Xanor, Tablett 0,5 mg

Läkemedlet Xanor rekommenderas av 0 personer och rekommenderas inte av 7 personer och har därmed ett genomsnitt på 0 poäng.

Andra har använt Xanor mot Social fobi


Användarberättelser (Erfarenheter och biverkningar)


Dela med dig av din erfarenhet

Beskriv din erfarenhet av Xanor

    

Man Kvinna


<-- skriv CJKLM här.
(Säkerställer att du är en människa.)Man som kommenterar på Xanor
Ingvar, 50 - använt mot Social fobi
2010-03-19-10:22:41

Den här medicinen är beroendeframkallande och får absolut inte användas under lång tid. Ger fruktansvärda problem när man ska sluta använda det. Abstinensbesvären resulterar ofta i långvarig sjukskrivning och andra svårigheter. Jag vill verkligen varna andra för att använda detta fruktansvärda medel!Om Xanor


Alprazolam, summaformel C17H13ClN4, är ett kortverkande preparat som används för att behandla ångestsymtom som oro, rastlöshet och spänning. Medlet används framförallt i det akuta skedet vid panikångest samt vid vissa ångesttillstånd i samband med depression. Läkemedelsnamn är Xanor med flera i Sverige och Xanax i USA och marknadsförs under detta namn av Pfizer.
Den totala maxdosen bör ej överskrida 6 mg per dag, men kan i vissa fall överskridas. Preparatet är inte godkänt för långtidsbehandling och indikationen bör omvärderas minst var tredje vecka.
Abstinens-/utsättningssymptomen har visat sig vara svåra för alprazolam, varför läkemedlet alltid skall trappas ut.Ämnet, som tillhör gruppen bensodiazepiner, verkar dämpande på det centrala nervsystemet. Risk för tillvänjning föreligger. Preparatet är narkotikaklassat och ingår i förteckning P IV i 1971 års psykotropkonvention, samt i förteckning IV i Sverige.Bildbank för Xanor

Inga bilder tillgängliga.

Rekommendera Ja/Nej?

inte poäng för läkemedlet Xanorinte poäng för läkemedlet Xanorinte poäng för läkemedlet Xanorinte poäng för läkemedlet Xanorinte poäng för läkemedlet Xanor
Poäng: 0 av 5 (7 användare)

Snabbfakta


Namn:
Xanor Tablett 0,5 mg

Receptstatus:
Receptbelagt

ATC-kod:
N05BA12

Läkemedelstillverkare:
Pfizer

Läkemedelsform och styrka:
Tablett 0,5 mg

Mer information:
Mer information om Xanor på Läkemedelsverket