca, Depottablett 150 mg
Tramadol Retard AstraZeneca, Depottablett 200 mg
Tramadol Retard Hexal, Depottablett 150 mg
Tramadol Retard Hexal, Depottablett 200 mg
Tramuno, Depottablett 200 mg
Tridural, Depottablett 300 mg
Tridural, Depottablett 100 mg
Tridural, Depottablett 200 mg
Triptamed, Dragerad tablett 100 mg
Triptamed, Dragerad tablett 50 mg
Trisuman, Dragerad tablett 50 mg
Trisuman, Dragerad tablett 100 mg
Tigreat, Filmdragerad tablett 2,5 mg
Tegretol, Oral suspension 20 mg/ml
Tegretol, Tablett 100 mg
Tegretol, Suppositorium 125 mg
Tegretol, Tablett 200 mg
Tegretol, Suppositorium 250 mg
Tegretol, Tablett 400 mg
Tegretol, Depottablett 200 mg
Trimonil retard, Depottablett 150 mg
Trimonil retard, Depottablett 200 mg
Trimonil retard, Depottablett 400 mg
Trileptal, Oral suspension 60 mg/ml
Trileptal, Filmdragerad tablett 150 mg
Trileptal, Filmdragerad tablett 300 mg
Trileptal, Filmdragerad tablett 600 mg
Taloxa, Oral suspension 120 mg/ml
Taloxa, Tablett 400 mg
Taloxa, Tablett 600 mg
Topimax, Kapsel, hård 15 mg
Topimax, Filmdragerad tablett 25 mg
Topimax, Filmdragerad tablett 50 mg
Topimax, Filmdragerad tablett 100 mg
Topimax, Filmdragerad tablett 200 mg
Topiramat ratiopharm, Filmdragerad tablett 25 mg
Topiramat ratiopharm, Filmdragerad tablett 50 mg
Topiramat ratiopharm, Filmdragerad tablett 100 mg
Topiramat ratiopharm, Filmdragerad tablett 200 mg
Topiratore, Filmdragerad tablett 200 mg
Topiratore, Filmdragerad tablett 25 mg
Topiratore, Filmdragerad tablett 50 mg
Topiratore, Filmdragerad tablett 100 mg
Tasmar, Filmdragerad tablett 100 mg
Trilafon, Filmdragerad tablett 2 mg
Trilafon, Filmdragerad tablett 4 mg
Trilafon, Filmdragerad tablett 8 mg
Trilafon, Injektionsvätska, lösning 108 mg/ml
Trilafon, Injektionsvätska, lösning 100 mg/ml
Trilafon, Depottablett 8 mg
Truxal, Filmdragerad tablett 25 mg
Truxal, Filmdragerad tablett 50 mg
Temesta, Tablett 1 mg
Tryptizol, Filmdragerad tablett 10 mg
Talocit, Filmdragerad tablett 20 mg
Talocit, Filmdragerad tablett 40 mg
Titroxatine, Filmdragerad tablett 20 mg
Tifisertral, Filmdragerad tablett 50 mg
Tifisertral, Filmdragerad tablett 100 mg
Tryptofan APL, KAPSLAR 250 mg
Thymanax, Filmdragerad tablett 25 mg
Teovent, Oral lösning 6,5 mg/ml
Teovent, Rektallösning 50 mg
Teovent, Rektallösning 100 mg
Teovent, Tablett 135 mg
Theo-Dur, Depottablett 200 mg
Theo-Dur, Depottablett 300 mg
Teofyllamin Ipex, Injektionsvätska, lösning 23 mg/ml
Tecatyl, Brustablett 100 mg
Tecatyl, Brustablett 200 mg
Tecatyl, Brustablett 600 mg
Tavegyl, Injektionsvätska, lösning 1 mg/ml
Theralen, Orala droppar, lösning 40 mg/ml
Telfast, Filmdragerad tablett 30 mg
Telfast, Filmdragerad tablett 120 mg
Telfast, Filmdragerad tablett 180 mg
Tobrex Depot, Ögondroppar, lösning 3 mg/ml
Tobrasone, Ögondroppar, suspension 3 mg/ml / 1 mg/ml
Trusopt, Ögondroppar, lösning 20 mg/ml
Timolol Alcon, Ögondroppar, lösning 2,5 mg/ml
Timolol Alcon, Ögondroppar, lösning 5 mg/ml
Timolol CCS, Ögondroppar, lösning, endosbehållare
Timosan, Depotögondroppar 0,1 %
Timosan, Depotögondroppar, lösning, endosbehållare
Timolol, Ögondroppar, lösning 5 mg/ml
Taflotan, Ögondroppar, lösning, endosbehållare
Tropikamid Chauvin, Ögondroppar, lösning, endosbehållare 0,5 %
Tilavist, Ögondroppar, lösning 20 mg/ml
Tetrakain Chauvin, Ögondroppar, lösning, endosbehållare 1 %
Terracortril, Ögon-/örondroppar, suspension
Terracortril, Ögon-/öronsalva
Tuberculin PPD RT 23 SSI, Injektionsvätska, lösning 2 enheter
Tuberculin PPD RT 23 SSI, Injektionsvätska, lösning 10 enheter
Teslascan, Infusionsvätska, lösning 0,01 mmol/ml
Terbasmin Turbuhaler, Inhalationspulver 0,5 mg/dos
Therios, Tablett 60 mg
Tirotax, Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning --
Tirotax, Pulver till injektionsvätska, lösning --
Tareg, Filmdragerad tablett 160 mg
Tahor, Filmdragerad tablett 10 mg
Tahor, Filmdragerad tablett 40 mg
Tahor, Filmdragerad tablett 40 mg
Tahor, Filmdragerad tablett 80 mg
Torvast, Filmdragerad tablett 40 mg
ThoroVAX vet., Injektionsvätska, emulsion --
Trimazimyl, Filmdragerad tablett 30 mg
Trimazimyl, Filmdragerad tablett 45 mg
Theracap, Kapsel, hård 37-5550 MBq
TechneScan HDP, Beredningssats för radioaktivt Läkemedel 3 mg
Tazko, Depottablett 5 mg/5 mg
Tazko mite, Depottablett 2,5 mg/2,5 mg
Tebokan, Filmdragerad tablett --
Tacni, Kapsel, hård 0,5 mg
Tacni, Kapsel, hård 1 mg
Tacni, Kapsel, hård 5 mg
Tacomylin, Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 2g/0,25g
Tacomylin, Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 4g/0,5g
Tacrolimus Accord, Kapsel, hård 0,5 mg
Tacrolimus Accord, Kapsel, hård 1 mg
Tacrolimus Orifarm, Kapsel, hård 0,5 mg
Tacrolimus Orifarm, Kapsel, hård 1 mg
Tacrolimus Orifarm, Kapsel, hård 5 mg
Tacrolimus Sandoz, Kapsel, hård 0,5 mg
Tacrolimus Sandoz, Kapsel, hård 1 mg
Tacrolimus Sandoz, Kapsel, hård 5 mg
Tadim, Pulver till infusionsvätska, lösning 1 miljon IE
Tadim, Pulver till lösning för nebulisator 1 miljon IE
Tagamet, Brustablett 200 mg
Tagamet, Brustablett 400 mg
Tagamet, Brustablett 800 mg
Tagamet, Injektionvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning 100 mg/ml
Tagamet, Tablett 100 mg
Tagamet, Tablett 200 mg
Tagamet, Tablett 400 mg
Tagamet, Tablett 400 mg
Tagamet, Tablett 800 mg
Tahor, Filmdragerad tablett 20 mg
Tailan vet., Pulver till oral lösning 83 %
Takrolimus Lambda, Kapsel, hård 0,5 mg
Takrolimus Lambda, Kapsel, hård 1 mg
Talam, Tablett 10 mg
Talam, Tablett 5 mg
Talcid, Oral suspension 100 mg/ml
Tallium (Tl-201) klorid Cis, Injektionsvätska, lösning 37 MBq/ml
Tallium (Tl-201) klorid Mallinckrodt Medical, Injektionsvätska, lösning 37 MBq/ml
Tallium (Tl-201)klorid MAP, Injektionsvätska, lösning 37 MBq/ml
Tallium(T1-201)klorid GE Healthcare, Injektionsvätska, lösning 37 MBq/ml
Tamiden, Filmdragerad tablett 150 mg
Tamiden, Filmdragerad tablett 50 mg
Tanlozid, Filmdragerad tablett 100 mg/25 mg
Tanlozid, Filmdragerad tablett 50 mg/12,5 mg
Tareg Comp, Filmdragerad tablett 160 mg/12,5 mg
Tareg Comp, Filmdragerad tablett 160 mg/25 mg
Tauxib, Filmdragerad tablett 60 mg
Tauxib, Filmdragerad tablett 60 mg
Tauxib, Filmdragerad tablett 90 mg
Tauxib, Filmdragerad tablett 90 mg
Tauxib, Filmdragerad tablett 90 mg
Tavara, Filmdragerad tablett 10 mg
Tavara, Filmdragerad tablett 40 mg
Tavegil, Tablett 1 mg
Tavegil, Tablett 1 mg
Tavu, ögondroppar, lösning 50 mikrogram/ml + 5 mg/ml
Tea Tree Oil Thursday Plantation, Kutan vätska --
Tear-Drop, ögondroppar, lösning --
Tear-Drop, ögondroppar, lösning i endosbeh?llare --
Tear-Gel, ögongel, endosbeh?llare --
Tears Naturale, ögondroppar, lösning 3 mg/ml + 1 mg/ml
Tears Naturale, ögondroppar, lösning i endosbeh?llare 3 mg/ml + 1 mg/ml
Tebranic, Pulver till infusionsvätska, lösning 2 g/0,25g
Tebranic, Pulver till infusionsvätska, lösning 4 g/0,5g
Teceos, Beredningssats för radioaktivt Läkemedel 13 mg
TechneScan DMSA, Beredningssats för radioaktivt Läkemedel 1,2 mg
TechneScan DTPA, Beredningssats för radioaktivt Läkemedel 25 mg
TechneScan LyoMAA, Beredningssats för radioaktivt Läkemedel 2 mg
TechneScan MAG3, Beredningssats för radioaktivt Läkemedel 1 mg
TechneScan PYP, Beredningssats för radioaktivt Läkemedel 11,9 mg
Technescan Sestamibi, Beredningssats för radioaktivt Läkemedel 1 mg
Tegretol Retard, Depottablett 200 mg
Tegretol Retard, Depottablett 200 mg
Tegretol Retard, Depottablett 200 mg
Tegretol Retard, Depottablett 200 mg
Tegretol Retard, Depottablett 200 mg
Tegretol Retard, Depottablett 400 mg
Tegretol Retard, Depottablett 400 mg
Tegretol Retard, Depottablett 400 mg
Tegretol Retard, Depottablett 400 mg
Tegretol Retard, Depottablett 400 mg
Tegretol Retard, Depottablett 400 mg
Tekturna, Filmdragerad tablett 150 mg
Tekturna, Filmdragerad tablett 300 mg
Telmisartan Actavis, Tablett 20 mg
Telmisartan Actavis, Tablett 40 mg
Telmisartan Actavis, Tablett 80 mg
Telmisartan Mylan, Tablett 20 mg
Telmisartan Mylan, Tablett 40 mg
Telmisartan Mylan, Tablett 80 mg
Telmisartan ratiopharm, Tablett 20 mg
Telmisartan ratiopharm, Tablett 40 mg
Telmisartan ratiopharm, Tablett 80 mg
Telmisartan Sandoz, Tablett 20 mg
Telmisartan Sandoz, Tablett 40 mg
Telmisartan Sandoz, Tablett 80 mg
Telmisartan STADA, Filmdragerad tablett 20 mg
Telmisartan STADA, Filmdragerad tablett 40 mg
Telmisartan STADA, Filmdragerad tablett 80 mg
Telmisartan Teva, Tablett 20 mg
Telmisartan Teva, Tablett 40 mg
Telmisartan Teva, Tablett 80 mg
Telmisartan Teva Pharma, Tablett 20 mg
Telmisartan Teva Pharma, Tablett 40 mg
Telmisartan Teva Pharma, Tablett 80 mg
Telomens, Kapsel, hård 1,5 mg
Telomens, Kapsel, hård 3 mg
Telomens, Kapsel, hård 4,5 mg
Telomens, Kapsel, hård 6 mg
Telomens, Oral lösning 2 mg/ml
Temomedac, Kapsel, hård 100 mg
Temomedac, Kapsel, hård 140 mg
Temomedac, Kapsel, hård 180 mg
Temomedac, Kapsel, hård 20 mg
Temomedac, Kapsel, hård 250 mg
Temomedac, Kapsel, hård 5 mg
Temozolomid ratiopharm, Kapsel, hård 100 mg
Temozolomid ratiopharm, Kapsel, hård 140 mg
Temozolomid ratiopharm, Kapsel, hård 180 mg
Temozolomid ratiopharm, Kapsel, hård 20 mg
Temozolomid ratiopharm, Kapsel, hård 250 mg
Temozolomid ratiopharm, Kapsel, hård 5 mg
Temozolomid STADA, Kapsel, hård 100 mg
Temozolomid STADA, Kapsel, hård 140 mg
Temozolomid STADA, Kapsel, hård 180 mg
Temozolomid STADA, Kapsel, hård 20 mg
Temozolomid STADA, Kapsel, hård 250 mg
Temozolomid STADA, Kapsel, hård 5 mg
Temozolomide HEXAL, Kapsel, hård 100 mg
Temozolomide HEXAL, Kapsel, hård 140 mg
Temozolomide HEXAL, Kapsel, hård 180 mg
Temozolomide HEXAL, Kapsel, hård 20 mg
Temozolomide HEXAL, Kapsel, hård 250 mg
Temozolomide HEXAL, Kapsel, hård 5 mg
Temozolomide Hospira, Kapsel, hård 100 mg
Temozolomide Hospira, Kapsel, hård 140 mg
Temozolomide Hospira, Kapsel, hård 180 mg
Temozolomide Hospira, Kapsel, hård 20 mg
Temozolomide Hospira, Kapsel, hård 250 mg
Temozolomide Hospira, Kapsel, hård 5 mg
Temozolomide Sandoz, Kapsel, hård 100 mg
Temozolomide Sandoz, Kapsel, hård 140 mg
Temozolomide Sandoz, Kapsel, hård 180 mg
Temozolomide Sandoz, Kapsel, hård 20 mg
Temozolomide Sandoz, Kapsel, hård 250 mg
Temozolomide Sandoz, Kapsel, hård 5 mg
Temozolomide SUN, Kapsel, hård 100 mg
Temozolomide SUN, Kapsel, hård 140 mg
Temozolomide SUN, Kapsel, hård 180 mg
Temozolomide SUN, Kapsel, hård 20 mg
Temozolomide SUN, Kapsel, hård 250 mg
Temozolomide SUN, Kapsel, hård 5 mg
Temozolomide Teva, Kapsel, hård 100 mg
Temozolomide Teva, Kapsel, hård 140 mg
Temozolomide Teva, Kapsel, hård 180 mg
Temozolomide Teva, Kapsel, hård 20 mg
Temozolomide Teva, Kapsel, hård 250 mg
Temozolomide Teva, Kapsel, hård 5 mg
Tenecteplase Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 10 000 enheter
Tenecteplase Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 6000 enheter
Tenecteplase Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 8000 enheter
Teofyllamin Meda, Injektionsvätska, lösning 23 mg/ml
TEPADINA, Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 100 mg
TEPADINA, Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 15 mg
Terazosin Accord, Tablett 1 mg
Terazosin Accord, Tablett 2 mg
Terazosin Accord, Tablett 5 mg
Terazosin Alternova, Tablett 1 mg
Terazosin Alternova, Tablett 10 mg
Terazosin Alternova, Tablett 2 mg
Terazosin Alternova, Tablett 5 mg
Terazosin Copyfarm, Tablett 10 mg
Terazosin Copyfarm, Tablett 2 mg
Terazosin Copyfarm, Tablett 5 mg
Terazosin Mylan, Tablett 1 mg
Terazosin Mylan, Tablett 10 mg
Terazosin Mylan, Tablett 2 mg
Terazosin Mylan, Tablett 5 mg
Terbinafin Apofri, Kr 10 mg/g
Terbinafin Galderma, Tablett 250 mg
Terbinafin IVAX, Tablett 250 mg
Terbinafin Medis, Tablett 250 mg
Terbinafin Mylan, Tablett 250 mg
Terbinafin Nordic Drugs, Tablett 250 mg
Terbinafin Orifarm, Tablett 250 mg
Terbinafine Morningside, Kr 10 mg/g
Terbinamyl, Kr 10 mg/g
Terbinhexal, Tablett 125 mg
Terbinhexal, Tablett 250 mg
Terra-Cortril med polymyxin B, ögon-/örondroppar, suspension --
Terra-Cortril med polymyxin B, ögon-/örondroppar, suspension --
Terra-Cortril med polymyxin B, ögon-/öronsalva --
Terracortril med Polymyxin B, ögon-/örondroppar, suspension --
Terracortril med Polymyxin B, ögon-/örondroppar, suspension --
Terracortril med Polymyxin B, ögon-/örondroppar, suspension --
Terracortril med Polymyxin B, ögon-/örondroppar, suspension --
Terracortril med Polymyxin B, ögon-/öronsalva --
Terracortril med polymyxin B, ögon-/örondroppar, suspension --
Terramycin vet., Intrauterin tablett 500 mg
Terramycin vet., Orala droppar, suspension 100 mg/ml
Terramycin-polymyxin B, Salva 30 mg/g+1 mg/g
Tesavel, Filmdragerad tablett 100 mg
Tesavel, Filmdragerad tablett 25 mg
Tesavel, Filmdragerad tablett 50 mg
Tetanusvaccin vet., Injektionsvätska, suspension 27 flockningsenheter/ml
Tetmodis, Tablett 25 mg
Tetroxy prolongatum vet, Injektionsvätska, lösning 200 mg/ml
Tetryzolin Sandoz, ögondroppar, lösning 0,5 mg/ml
Tevagrastim, Injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning i förfylld spruta 30 MIE
Tevagrastim, Injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning i förfylld spruta 48 MIE
Teveten Comp, Filmdragerad tablett 600 mg/12,5 mg
Tevetenz, Filmdragerad tablett 600 mg
Teysuno, Kapsel, hård 15 mg/4,35 mg/11,8 mg
Teysuno, Kapsel, hård 20 mg/5,8 mg/15,8 mg
Therios vet., Tablett 300 mg
Therios vet., Tuggtablett 75 mg
Thiotepa, Pulver till injektionsvätska/lösning för intravesikal användning 15 mg
Tianzakt, Enterotablett 100 mg
Tianzakt, Enterotablett 75 mg
Tibolon Orifarm, Tablett 2,5 mg
Tibolone Teva, Tablett 2,5 mg
Tifira, Enterotablett 10 mg
Tifira, Enterotablett 20 mg
Tiger Balsam R?d, Salva --
Tiger Balsam Soft, Salva --
Tiger Balsam Vit, Salva --
Timpilo, ögondroppar, lösning --
Timpilo forte, ögondroppar, lösning --
Tinator, Filmdragerad tablett 30 mg
Tinator, Filmdragerad tablett 60 mg
Tinator, Filmdragerad tablett 80 mg
Tiparol OD, Depottablett 150 mg
Tiparol OD, Depottablett 200 mg
Tiparol OD, Depottablett 300 mg
Tiparol OD, Depottablett 400 mg
Tiparol Retard, Depottablett 150 mg
Tiparol Retard, Depottablett 200 mg
Tiparol Retard, Depottablett 75 mg
Tirzodol, ögondroppar, lösning 20 mg/ml + 5 mg/ml
Tisseel, Lösningar till v?vnadslim --
Tisseel, Pulver och vätska till v?vnadslim --
Tisseel kit, V?vnadslim --
TOBI Podhaler, Inhalationspulver, hård kapsel 28 mg
Tobramycin/Dexamethasone Tubilux Pharma, ögondroppar, suspension 3 mg/ml + 1 mg/ml
Tobrex, ögondroppar, lösning 3 mg/ml
Toclase, Oral lösning 1,5 mg/ml
Tokosan, Tablett 500 mg
Tokosel vet., Oralt pulver 20 mg/g+0,4 mg/g
Tolfedine vet, Injektionsvätska, lösning 40 mg/ml
Tolfedine vet, Tablett 6 mg
Tolfedine vet, Tablett 60 mg
Tolterodin Sandoz, Filmdragerad tablett 1 mg
Tolterodin Sandoz, Filmdragerad tablett 2 mg
Tolterodine Teva, Filmdragerad tablett 1 mg
Tolterodine Teva, Filmdragerad tablett 2 mg
Tolura, Tablett 20 mg
Tolura, Tablett 40 mg
Tolura, Tablett 80 mg
Top Dent fluor, Dentalgel 0,42 % F
Topamac, Filmdragerad tablett 100 mg
Topamac, Filmdragerad tablett 100 mg
Topamac, Filmdragerad tablett 100 mg
Topamac, Filmdragerad tablett 200 mg
Topamac, Filmdragerad tablett 200 mg
Topamac, Filmdragerad tablett 25 mg
Topamax, Filmdragerad tablett 100 mg
Topamax, Filmdragerad tablett 100 mg
Topamax, Filmdragerad tablett 200 mg
Topamax, Filmdragerad tablett 25 mg
Topiramat Actavis, Filmdragerad tablett 100 mg
Topiramat Actavis, Filmdragerad tablett 200 mg
Topiramat Actavis, Filmdragerad tablett 25 mg
Topiramat Actavis, Filmdragerad tablett 50 mg
Topiramat Bluefish, Filmdragerad tablett 100 mg
Topiramat Bluefish, Filmdragerad tablett 200 mg
Topiramat Bluefish, Filmdragerad tablett 25 mg
Topiramat Bluefish, Filmdragerad tablett 50 mg
Topiramat BMM Pharma, Filmdragerad tablett 100 mg
Topiramat BMM Pharma, Filmdragerad tablett 200 mg
Topiramat BMM Pharma, Filmdragerad tablett 25 mg
Topiramat BMM Pharma, Filmdragerad tablett 50 mg
Topiramat Glenmark, Filmdragerad tablett 100 mg
Topiramat Glenmark, Filmdragerad tablett 200 mg
Topiramat Glenmark, Filmdragerad tablett 25 mg
Topiramat Glenmark, Filmdragerad tablett 50 mg
Topiramat Mylan, Filmdragerad tablett 100 mg
Topiramat Mylan, Filmdragerad tablett 200 mg
Topiramat Mylan, Filmdragerad tablett 25 mg
Topiramat Mylan, Filmdragerad tablett 50 mg
Topiramat Orion, Filmdragerad tablett 100 mg
Topiramat Orion, Filmdragerad tablett 200 mg
Topiramat Orion, Filmdragerad tablett 25 mg
Topiramat Orion, Filmdragerad tablett 50 mg
Topiramat Pfizer, Filmdragerad tablett 100 mg
Topiramat Pfizer, Filmdragerad tablett 200 mg
Topiramat Pfizer, Filmdragerad tablett 25 mg
Topiramat Pfizer, Filmdragerad tablett 50 mg
Topiramat Sandoz, Filmdragerad tablett 100 mg
Topiramat Sandoz, Filmdragerad tablett 200 mg
Topiramat Sandoz, Filmdragerad tablett 25 mg
Topiramat Sandoz, Filmdragerad tablett 50 mg
Topiramat Sigillata, Filmdragerad tablett 100 mg
Topiramat Sigillata, Filmdragerad tablett 200 mg
Topiramat Sigillata, Filmdragerad tablett 25 mg
Topiramat Sigillata, Filmdragerad tablett 50 mg
Topiramat Teva, Filmdragerad tablett 100 mg
Topiramat Teva, Filmdragerad tablett 200 mg
Topiramat Teva, Filmdragerad tablett 25 mg
Topiramat Teva, Filmdragerad tablett 300 mg
Topiramat Teva, Filmdragerad tablett 400 mg
Topiramat Teva, Filmdragerad tablett 50 mg
Topiratex, Filmdragerad tablett 100 mg
Topiratex, Filmdragerad tablett 200 mg
Topiratex, Filmdragerad tablett 25 mg
Topiratex, Filmdragerad tablett 50 mg
Topotecan Accord, Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 4 mg
Topotecan Actavis, Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 1 mg
Topotecan Actavis, Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 4 mg
Topotecan Eagle, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 15 mg/5 ml
Topotecan Eagle, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 3 mg/1 ml
Topotecan Ebewe, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 1 mg/ml
Topotecan Fresenius Kabi, Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 4 mg
Topotecan Hospira, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 4 mg/4 ml
Topotecan Martindale Pharma, Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 1 mg
Topotecan Martindale Pharma, Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 4 mg
Topotecan medac, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 1 mg/ml
Topotecan Teva, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 1 mg/1 ml
Topotecan Teva, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 4 mg/4 ml
Torahexal, Tablett 10 mg
Torahexal, Tablett 100 mg
Torahexal, Tablett 20 mg
Torahexal, Tablett 200 mg
Torahexal, Tablett 2,5 mg
Torahexal, Tablett 5 mg
Torahexal, Tablett 50 mg
Torarese, Tablett 10 mg
Torarese, Tablett 100 mg
Torarese, Tablett 20 mg
Torarese, Tablett 200 mg
Torarese, Tablett 2,5 mg
Torarese, Tablett 5 mg
Torarese, Tablett 50 mg
Torasemid Actavis, Tablett 10 mg
Torasemid Actavis, Tablett 5 mg
Torasemid Hexal, Tablett 100 mg
Torasemid Hexal, Tablett 200 mg
Torasemid Hexal, Tablett 50 mg
Torasemid PLIVA, Tablett 10 mg
Torasemid PLIVA, Tablett 5 mg
Torphasol vet., Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml
Torphasol vet., Injektionsvätska, lösning 4 mg/ml
Torvarin, Filmdragerad tablett 10 mg
Torvarin, Filmdragerad tablett 20 mg
Torvarin, Filmdragerad tablett 40 mg
Torvast, Filmdragerad tablett 10 mg
Torvast, Filmdragerad tablett 40 mg
Torvast, Filmdragerad tablett 40 mg
Torvast, Filmdragerad tablett 80 mg
Torvast, Filmdragerad tablett 80 mg
Totelle, Dragerad tablett 1 mg/0,125 mg
Totelle Sekvens, Dragerad tablett --
Totelle Sekvens Mite, Dragerad tablett --
Toxicol vet., Injektionsvätska, suspension --
Toxogonin, Injektionsvätska, lösning 0,25 g/ml
Tracrium (utan konserveringsmedel), Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml
Tradolan Retard, Depottablett 100 mg
Tradolan Retard, Depottablett 200 mg
Trajenta, Filmdragerad tablett 5 mg
Tramadol BMM Pharma, Kapsel, hård 50 mg
Tramadol Meda, Kapsel, hård 50 mg
Tramadol Retard Medartuum, Depottablett 150 mg
Tramadol Retard Medartuum, Depottablett 200 mg
Tramadol Retard Mylan, Depottablett 100 mg
Tramadol Retard Mylan, Depottablett 150 mg
Tramadol Scand Pharm, Injektionsvätska, lösning 50 mg/ml
Tramadol Scand Pharm, Kapsel, hård 50 mg
Trans-Ver-Sal 12 mm, PL?STER 15%
Trans-Ver-Sal 20 mm, PL?STER 15%
Trans-Ver-Sal 6 mm, PL?STER 15%
Trasylol, Injektions-/infusionsvätska, lösning 10000 KIE/ml
Trazec, Filmdragerad tablett 120 mg
Trazec, Filmdragerad tablett 180 mg
Trazec, Filmdragerad tablett 60 mg
Trecura, Orala droppar, lösning --
Treo citrus, Brustablett 500 mg/50 mg
Treo comp, Brustablett --
Trevaclyn, Tablett med modifierad fris?ttning 1000 mg/20 mg
Trevilor, Depotkapsel, hård 150 mg
Trevilor, Depotkapsel, hård 37,5 mg
Trevilor, Depotkapsel, hård 75 mg
Triatec comp, Tablett 5 mg/25 mg
Triatec comp, Tablett --
Triatec comp mite, Tablett 2,5 mg/12,5 mg
Triatec H.O.P., Tablett --
Triatec Start, Tablett --
Triaxis, Injektionsvätska, suspension --
Triazolam Mylan, Tablett 0,125 mg
Triazolam Mylan, Tablett 0,25 mg
Tribrissen vet., Injektionsvätska, suspension 400 mg/ml+80 mg/ml
Tribrissen vet., Oral pasta 333 mg/g + 67 mg/g
Tribrissen vet., Tablett 400 mg/80 mg
Triella, Tablett --
Triesence, Injektionsvätska, suspension 40 mg/ml
Trilafon dekanoat, Injektionsvätska, lösning 108 mg/ml
Trilafon enantat, Injektionsvätska, lösning 100 mg/ml
Trilafon prolongatum, Depottablett 8 mg
Trimediazin vet., Oralt pulver 250 mg/g + 50 mg/g
Trimin sulfa, Tablett --
Trimiron 28, Tablett --
Trinipatch, Depotplåster 10 mg/24 timmar
Trinipatch, Depotplåster 5 mg/24 timmar
Trinovum 28, Tablett --
Triolipid, Infusionsvätska, emulsion 200 mg/ml
Trionetta 28, Dragerad tablett --
Triptagram, Dragerad tablett 100 mg
Triptagram, Dragerad tablett 50 mg
TRISENOX, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 1 mg/ml
Tritanrix HepB, Injektionsvätska, suspension --
Trobalt, Filmdragerad tablett 100 mg
Trobalt, Filmdragerad tablett 200 mg
Trobalt, Filmdragerad tablett 300 mg
Trobalt, Filmdragerad tablett 400 mg
Trobalt, Filmdragerad tablett 50 mg
Trobalt, Filmdragerad tablett 50 mg + 100 mg
Trocoxil, Tuggtablett 20 mg
Trocoxil, Tuggtablett 6 mg
Trocoxil, Tuggtablett 75 mg
Trocoxil, Tuggtablett 95 mg
TruScient, Beredningssats för implantat 0,66 mg
Tulerin, Filmdragerad tablett 1 mg
Tulerin, Filmdragerad tablett 2 mg
Twinhip vet., Oral pasta 439 mg/g
Twinrix Paediatric, Injektionsvätska, suspension --
Twinrix Vuxen, Injektionsvätska, suspension --
TWYNSTA, Tablett 40 mg/10 mg
TWYNSTA, Tablett 40 mg/5 mg
TWYNSTA, Tablett 80 mg/10 mg
TWYNSTA, Tablett 80 mg/5 mg
Tylan vet., Injektionsvätska, lösning 200 mg/ml
Tylan vet., Premix till medicinfoder 10 %
Tylan vet., Premix till medicinfoder 2 %
Tylan vet., Pulver till oral lösning 83 %