S:t Görans förlossningsklinik ska öppnas 2023

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås 14 december fatta en rad beslut som ytterligare stärker förlossningsvården. De kommande tre åren satsas totalt 555 miljoner kronor på reformen. Ersättningen per förlossning föreslås nu höjas med 5 000 kr/förlossning. S:t Görans nya förlossningsklinik föreslås öppna år 2023.
Läs mer

Lunds universitet och Elis Textil Service instiftar pris för forskning som främjar Globala målen

Den tvärvetenskapliga Forskarskolan Agenda 2030 vid Lunds universitet utlyser nu ett nytt, årligt pris för forskning som bidrar till uppfyllandet av de Globala målen. Vinnaren tilldelas 25 000 kronor och prisceremonin kommer att äga rum på Lunds universitets årliga Hållbarhetsvecka i maj. Priset sponsras av Elis Textil Service och nomineringsperioden är öppen mellan 1 dec 2021 och 1 feb 2022.
Läs mer

Business Region anordnar konjunkturseminarium med ett av våra alumnibolags företagsledare, Erik Gatenholm, medgrundare till Bico och Cellink

Den 7 december kl12:15 anordnar Business Region Göteborg ett seminarium på Lindholmspiren 5 i göteborg där Erik Gatenholm, medgrundare till Bico och Cellink kommer delta i samtal med Jessica Humleklo. GU Ventures har sedan 2015 deltagit i CELLINKs resa såväl genom sin ägarroll och investeringsverksamhet, som genom sitt inkubatorstöd. Missa inte chansen att lyssna och inspireras!
Läs mer

Stor pandemipåverkan inom privat vård och omsorg – kompetensbrist, vårdskuld och digitalisering i fokus

Tillväxten inom privat vård och omsorg har påverkats kraftigt av pandemin och för första gången sedan 2011 minskade omsättningen. Pandemin har också satt fokus på branschens underliggande utmaningar; kompetensbristen blir större och vårdpersonal lämnar, samtidigt som vårdköerna växer och branschen fortsätter att lida av ineffektivitet och låg produktivitet. Lönsamheten har dock stabiliserats.
Läs mer

Elis fortsätter verka för ökad integration – går med i Stockholm stads satsning Integrationspakten

Elis Textil Service (tidigare Berendsen) ansluter sig till nätverket Integrationspakten – Stockholm stads satsning som syftar till att ge fler möjlighet att delta i arbetslivet. Elis erbjuder praktikplatser för elever på stadens vuxenutbildningar som parallellt med sina studier lär sig svenska. Medlemskapet är ytterligare ett steg i företagets arbete för ökad integration.
Läs mer